Tất cả thư viện > Bài trích: 437

 1. Tất cả tạp chí (437)
 2. Y học thực hành (94)
 3. Y học Việt Nam (55)
 4. Nghiên cứu Y học (23)
 5. Y dược học quân sự (23)
 6. Y học quân sự (22)
 7. Thông tin Y dược (21)
 8. British J. of Surg. (21)
 9. La Revue du Praticien (16)
 10. Y học dự phòng (14)
 11. Nội san Y sinh hóa học (13)
 12. Nội khoa (11)
 13. Nhi khoa (9)
 14. Y học TP Hồ Chí Minh (9)
 15. Nội san Da liễu (7)
 16. Ngoại khoa (7)
 17. Bệnh Lao và Phổi (7)
 18. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (7)
 19. Vệ sinh phòng dịch (5)
 20. Thầy thuốc Việt Nam (5)
 21. Y học lâm sàng (4)
 22. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (4)
 23. Y dược học lâm sàng 108 (4)
 24. The New England journal of Medicine (3)
 25. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (3)
 26. Nhãn khoa (2)
 27. Hóa sinh y dược học (2)
 28. Sinh lý học Việt Nam (2)
 29. Các rối loạn thiếu hụt i-ốt (2)
 30. Tạp chí thông tin y dược (2)
 31. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 5 (2)
 32. La Presse Médicale (2)
 33. The American Surgeon (2)
 34. Cấp cứu hồi sức (1)
 35. Da liễu học Việt Nam (1)
 36. Nội san Điện quang (1)
 37. Thông báo Kiểm nghiệm (1)
 38. Thông tin Tiêu diệt bệnh sốt rét (1)
 39. Hình thái học (1)
 40. Răng hàm mặt (1)
 41. Sản phụ khoa (1)
 42. Nội san thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (1)
 43. Tư liệu Y học Quân sự (1)
 44. Thời sự Y dược học (1)
 45. Thông tin Bỏng (1)
 46. Y tế công cộng (1)
 47. Xã hội học y tế (1)
 48. Thời sự Y học (1)
 49. Công trình nghiên cứu khoa học 1983-1985 (Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên) (1)
 50. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (1)
 51. Tiêu hóa Việt Nam (1)
 52. Gan mật Việt Nam (1)
 53. Y dược học lâm sàng (1)
 54. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (1)
 55. Tim mạch học (1)
 56. Tạp chí Nghiên cứu y học (1)
 57. Tạp chí Y học Việt Nam (1)
 58. Surgery (1)
 59. Y học Việt Nam tháng4 (1)
 60. Y Học Việt Nam tháng 4 (1)
 61. Nội san Phụ khoa (1)
 62. Y học Việt Nam Tháng 9 số 1 (1)
 63. Y Học Việt Nam chuyên đề Hemophilia và đông máu ứng dụng thang 3 (1)
 64. Thông tin Y học Quân sự (1)
 65. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (1)
 66. Công trình NCKH Viện Pasteur Nha Trang (1995-2001) (1)
 67. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (1)