Tất cả thư viện > Bài trích: 601

 1. Tất cả tạp chí (601)
 2. Y học thực hành (79)
 3. La Revue du Praticien (64)
 4. Y học Việt Nam (61)
 5. Ngoại khoa (52)
 6. British J. of Surg. (27)
 7. La Presse Médicale (23)
 8. The New England journal of Medicine (21)
 9. Annales de Pédiatrie (20)
 10. Y học quân sự (19)
 11. Thông tin Y dược (17)
 12. Nhi khoa (14)
 13. The American Surgeon (13)
 14. Nghiên cứu Y học (10)
 15. Kidney (10)
 16. Y học TP Hồ Chí Minh (9)
 17. Annales des Pédiatrie (9)
 18. Y học lâm sàng (8)
 19. Semaine Des Hopitaux (8)
 20. Y dược học quân sự (7)
 21. Y học cổ truyền (6)
 22. Thời sự Y dược học (6)
 23. Journal of the American Society of Nephrology (6)
 24. La Revue du Practicien (6)
 25. La Revue de Médecine Interne (6)
 26. Nội khoa (5)
 27. Đông y (5)
 28. Journal of Ultrasound in Medicine (5)
 29. Dược học (4)
 30. Tạp chí Nghiên cứu y học (4)
 31. Tạp chí Y học Thực hành (4)
 32. British journal of surgery (4)
 33. Nội san Điện quang (3)
 34. Thông tin Y học cổ truyền (3)
 35. Thời sự Y học (3)
 36. Tạp chí Dược học (3)
 37. Kidney International (3)
 38. Y học Việt Nam số 4,5,6 số đặc biệt Chuyên đề tiết niệu (3)
 39. Y học Việt Nam số 4,5,6 (3)
 40. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (3)
 41. Dược liệu (2)
 42. Sinh lý học Việt Nam (2)
 43. Thầy thuốc Việt Nam (2)
 44. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (2)
 45. Tạp chí Y học Việt Nam (2)
 46. y dược học (2)
 47. Kidney Internaonal (2)
 48. Y học Việt Nam số 4,5,6 Chuyên đề tiết niệu (2)
 49. Br. J. of Plastic Surgery (2)
 50. Annals of Internal Medicine (2)
 51. Revue du Rhumatisme edition Francaise (2)
 52. Nội san Y sinh hóa học (1)
 53. Nội san Sinh lý học (1)
 54. Hình thái học (1)
 55. Vệ sinh phòng dịch (1)
 56. Sản phụ khoa (1)
 57. Tư liệu Y học Quân sự (1)
 58. Tạp chí Dược liệu (1)
 59. Tạp chí Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam (1)
 60. Sinh lý học (1)
 61. Hóa sinh y học (1)
 62. Tạp chí Y Dược học quân sự (1)
 63. Y học Việt Namsố 4,5,6 (1)
 64. Médecine Sciences (1)
 65. Surgery (1)
 66. Revue Medicale (1)
 67. La Presse Médicale: Infectiologie (1)
 68. La Press Médicale (1)
 69. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (1)
 70. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (1)
 71. La Reve de Médecine Interne (1)
 72. Công trình NCKH Hội Y dược TP Hồ Chí Minh (1)
 73. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (trước 1980) (1)
 74. Y dược học lâm sàng 108 (1)