Tất cả thư viện > Bài trích: 4445

 1. Tất cả tạp chí (4445)
 2. Y học thực hành (745)
 3. Y học Việt Nam (631)
 4. British J. of Surg. (541)
 5. Thông tin Y dược (339)
 6. Ngoại khoa (201)
 7. Nghiên cứu Y học (175)
 8. Y dược học quân sự (120)
 9. La Presse Médicale (115)
 10. Y học TP Hồ Chí Minh (114)
 11. La Revue du Praticien (112)
 12. The New England journal of Medicine (103)
 13. British journal of surgery (94)
 14. Dược học (92)
 15. Nội khoa (85)
 16. Y học quân sự (78)
 17. Y học lâm sàng (54)
 18. Y dược học lâm sàng 108 (51)
 19. The American Surgeon (41)
 20. Tai mũi họng Việt Nam (37)
 21. Semaine Des Hopitaux (36)
 22. Nội san Y sinh hóa học (26)
 23. La Revue de Médecine Interne (26)
 24. Dược liệu (21)
 25. Thầy thuốc Việt Nam (21)
 26. Tạp chí Dược học (20)
 27. Sản phụ khoa (19)
 28. Gan mật Việt Nam (19)
 29. Y học cổ truyền (18)
 30. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (18)
 31. Thời sự Y dược học (17)
 32. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (16)
 33. Da liễu học Việt Nam (14)
 34. Y học dự phòng (12)
 35. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (12)
 36. Annales de Pédiatrie (12)
 37. Nội san Điện quang (11)
 38. Đông y (11)
 39. Thời sự Y học (11)
 40. Y dược học lâm sàng (11)
 41. Annals of Internal Medicine (11)
 42. Hình thái học (9)
 43. Sinh lý học Việt Nam (9)
 44. Tiêu hóa Việt Nam (9)
 45. Tạp chí Y học Việt Nam (9)
 46. Br. J. of Plastic Surgery (9)
 47. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (9)
 48. Nhi khoa (8)
 49. La Press Médicale (8)
 50. Công trình NCKH BV Việt Đức (1981-1983) (8)
 51. Nội san Da liễu (7)
 52. Nhãn khoa (7)
 53. Hóa sinh y dược học (7)
 54. Châm cứu Việt Nam (7)
 55. Thông tin Y học cổ truyền (7)
 56. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam (7)
 57. Revue des Maladies Respiratoires (7)
 58. Vệ sinh phòng dịch (6)
 59. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (6)
 60. La Revue du Practicien (6)
 61. Răng hàm mặt (5)
 62. Dinh dưỡng và Thực phẩm (5)
 63. Tạp chí Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam (5)
 64. Tạp chí Nghiên cứu y học (5)
 65. Tạp chí Y học Thực hành (5)
 66. The British Journal of Surgery (5)
 67. British Medical Journal (5)
 68. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (5)
 69. Nội san bệnh lao và phổi (4)
 70. Điện quang Việt Nam (4)
 71. Kidney (4)
 72. Surgery (4)
 73. Y Học Việt Nam tháng 4 (4)
 74. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (4)
 75. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (4)
 76. Nội san Sinh lý học (3)
 77. Tim mạch học Việt Nam (3)
 78. Thông tin Y học (Nghiên cứu y học) (3)
 79. Nội san Phụ sản (3)
 80. Nhãn khoa Việt Nam (3)
 81. Tạp chí Dược liệu (3)
 82. Thông tin y học (3)
 83. Sinh lý học (3)
 84. Tim mạch học (3)
 85. Hóa sinh y học (3)
 86. Tạp Chí Nghiên cứu dược & thông tin thuốc (3)
 87. Médecine Science (3)
 88. la Revue de Mesdecine Interne (3)
 89. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (3)
 90. Cấp cứu hồi sức (2)
 91. Nhãn khoa thực hành (2)
 92. Y học thảm họa và bỏng (2)
 93. Công trình NCKH (Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh) (2)
 94. Công trình NCKH (BV Bạch Mai) (2)
 95. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (2)
 96. Lao và bệnh phổi (2)
 97. Tạp chí Tai mũi họng (2)
 98. y dược học (2)
 99. Journal of Ultrasound in Medicine (2)
 100. The New England Juornal of Medicine (2)
 101. Médecine Sciences (2)
 102. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (2)
 103. Y học Việt Nam tháng 8 (2)
 104. Revue Medicale (2)
 105. La revue du Médecine Interne (2)
 106. La Presse Médical (2)
 107. Công trình NCKH Trường Đại học Quân Y (1973) (2)
 108. Công trình NCKH Viện Bảo vệ sức khỏe Trẻ em (1970-1974) (2)
 109. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (2)
 110. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (2)
 111. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (2)
 112. Thông tin Tiêu diệt bệnh sốt rét (1)
 113. Nội san Đại học Quân y (1)
 114. Nội thương (1)
 115. Thông báo dược liệu (1)
 116. Bệnh Lao và Phổi (1)
 117. Truyền nhiễm (1)
 118. Nội san thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (1)
 119. Thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (1)
 120. Nội san Y học Quân sự (1)
 121. Nghiên cứu học (1)
 122. Y dược học cổ truyền Việt Nam (1)
 123. Thông tin Đông y (1)
 124. Các rối loạn thiếu hụt i-ốt (1)
 125. Thông tin Trang thiết bị và công trình y tế (1)
 126. Gây mê và Hồi sức (1)
 127. Công trình NCKH (BVĐK Quảng Ngãi) (1)
 128. Giáo dục sức khỏe (1)
 129. Thông tin Y dược học cổ truyền (1)
 130. Hội nghị khoa học lần thứ 6 - Hội thần kinh học Việt Nam (1)
 131. Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc (1)
 132. Nội san lao và bệnh phổi (1)
 133. Thông tin y học cổ truyền Việt Nam (1)
 134. Kỷ yếu các công trình nghiên cứu (1)
 135. Nghiên cứu y dược học cổ truyền (1)
 136. Y học V iệt Nam (1)
 137. Y học Việt Nam số đặc biệt (1)
 138. Tạp chí châm cứu Việt Nam (1)
 139. Tạp chí Y Dược học (1)
 140. Tạp chí thông tin y dược (1)
 141. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 7 (1)
 142. Y học Thự hành (1)
 143. The American Journal of Medicine (1)
 144. Y dược học quân y (1)
 145. The British Journal Surgery (1)
 146. The New England Juornal Medicine (1)
 147. British Journal of Sugery (1)
 148. Y học việt namChuyên đề Giải phẫu bệnh (1)
 149. Y dược (1)
 150. Britíh journal of Surgery (1)
 151. Mục lục tạp chí châm cứu (1)
 152. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 5 (1)
 153. La lettre du Rhumatologue (1)
 154. Medical Progress (1)
 155. Revue du Rhumatisme edition Francaise (1)
 156. Y học Việt Nam tháng4 (1)
 157. Annales des Pédiatrie (1)
 158. Nội san Sản phụ khoa (1)
 159. Semaine des Hopitauxn (1)
 160. Nội san Phụ khoa (1)
 161. La Revue Praticien (1)
 162. a revue du praticien (1)
 163. Tạp chí y học dự phòng tập 19 số 2 (1)
 164. La Revue du Praticen (1)
 165. Công trình NCKH Thành phố Cần Thơ 2001-2005 (Sở KHCN Cần Thơ) (1)
 166. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1993-1994) (1)
 167. Công trình NCKH Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh (1998) (1)