Tất cả thư viện > Bài trích: 694

 1. Tất cả tạp chí (694)
 2. Dược học (113)
 3. Y học thực hành (95)
 4. Y học Việt Nam (52)
 5. Dược liệu (38)
 6. Nghiên cứu Y học (32)
 7. Nội san Y sinh hóa học (27)
 8. Tạp chí Dược học (23)
 9. Ngoại khoa (21)
 10. British J. of Surg. (20)
 11. Y dược học quân sự (17)
 12. Y học TP Hồ Chí Minh (16)
 13. Y học dự phòng (15)
 14. La Presse Médicale (14)
 15. Y học quân sự (12)
 16. Thông tin Y dược (11)
 17. Tạp chí Dược liệu (9)
 18. Y dược học lâm sàng 108 (9)
 19. Nội khoa (8)
 20. La Revue du Praticien (7)
 21. Y học lâm sàng (6)
 22. Da liễu học Việt Nam (5)
 23. Nhãn khoa (5)
 24. Sản phụ khoa (5)
 25. Nội san Sinh lý học (4)
 26. Y học thảm họa và bỏng (4)
 27. Kiểm nghiệm thuốc (4)
 28. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (4)
 29. The New England journal of Medicine (4)
 30. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1972-1986) (4)
 31. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (4)
 32. Vệ sinh phòng dịch (3)
 33. Bệnh Lao và Phổi (3)
 34. Nhi khoa (3)
 35. Răng hàm mặt (3)
 36. Nội san thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (3)
 37. Hóa sinh y dược học (3)
 38. Thời sự Y dược học (3)
 39. Dinh dưỡng và Thực phẩm (3)
 40. Tiêu hóa Việt Nam (3)
 41. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (3)
 42. Tạp Chí Nghiên cứu dược & thông tin thuốc (3)
 43. Kidney (3)
 44. La Presse Médicale: Infectiologie (3)
 45. Dược Học tháng 3 (3)
 46. Tạp chí dược học tháng 4 (3)
 47. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (3)
 48. Cấp cứu hồi sức (2)
 49. Nội san Điện quang (2)
 50. Nội san Đại học Quân y (2)
 51. Nhãn khoa thực hành (2)
 52. Tai mũi họng Việt Nam (2)
 53. Thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (2)
 54. Sinh lý học Việt Nam (2)
 55. Công trình NCKH (BVĐK Xanh Pôn Hà Nội) (2)
 56. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam (2)
 57. Semaine Des Hopitaux (2)
 58. Annales de Pédiatrie (2)
 59. The American Surgeon (2)
 60. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (2)
 61. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (2)
 62. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1971-1985) (2)
 63. Nội san Da liễu (1)
 64. Tập san Dược học (1)
 65. Thông báo dược liệu (1)
 66. Đông y (1)
 67. Nội san bệnh lao và phổi (1)
 68. Phẫu thuật tạo hình (1)
 69. Thông tin Y học (Nghiên cứu y học) (1)
 70. Y tế công cộng (1)
 71. Thời sự Y học (1)
 72. Gây mê và Hồi sức (1)
 73. Thầy thuốc Việt Nam (1)
 74. Công trình nghiên cứu khoa học (1)
 75. Y dược học lâm sàng (1)
 76. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (1)
 77. Sinh lý học (1)
 78. Tim mạch học (1)
 79. Tạp chí Nghiên cứu y học (1)
 80. Tạp chí Y học Thực hành (1)
 81. Tạp chí thực hành (1)
 82. La Revue de Médecine Interne (1)
 83. Br. J. of Plastic Surgery (1)
 84. La Prese Médicale (1)
 85. La Lettre de l''Infectiologue (1)
 86. Tạp chí dựơc học tháng4 (1)
 87. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (1)
 88. Công trình NCKH Viện SR-KST-CT Trung ương (1981-1986) (1)
 89. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1996-2000) (1)
 90. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (1)