Tất cả thư viện > Bài trích: 400

 1. Tất cả tạp chí (400)
 2. Y học thực hành (81)
 3. Y học Việt Nam (45)
 4. Y dược học quân sự (30)
 5. Thông tin Y dược (21)
 6. Các rối loạn thiếu hụt i-ốt (17)
 7. British J. of Surg. (16)
 8. Y học TP Hồ Chí Minh (15)
 9. La Revue du Praticien (15)
 10. La Presse Médicale (14)
 11. Y học quân sự (12)
 12. Nghiên cứu Y học (12)
 13. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (11)
 14. Nội khoa (10)
 15. Y dược học lâm sàng 108 (9)
 16. The New England journal of Medicine (8)
 17. Ngoại khoa (6)
 18. Thầy thuốc Việt Nam (6)
 19. Nội san Y sinh hóa học (5)
 20. Nội san Sinh lý học (5)
 21. Nhi khoa (5)
 22. Y dược học lâm sàng (5)
 23. The American Surgeon (5)
 24. Sinh lý học Việt Nam (4)
 25. Y học lâm sàng (3)
 26. British journal of surgery (3)
 27. La Revue de Médecine Interne (3)
 28. Semaine Des Hopitaux (3)
 29. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (3)
 30. Dược học (2)
 31. Y học dự phòng (2)
 32. Tim mạch học (2)
 33. Hóa sinh y học (2)
 34. Revue des Maladies Respiratoires (2)
 35. Công trình NCKH Trường Đại học Quân Y (1973) (2)
 36. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (2)
 37. Hình thái học (1)
 38. Thời sự Y dược học (1)
 39. Châm cứu Việt Nam (1)
 40. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (1)
 41. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (1)
 42. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam (1)
 43. Tạp chí Tai mũi họng (1)
 44. La Revue du Practicien (1)
 45. Br. J. of Plastic Surgery (1)
 46. Annals of Internal Medicine (1)
 47. La Prese Médicale (1)
 48. Công trình NCKH BV Việt Đức (1981-1983) (1)
 49. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (1)
 50. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (trước 1980) (1)