Hội nghị - Hội thảo: Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hoá, câu lạc bộ”

Ngày đăng: 29/03/2017 In bài viết

Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2013 với mục tiêu “trong xã hội học tập, mọi cá nhân có trách nhiệm học tập thường xuyên, suốt đời, tận dụng mọi cơ hội học tập để làm người công dân tốt; có nghề, lao động với hiệu quả ngày càng cao; học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc; học để góp phần phát triển quê hương, đất nước và nhân loại”..


Ngày 01/11/2016, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị - Hội thảo Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án với mục đích nhìn nhận, đánh giá kết quả đạt được sau thời gian triển khai.

Tham dự Hội thảo có các đại biểu đến từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao, thư viện, bảo tàng, nhà văn hoá, trung tâm văn hoá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các tham luận trình bày tại Hội thảo đã đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của Đề án, khẳng định những kết quả đáng khích lệ mà thư viện, bảo tàng, nhà văn hoá đã nỗ lực đạt được trong hơn 2 năm qua, góp phần xây dựng môi trường, cung cấp các dịch vụ, tổ chức các hoạt động để tạo điều kiện cho người dân có thể thực hiện việc học tập suốt đời. Trong hoạt động thư viện, phương thức hoạt động được đổi mới theo hướng phát huy nguồn lực thông tin hiện có, mở rộng các dịch vụ mới và đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu sách, báo… Tại các bảo tàng, nội dung trưng bày không ngừng sáng tạo, ngày càng khẳng định vị thế của mình trong hệ thống thiết chế văn hoá của đất nước. Nhiều bảo tàng đã chủ động liên kết với ngành giáo dục thực hiện chương trình “trường học thân thiện, học sinh tích cực”… Các trung tâm văn hoá, nhà văn hoá, câu lạc bộ được đầu tư sửa chữa, xây dựng và ngày càng phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, việc đầu tư, nâng cấp các thiết chế văn hoá chưa được quan tâm đúng mức, kinh phí và nguồn lực chưa đảm bảo… đã ảnh hưởng đến việc triển khai Đề án và việc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí của người dân.

Kết luận tại Hội thảo, bà Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã khẳng định sự thiết thực của Đề án, những kết quả bước đầu đã đạt được của các thiết chế văn hoá. Thứ trưởng cũng đề nghị các thư viện, bảo tàng, nhà văn hoá, câu lạc bộ cần chủ động hơn trong việc thực hiện kế hoạch, áp dụng những biện pháp tích cực và tổ chức các hoạt động thiết thực phục vụ việc học tập suốt đời cho người dân; Đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường phối hợp với cơ sở giáo dục đào tạo, hội khuyến học trong việc triển khai thực hiện Đề án…

Hình ảnh cùng sự kiện:

Toàn cảnh Hội thảo

Bà Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc

Bà Vũ Dương Thuý Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện trình bày Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Đề án

Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo

__________

Tin và ảnh: Hồng Vân - Thư viện Quốc gia Việt Nam