Tất cả thư viện > Bài trích: 654

 1. Tất cả tạp chí (654)
 2. British J. of Surg. (225)
 3. Y học Việt Nam (69)
 4. Y học thực hành (68)
 5. Ngoại khoa (50)
 6. British journal of surgery (36)
 7. Y học TP Hồ Chí Minh (27)
 8. Nội khoa (19)
 9. Y dược học quân sự (18)
 10. Thông tin Y dược (16)
 11. La Presse Médicale (16)
 12. Nghiên cứu Y học (13)
 13. The American Surgeon (10)
 14. Y học quân sự (9)
 15. The New England journal of Medicine (9)
 16. Y dược học lâm sàng 108 (9)
 17. Y học lâm sàng (7)
 18. La Revue du Praticien (7)
 19. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (4)
 20. Semaine Des Hopitaux (4)
 21. Tiêu hóa Việt Nam (3)
 22. Sản phụ khoa (2)
 23. Thời sự Y dược học (2)
 24. Thầy thuốc Việt Nam (2)
 25. The British Journal of Surgery (2)
 26. Revue Medicale (2)
 27. Nội san Điện quang (1)
 28. Dược học (1)
 29. Y học cổ truyền (1)
 30. Nhi khoa (1)
 31. Nội san Y học Quân sự (1)
 32. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (1)
 33. Thông tin Y học cổ truyền (1)
 34. Y dược học lâm sàng (1)
 35. Điện quang Việt Nam (1)
 36. Tạp chí Dược học (1)
 37. Thông tin y học cổ truyền Việt Nam (1)
 38. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (1)
 39. Tạp chí Y học Việt Nam (1)
 40. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 7 (1)
 41. British Journal of Sugery (1)
 42. La Revue du Practicien (1)
 43. Syrgery (1)
 44. Surgery (1)
 45. Annals of Internal Medicine (1)
 46. Y Học Việt Nam tháng 4 (1)
 47. La Press Médicale (1)
 48. Semaine des Hopitauxn (1)
 49. La Reve de Médecine Interne (1)
 50. Công trình NCKH BV Việt Đức (1981-1983) (1)
 51. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1993-1994) (1)