Tất cả thư viện > Bài trích: 982

 1. Tất cả tạp chí (982)
 2. Y học thực hành (219)
 3. Y học Việt Nam (111)
 4. Thông tin Y dược (76)
 5. Y học dự phòng (68)
 6. Y học quân sự (47)
 7. Gan mật Việt Nam (45)
 8. Nghiên cứu Y học (37)
 9. Y dược học quân sự (34)
 10. Y học TP Hồ Chí Minh (31)
 11. Vệ sinh phòng dịch (28)
 12. Nội khoa (26)
 13. La Revue du Praticien (26)
 14. Y học lâm sàng (18)
 15. La Presse Médicale (14)
 16. The New England journal of Medicine (12)
 17. Thời sự Y dược học (11)
 18. Dược học (10)
 19. Annals of Internal Medicine (10)
 20. Y dược học lâm sàng 108 (10)
 21. Dược liệu (9)
 22. La Revue de Médecine Interne (8)
 23. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (7)
 24. Thầy thuốc Việt Nam (6)
 25. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (6)
 26. Đông y (5)
 27. Tạp chí Y học Thực hành (5)
 28. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (5)
 29. Công trình NCKH Viện Pasteur Nha Trang (1995-2001) (5)
 30. Y học cổ truyền (4)
 31. Truyền nhiễm (4)
 32. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (4)
 33. Thông tin Y học cổ truyền (4)
 34. British J. of Surg. (4)
 35. Nhi khoa (3)
 36. Công trình NCKH (Hội nghị khoa học ngành Huyết học - Truyền máu Việt Nam) (3)
 37. Y dược học lâm sàng (3)
 38. Tạp chí y học dự phòng (3)
 39. La Press Médicale (3)
 40. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (3)
 41. Nội san Y sinh hóa học (2)
 42. Nội san Sinh lý học (2)
 43. Hình thái học (2)
 44. Y học thảm họa và bỏng (2)
 45. Thời sự Y học (2)
 46. Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học (Viện Y học biển Việt Nam) (2)
 47. Công trình nghiên cứu khoa học (2)
 48. Tạp chí Y học Việt Nam (2)
 49. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 5 (2)
 50. La Lettre de l''Infectiologue (2)
 51. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (2)
 52. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1972-1986) (2)
 53. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (2)
 54. Công trình NCKH Chuyên khoa Huyết học và Truyền máu (1974-1984) (2)
 55. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (2)
 56. Nội san Đại học Quân y (1)
 57. Ngoại khoa (1)
 58. Tư liệu Y học Quân sự (1)
 59. Hóa sinh y dược học (1)
 60. Y dược học cổ truyền Việt Nam (1)
 61. Y tế công cộng (1)
 62. Tiêu hóa Việt Nam (1)
 63. Giáo dục sức khỏe (1)
 64. Sinh lý học (1)
 65. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (1)
 66. Tạp chí Nghiên cứu y học (1)
 67. Tạp chí thông tin y dược (1)
 68. Kidney (1)
 69. Y học Việt Nam chuyên đề truyền máu (1)
 70. Y học Việt Nam chuyên đề huyết học (1)
 71. The New England Juornal of Medicine (1)
 72. Y tế thực hành (1)
 73. La Revue du Practicien (1)
 74. Semaine Des Hopitaux (1)
 75. La Presse Médical (1)
 76. La Prese Médicale (1)
 77. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (1)
 78. Công trình NCKH Trường Đại học Quân Y (1973) (1)
 79. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (1)
 80. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (1)