Tất cả thư viện > Bài trích: 6895

 1. Tất cả tạp chí (6895)
 2. Y học thực hành (1281)
 3. Y học Việt Nam (712)
 4. British J. of Surg. (672)
 5. Dược học (334)
 6. Nghiên cứu Y học (265)
 7. Thông tin Y dược (255)
 8. Y học quân sự (204)
 9. La Revue du Praticien (202)
 10. Y học TP Hồ Chí Minh (170)
 11. Y dược học quân sự (166)
 12. Ngoại khoa (152)
 13. Y học dự phòng (152)
 14. Y học thảm họa và bỏng (142)
 15. The American Surgeon (110)
 16. Nội khoa (101)
 17. The New England journal of Medicine (95)
 18. Dược liệu (89)
 19. La Presse Médicale (77)
 20. Y dược học lâm sàng 108 (76)
 21. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (64)
 22. Y học lâm sàng (55)
 23. British journal of surgery (52)
 24. Sản phụ khoa (49)
 25. Đông y (48)
 26. Vệ sinh phòng dịch (38)
 27. Nhãn khoa (37)
 28. Thời sự Y dược học (34)
 29. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (34)
 30. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (33)
 31. Y học cổ truyền (31)
 32. Thông tin Y học cổ truyền (31)
 33. Annals of Internal Medicine (28)
 34. Tạp chí Y học Việt Nam (27)
 35. Sinh lý học Việt Nam (26)
 36. Annales de Pédiatrie (26)
 37. Nhi khoa (25)
 38. Semaine Des Hopitaux (25)
 39. Tim mạch học Việt Nam (24)
 40. Châm cứu Việt Nam (24)
 41. Tạp chí Dược học (24)
 42. Nội san Da liễu (23)
 43. Thầy thuốc Việt Nam (23)
 44. Tạp chí Y học Thực hành (21)
 45. Br. J. of Plastic Surgery (20)
 46. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (20)
 47. La Revue du Practicien (18)
 48. Tập san Dược học (17)
 49. Y tế công cộng (17)
 50. Thời sự Y học (17)
 51. Thông tin Trang thiết bị và công trình y tế (17)
 52. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (16)
 53. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (16)
 54. Nhãn khoa thực hành (15)
 55. Xã hội học y tế (15)
 56. Tạp chí Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam (14)
 57. Tim mạch học (14)
 58. Thông tin Bỏng (13)
 59. Chính sách y tế (13)
 60. Thông báo Kiểm nghiệm (12)
 61. Răng hàm mặt (12)
 62. Kidney (12)
 63. La Revue de Médecine Interne (12)
 64. Nội san Y sinh hóa học (11)
 65. Gây mê và Hồi sức (11)
 66. Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học (Viện Y học biển Việt Nam) (11)
 67. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (11)
 68. Thông tin y học (10)
 69. La lettre du Rhumatologue (10)
 70. Cấp cứu hồi sức (9)
 71. Nội san Điện quang (9)
 72. Nội san Sinh lý học (9)
 73. Tạp chí Dược liệu (9)
 74. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (9)
 75. Bệnh Lao và Phổi (8)
 76. Tai mũi họng Việt Nam (8)
 77. Y dược học lâm sàng (8)
 78. Hình thái học (7)
 79. Nội san Phụ sản (7)
 80. Công trình NCKH (Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh) (7)
 81. Công trình nghiên cứu khoa học (7)
 82. Nhãn khoa Việt Nam (7)
 83. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam (7)
 84. The British Journal of Surgery (7)
 85. Revue des Maladies Respiratoires (7)
 86. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (7)
 87. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (7)
 88. Da liễu học Việt Nam (6)
 89. Thông báo dược liệu (6)
 90. Thông tin Y học (Nghiên cứu y học) (6)
 91. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (6)
 92. Công trình NCKH (BC tại Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành SR-KST-CT giai đoạn 2001-2005) - Viện SR-KST-CT Trung ương (6)
 93. Thông tin y học cổ truyền dân tộc (6)
 94. Tạp chí thông tin y dược (6)
 95. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (6)
 96. Công trình NCKH Trường Đại học Quân Y (1973) (6)
 97. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (6)
 98. Dân số và Phát triển (5)
 99. Gan mật Việt Nam (5)
 100. Sinh lý học (5)
 101. Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng (5)
 102. Tạp chí châm cứu Việt Nam (5)
 103. Médecine Sciences (5)
 104. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 5 (5)
 105. La revue du Médecine Interne (5)
 106. La Lettre de l''Infectiologue (5)
 107. Công trình NCKH Thành phố Cần Thơ 2001-2005 (Sở KHCN Cần Thơ) (5)
 108. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (trước 1980) (5)
 109. Nội san bệnh lao và phổi (4)
 110. Kiểm nghiệm thuốc (4)
 111. Dinh dưỡng và Thực phẩm (4)
 112. Công trình NCKH (Hội nghị khoa học ngành Huyết học - Truyền máu Việt Nam) (4)
 113. Tiêu hóa Việt Nam (4)
 114. Tạp chí Y Dược học quân sự (4)
 115. y dược học (4)
 116. Journal of Ultrasound in Medicine (4)
 117. Revue Medicale (4)
 118. Y Học Việt Nam tháng 4 (4)
 119. British Medical Journal (4)
 120. Nội san Phụ khoa (4)
 121. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1972-1986) (4)
 122. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1993-1994) (4)
 123. Công trình NCKH Chuyên khoa Huyết học và Truyền máu (1974-1984) (4)
 124. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (4)
 125. Công trình NCKH Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh (1998) (4)
 126. Công trình NCKH Viện Pasteur Nha Trang (1995-2001) (4)
 127. Nội san Đại học Quân y (3)
 128. Bệnh Lao và Phổi (CĐ: nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính) (3)
 129. Nội san thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (3)
 130. Thông tin Y dược học cổ truyền (3)
 131. Thông tin Điều dưỡng (3)
 132. Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc (3)
 133. Y học cổ truyền Việt Nam (3)
 134. Thông tin y học cổ truyền Việt Nam (3)
 135. Tạp chí y học dự phòng (3)
 136. Tạp Chí Nghiên cứu dược & thông tin thuốc (3)
 137. Tạp chí Nghiên cứu y học (3)
 138. The New England Juornal of Medicine (3)
 139. Le Concours Médical (3)
 140. Annales des Pédiatrie (3)
 141. La Press Médicale (3)
 142. Công trình NCKH BV Việt Đức (1981-1983) (3)
 143. Công trình NCKH Viện Bảo vệ sức khỏe Trẻ em (1970-1974) (3)
 144. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (3)
 145. Tập san Nội khoa (2)
 146. Thông tin Đông y (2)
 147. Công trình NCKH (BVĐK Xanh Pôn Hà Nội) (2)
 148. Công trình NCKH (BVĐK Quảng Ngãi) (2)
 149. Giáo dục sức khỏe (2)
 150. Hội nghị khoa học lần thứ 6 - Hội thần kinh học Việt Nam (2)
 151. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (2)
 152. Tạp chí Đông y (2)
 153. Tuyển tập công trình 1997 (2)
 154. Nghiên cứu y dược học cổ truyền (2)
 155. Y học VN (2)
 156. Tạp chí thực hành (2)
 157. Y học thành phố Hồ Chí Minh (2)
 158. Tạp chí Dược học Quân sự (2)
 159. Medical Progress (2)
 160. La Presse Médical (2)
 161. Nội san Sản phụ khoa (2)
 162. La Reve de Médecine Interne (2)
 163. Tạp chí y học dự phòng tập 19 số 2 (2)
 164. Tạp chí dược học tháng 4 (2)
 165. Công trình NCKH Viện Lão khoa (1993-1998) (2)
 166. Công trình NCKH Viện SR-KST-CT Trung ương (1981-1986) (2)
 167. Công trình NCKH Hội Y dược TP Hồ Chí Minh (2)
 168. Thông tin Tiêu diệt bệnh sốt rét (1)
 169. Nội san bệnh lao (1)
 170. Thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (1)
 171. Tư liệu Y học Quân sự (1)
 172. Nội san Y học Quân sự (1)
 173. Phẫu thuật tạo hình (1)
 174. Y dược học cổ truyền Việt Nam (1)
 175. Các rối loạn thiếu hụt i-ốt (1)
 176. Công trình NCKH (Sở Y tế Phú Khánh) (1)
 177. Công trình NCKH (BV Bạch Mai) (1)
 178. Điện quang Việt Nam (1)
 179. Da liễu (1)
 180. Nội san lao và bệnh phổi (1)
 181. Hóa sinh y học (1)
 182. Trang thiết bị và công trình y tế (1)
 183. Công trình NCKH báo cáo khoa học toàn quốc chuyên ngành sốt rét (1)
 184. Phẫu thuật nội soi và nội soi Việt Nam (1)
 185. Tạp chí Tai mũi họng (1)
 186. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 11 (1)
 187. Y học việt nam:chuyên đề sức khoẻ nghề nghiệp (1)
 188. Thảm hoạ bỏng (1)
 189. Y học việt nam. chuyên đề huyết học truyền máu (1)
 190. Y học VN só đặc biệt tháng 10 chuyên đề Răng hàm mặt và tạo hình (1)
 191. Y học Việt nam chuyên đề công trình KHCN trường Đh Y Thái Bình (1)
 192. Y học thảm hoạ bỏng (1)
 193. Y học Việt Nam chuyên đề huyết học (1)
 194. Y học Thự hành (1)
 195. Journal of Orthopaedic Science (1)
 196. Y học Vệt Nam (1)
 197. Journal of the American Society of Nephrology (1)
 198. Ydược học quân sự (1)
 199. Thông tim Y Dược (1)
 200. Journal ò the American Society of Nephrology (1)
 201. Journal of the American Society Nephrology (1)
 202. Y học Việt Nam số 4,5,6 Chuyên đề tiết niệu (1)
 203. Y học Việt Nam số 6 và số 7 tập 248, 249 chuyên đề truyền máu (1)
 204. Y học thảm hoạ (1)
 205. tạp chí y học thảm hoạ và bỏng (1)
 206. Châm cứu (1)
 207. Mục lục tạp chí châm cứu (1)
 208. Y học Việt Nam < Chuyên đề tim mạch > (1)
 209. Syrgery (1)
 210. Surgery (1)
 211. Médecine Science (1)
 212. Y học Việt Nam tháng 8 (1)
 213. Médecine et Maladies Infectieuses (1)
 214. Tạp chí Tim mạch học (1)
 215. La Presse Médicale: Infectiologie (1)
 216. Tạp chí nghiên cứu khoa học (1)
 217. Y học Việt Nam tháng 10 số 1 (1)
 218. The New England journal of Medecine (1)
 219. Sinhl ý học (1)
 220. Dược Học tháng 3 (1)
 221. Thời sự Y học tháng 12/2008 (1)
 222. Tạp chí dựơc học tháng4 (1)
 223. Y học việt nam số đặc biệt tháng 5/2009 (1)
 224. Công trình NCKH về Y học Biển 1990-2000 (Trường Đại học Y Hải Phòng, Trung tâm Y học và Môi trường Biển (1)
 225. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1971-1985) (1)