Tất cả thư viện > Bài trích: 2833

 1. Tất cả tạp chí (2833)
 2. Y học thực hành (346)
 3. British J. of Surg. (323)
 4. Y học Việt Nam (316)
 5. Tim mạch học Việt Nam (137)
 6. La Revue du Praticien (124)
 7. The New England journal of Medicine (122)
 8. Nội khoa (119)
 9. La Presse Médicale (90)
 10. Y học TP Hồ Chí Minh (82)
 11. Y học quân sự (77)
 12. Ngoại khoa (76)
 13. Nghiên cứu Y học (72)
 14. Y dược học quân sự (68)
 15. Tim mạch học (64)
 16. The American Surgeon (62)
 17. Thông tin Y dược (53)
 18. Y dược học lâm sàng 108 (49)
 19. Sinh lý học Việt Nam (37)
 20. La Revue de Médecine Interne (27)
 21. Y học lâm sàng (26)
 22. British journal of surgery (25)
 23. Thời sự Y dược học (24)
 24. Dược học (23)
 25. La Revue du Practicien (23)
 26. Annals of Internal Medicine (23)
 27. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (20)
 28. Semaine Des Hopitaux (19)
 29. Dược liệu (18)
 30. Nhi khoa (17)
 31. Br. J. of Plastic Surgery (16)
 32. Sản phụ khoa (15)
 33. Thầy thuốc Việt Nam (13)
 34. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (11)
 35. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (10)
 36. Y học dự phòng (9)
 37. Thời sự Y học (9)
 38. Tạp chí Y học Việt Nam (9)
 39. Annales de Pédiatrie (9)
 40. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (9)
 41. Cấp cứu hồi sức (8)
 42. Nội san Sinh lý học (8)
 43. Đông y (8)
 44. Y dược học lâm sàng (8)
 45. Nội san Điện quang (7)
 46. Tập san Nội khoa (7)
 47. Tạp chí Y học Thực hành (7)
 48. La Press Médicale (7)
 49. British Medical Journal (7)
 50. Nội san Y sinh hóa học (6)
 51. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (6)
 52. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (6)
 53. Y học Việt Nam < Chuyên đề tim mạch > (6)
 54. La revue du Médecine Interne (6)
 55. Công trình NCKH Viện Bảo vệ sức khỏe Trẻ em (1970-1974) (6)
 56. Nội thương (5)
 57. Revue Medicale (5)
 58. Tạp chí Tim mạch học (5)
 59. La Revue Praticien (5)
 60. Y học cổ truyền (4)
 61. Châm cứu Việt Nam (4)
 62. Thông tin y học cổ truyền Việt Nam (4)
 63. Tạp chí châm cứu Việt Nam (4)
 64. Y học thảm họa và bỏng (3)
 65. Gây mê và Hồi sức (3)
 66. Công trình nghiên cứu khoa học (3)
 67. Tạp chí Dược học (3)
 68. Tạp chí Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam (3)
 69. Sinh lý học (3)
 70. The British Journal of Surgery (3)
 71. Annales des Pédiatrie (3)
 72. La Presse Médical (3)
 73. Revue des Maladies Respiratoires (3)
 74. La Reve de Médecine Interne (3)
 75. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (3)
 76. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (3)
 77. Thông tin Y học (Nghiên cứu y học) (2)
 78. Công trình NCKH (BV Bạch Mai) (2)
 79. Y học cổ truyền Việt Nam (2)
 80. Y học VN (2)
 81. y dược học (2)
 82. Y học Việt Nam tháng 8 (2)
 83. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 5 (2)
 84. La lettre du Rhumatologue (2)
 85. Medical Progress (2)
 86. Revue du Rhumatisme edition Francaise (2)
 87. Y Học Việt Nam tháng 4 (2)
 88. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1972-1986) (2)
 89. Công trình NCKH Hội Y dược TP Hồ Chí Minh (2)
 90. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1971-1985) (2)
 91. Thông báo Kiểm nghiệm (1)
 92. Thông báo dược liệu (1)
 93. Hình thái học (1)
 94. Vệ sinh phòng dịch (1)
 95. Bệnh Lao và Phổi (1)
 96. Răng hàm mặt (1)
 97. Tai mũi họng Việt Nam (1)
 98. Nội san bệnh lao và phổi (1)
 99. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (1)
 100. Thông tin Y học cổ truyền (1)
 101. Nội san Phụ sản (1)
 102. Thông tin Trang thiết bị và công trình y tế (1)
 103. Công trình NCKH (Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh) (1)
 104. Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học (Viện Y học biển Việt Nam) (1)
 105. Hội nghị khoa học lần thứ 6 - Hội thần kinh học Việt Nam (1)
 106. Điện quang Việt Nam (1)
 107. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (1)
 108. Nghiên cứu y dược học cổ truyền (1)
 109. Y học VN số đặc biệt tháng 11/2006 (1)
 110. Bitish J. of Surg. (1)
 111. Tạp chí thông tin y dược (1)
 112. Tạp chí Sinh lý học (1)
 113. Y học thành phố Hồ Chí Minh (1)
 114. Tạp chí Y Dược học quân sự (1)
 115. Kidney (1)
 116. Y học Việt Nam chuyên đề truyền máu (1)
 117. The New England Juornal of Medicine (1)
 118. Journal of the American Society of Nephrology (1)
 119. Ydược học quân sự (1)
 120. Y học Việt Nam chuyên đề truyền máu huyết học (1)
 121. Médecine Sciences (1)
 122. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (1)
 123. Surgery (1)
 124. Thời sự y dược (1)
 125. Le Concours Médical (1)
 126. Médecine et Maladies Infectieuses (1)
 127. La Prese Médicale (1)
 128. La Presse Médicale: Infectiologie (1)
 129. La Lettre de l''Infectiologue (1)
 130. Semaine des Hopitauxn (1)
 131. Y học Việt Nam Tháng 9 số 1 (1)
 132. The New England journal of Medecine (1)
 133. Tạp chí y học dự phòng tập 19,số 2 (1)
 134. Tạp chí y học dự phòng tập 19 số 2 (1)
 135. Tạp chí dược học tháng 4 (1)
 136. La Praticien (1)
 137. Thông tin Y học Quân sự (1)
 138. Công trình NCKH Trường Đại học Quân Y (1973) (1)
 139. Công trình NCKH BV Việt Đức (1981-1983) (1)
 140. Công trình NCKH Viện Vệ sinh dịch tễ học(1960-1965) (1)
 141. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1993-1994) (1)
 142. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1996-2000) (1)
 143. Công trình NCKH Trường Trung học YHCT Tuệ Tĩnh (1995-2005) (1)
 144. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (1)
 145. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (1)