Tất cả thư viện > Bài trích: 993

 1. Tất cả tạp chí (993)
 2. Y học Việt Nam (176)
 3. Y học thực hành (157)
 4. British J. of Surg. (108)
 5. Ngoại khoa (50)
 6. Y học TP Hồ Chí Minh (38)
 7. Y dược học quân sự (38)
 8. Nghiên cứu Y học (36)
 9. La Revue du Praticien (35)
 10. Thông tin Y dược (32)
 11. Dược học (28)
 12. La Presse Médicale (26)
 13. The New England journal of Medicine (21)
 14. Y học quân sự (16)
 15. Nội khoa (12)
 16. British journal of surgery (12)
 17. Y dược học lâm sàng 108 (11)
 18. Thời sự Y dược học (9)
 19. Y học lâm sàng (8)
 20. Semaine Des Hopitaux (7)
 21. Sản phụ khoa (6)
 22. Nội san Phụ sản (6)
 23. Thời sự Y học (6)
 24. Dinh dưỡng và Thực phẩm (6)
 25. The American Surgeon (6)
 26. Dược liệu (5)
 27. Y học cổ truyền (5)
 28. Y học dự phòng (5)
 29. Vệ sinh phòng dịch (4)
 30. Thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (4)
 31. Y dược học lâm sàng (4)
 32. Tạp chí Y học Thực hành (4)
 33. Tạp chí Y Dược học quân sự (4)
 34. Annals of Internal Medicine (4)
 35. Nội san Điện quang (3)
 36. Thông báo Kiểm nghiệm (3)
 37. Đông y (3)
 38. Kiểm nghiệm (3)
 39. Y tế công cộng (3)
 40. Dân số và Phát triển (3)
 41. Tạp chí Dược học (3)
 42. Tạp chí Y học Việt Nam (3)
 43. Annales de Pédiatrie (3)
 44. La Press Médicale (3)
 45. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (3)
 46. Cấp cứu hồi sức (2)
 47. Nội san Y sinh hóa học (2)
 48. Nhãn khoa (2)
 49. Nội san thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (2)
 50. Hóa sinh y dược học (2)
 51. Y học thảm họa và bỏng (2)
 52. Châm cứu Việt Nam (2)
 53. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (2)
 54. Gây mê và Hồi sức (2)
 55. Công trình NCKH (Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh) (2)
 56. Thầy thuốc Việt Nam (2)
 57. Gan mật Việt Nam (2)
 58. Công trình nghiên cứu khoa học (2)
 59. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam (2)
 60. La Revue du Practicien (2)
 61. La Revue de Médecine Interne (2)
 62. Y Học Việt Nam tháng 4 (2)
 63. British Medical Journal (2)
 64. Revue des Maladies Respiratoires (2)
 65. Nội san Sinh lý học (1)
 66. Hình thái học (1)
 67. Răng hàm mặt (1)
 68. Sinh lý học Việt Nam (1)
 69. Thông tin Y học cổ truyền (1)
 70. Kiểm nghiệm thuốc (1)
 71. Các rối loạn thiếu hụt i-ốt (1)
 72. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (1)
 73. Thông tin Trang thiết bị và công trình y tế (1)
 74. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (1)
 75. Thông tin Y dược học cổ truyền (1)
 76. Hội nghị khoa học lần thứ 6 - Hội thần kinh học Việt Nam (1)
 77. Điện quang Việt Nam (1)
 78. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (1)
 79. Sinh lý học (1)
 80. Tạp Chí Nghiên cứu dược & thông tin thuốc (1)
 81. Y học Việt Nam số đặc biệt (1)
 82. Kidney (1)
 83. The American Journal of Medicine (1)
 84. The New England Juornal of Medicine (1)
 85. The British Journal of Surgery (1)
 86. Britíh journal of Surgery (1)
 87. Médecine Sciences (1)
 88. Br. J. of Plastic Surgery (1)
 89. Medical Progress (1)
 90. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (1)
 91. Nội san Phụ khoa (1)
 92. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (1)
 93. Công trình NCKH BV Việt Đức (1981-1983) (1)
 94. Công trình NCKH Viện Lão khoa (1993-1998) (1)
 95. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (1)
 96. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1996-2000) (1)
 97. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (1)