Tất cả thư viện > Bài trích: 448

 1. Tất cả tạp chí (448)
 2. Y học dự phòng (115)
 3. Y học Việt Nam (47)
 4. Y học thực hành (47)
 5. Vệ sinh phòng dịch (41)
 6. Y học quân sự (25)
 7. Y dược học quân sự (24)
 8. La Revue du Praticien (24)
 9. Nghiên cứu Y học (14)
 10. Nội san Y sinh hóa học (12)
 11. Thông tin Y dược (12)
 12. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (8)
 13. Nội khoa (7)
 14. British J. of Surg. (6)
 15. Công trình nghiên cứu khoa học (4)
 16. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (4)
 17. Dược học (3)
 18. Đông y (3)
 19. Nhi khoa (3)
 20. Công trình NCKH Viện Vệ sinh dịch tễ học(1960-1965) (3)
 21. Y dược học lâm sàng 108 (3)
 22. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (3)
 23. Nhãn khoa (2)
 24. Tai mũi họng Việt Nam (2)
 25. Y học TP Hồ Chí Minh (2)
 26. Thời sự Y dược học (2)
 27. Tạp chí Nghiên cứu y học (2)
 28. Tạp chí Y học Thực hành (2)
 29. The New England journal of Medicine (2)
 30. La Presse Médicale (2)
 31. Nội san Sinh lý học (1)
 32. Nội san Đại học Quân y (1)
 33. Ngoại khoa (1)
 34. Dược liệu (1)
 35. Truyền nhiễm (1)
 36. Nội san bệnh lao và phổi (1)
 37. Bệnh Lao và Phổi (CĐ: nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính) (1)
 38. Tư liệu Y học Quân sự (1)
 39. Thông tin Y học cổ truyền (1)
 40. Vệ sinh dịch tễ (1)
 41. Công trình NCKH (BV Bạch Mai) (1)
 42. Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học (Viện Y học biển Việt Nam) (1)
 43. Gan mật Việt Nam (1)
 44. Y dược học lâm sàng (1)
 45. Tạp chí y học dự phòng (1)
 46. Y học Việt Nam chuyên đề huyết học (1)
 47. The New England Juornal of Medicine (1)
 48. Y tế dự phòng (1)
 49. Annals of Internal Medicine (1)
 50. La Presse Médical (1)
 51. Tạp chí y học dự phòng tập 19 số 2 (1)
 52. Công trình NCKH Trường Đại học Quân Y (1973) (1)
 53. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (1)
 54. Công trình NCKH Viện Pasteur Nha Trang (1995-2001) (1)