Tất cả thư viện > Bài trích: 1309

 1. Tất cả tạp chí (1309)
 2. British J. of Surg. (295)
 3. The New England journal of Medicine (111)
 4. La Revue du Praticien (105)
 5. La Presse Médicale (80)
 6. Y học thực hành (79)
 7. Y học Việt Nam (73)
 8. The American Surgeon (58)
 9. Nội khoa (34)
 10. Tim mạch học Việt Nam (34)
 11. La Revue de Médecine Interne (25)
 12. Ngoại khoa (23)
 13. British journal of surgery (23)
 14. La Revue du Practicien (22)
 15. Annals of Internal Medicine (21)
 16. Sinh lý học Việt Nam (20)
 17. Semaine Des Hopitaux (19)
 18. Nghiên cứu Y học (13)
 19. Br. J. of Plastic Surgery (13)
 20. Y học TP Hồ Chí Minh (12)
 21. Tim mạch học (12)
 22. Thông tin Y dược (10)
 23. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (10)
 24. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (10)
 25. Annales de Pédiatrie (8)
 26. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (8)
 27. Tạp chí Y học Việt Nam (7)
 28. Tập san Nội khoa (6)
 29. Y học quân sự (6)
 30. Thời sự Y dược học (6)
 31. Tạp chí Y học Thực hành (6)
 32. Y học Việt Nam < Chuyên đề tim mạch > (6)
 33. La revue du Médecine Interne (6)
 34. La Press Médicale (6)
 35. British Medical Journal (6)
 36. Y dược học lâm sàng 108 (6)
 37. Nhi khoa (5)
 38. Y dược học quân sự (5)
 39. Thầy thuốc Việt Nam (5)
 40. Revue Medicale (5)
 41. Tạp chí Tim mạch học (5)
 42. La Revue Praticien (5)
 43. Sản phụ khoa (4)
 44. Y học lâm sàng (4)
 45. Thông tin y học cổ truyền Việt Nam (4)
 46. Tạp chí châm cứu Việt Nam (4)
 47. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (4)
 48. Công trình NCKH Viện Bảo vệ sức khỏe Trẻ em (1970-1974) (4)
 49. Nội san Điện quang (3)
 50. Dược học (3)
 51. Thời sự Y học (3)
 52. Tạp chí Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam (3)
 53. The British Journal of Surgery (3)
 54. La Presse Médical (3)
 55. La Reve de Médecine Interne (3)
 56. Nội san Sinh lý học (2)
 57. Thông tin Y học (Nghiên cứu y học) (2)
 58. Y học cổ truyền Việt Nam (2)
 59. Y học VN (2)
 60. y dược học (2)
 61. Y học Việt Nam tháng 8 (2)
 62. Medical Progress (2)
 63. Revue du Rhumatisme edition Francaise (2)
 64. Revue des Maladies Respiratoires (2)
 65. Hình thái học (1)
 66. Y học cổ truyền (1)
 67. Bệnh Lao và Phổi (1)
 68. Châm cứu Việt Nam (1)
 69. Y học dự phòng (1)
 70. Thông tin Y học cổ truyền (1)
 71. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (1)
 72. Công trình NCKH (BV Bạch Mai) (1)
 73. Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học (Viện Y học biển Việt Nam) (1)
 74. Công trình nghiên cứu khoa học (1)
 75. Hội nghị khoa học lần thứ 6 - Hội thần kinh học Việt Nam (1)
 76. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (1)
 77. Sinh lý học (1)
 78. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (1)
 79. Bitish J. of Surg. (1)
 80. Tạp chí Sinh lý học (1)
 81. Y học thành phố Hồ Chí Minh (1)
 82. Kidney (1)
 83. Y học Việt Nam chuyên đề truyền máu (1)
 84. The New England Juornal of Medicine (1)
 85. Ydược học quân sự (1)
 86. Y học Việt Nam chuyên đề truyền máu huyết học (1)
 87. Médecine Sciences (1)
 88. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (1)
 89. Surgery (1)
 90. Thời sự y dược (1)
 91. Le Concours Médical (1)
 92. La lettre du Rhumatologue (1)
 93. Annales des Pédiatrie (1)
 94. Médecine et Maladies Infectieuses (1)
 95. La Prese Médicale (1)
 96. La Presse Médicale: Infectiologie (1)
 97. La Lettre de l''Infectiologue (1)
 98. Semaine des Hopitauxn (1)
 99. The New England journal of Medecine (1)
 100. La Praticien (1)
 101. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (1)