Hội thảo khoa học “Thư viện thế kỷ XXI: Hướng tới cổng kiến thức”

Ngày đăng: 29/03/2017 In bài viết

Ngày 30/9/2016 tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội Quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội thảo khoa học “Thư viện thế kỷ XXI: Hướng tới cổng kiến thức”. Đây là diễn đàn để những người làm việc trong lĩnh vực thông tin – thư viện trình bày, trao đổi các kết quả nghiên cứu, chia sẻ những kinh nghiệm, học tập các mô hình quản lý thư viện hiện đại trong thời đại công nghệ số, để xây dựng thư viện các Bộ, Ngành thích ứng với tiến bộ khoa học và công nghệ của thế kỷ XXI.


Thư viện ngày nay không chỉ là nơi lưu trữ thông tin mà còn là cổng thông tin điện tử, hướng tới khả năng đảm bảo tối ưu việc truy cập thông tin của người dùng. Hệ thống thư viện và thông tin ngày nay có sự đan xen hỗ trợ lẫn nhau đặc biệt là nhờ có sự phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin và mạng Internet toàn cầu… Từ đó dẫn tới sự thay đổi cơ bản trong lĩnh vực thông tin – thư viện như: Sự thay đổi thành phần kho tư liệu, phương thức phân phối thông tin, công nghệ tìm kiếm, xử lý, lưu trữ và phục vụ nhu cầu tin…

Hội thảo là diễn đàn để những người làm việc trong lĩnh vực thông tin – thư viện, đặc biệt là các thư viện chuyên ngành kinh tế trình bày, trao đổi các kết quả nghiên cứu, chia sẻ những kinh nghiệm, học tập các mô hình quản lý thư viện hiện đại trong thời đại công nghệ số, để xây dựng thư viện các Bộ, Ngành thích ứng với tiến bộ khoa học và công nghệ của thế kỷ XXI.

Ảnh cùng sự kiện:

Các đại biểu tham gia thuyết trình tại Hội thảo

_________

Tin và ảnh: Hùng Mạnh - Thư viện Quốc gia Việt Nam

Từ khóa: