Tất cả thư viện > Bài trích: 191

 1. Tất cả tạp chí (191)
 2. Dược học (34)
 3. Dược liệu (33)
 4. Y học thực hành (17)
 5. Y học Việt Nam (12)
 6. Y học dự phòng (10)
 7. Thông tin Y dược (7)
 8. Y dược học quân sự (7)
 9. Kiểm nghiệm thuốc (5)
 10. Dinh dưỡng và Thực phẩm (5)
 11. Tạp chí Dược học (4)
 12. Nội san Y sinh hóa học (3)
 13. Vệ sinh phòng dịch (3)
 14. Đông y (3)
 15. British J. of Surg. (3)
 16. La Revue du Praticien (3)
 17. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (3)
 18. Thông báo Kiểm nghiệm (2)
 19. Nội khoa (2)
 20. Y học cổ truyền (2)
 21. Y học quân sự (2)
 22. Tạp chí Dược liệu (2)
 23. La Presse Médicale (2)
 24. Y dược học lâm sàng 108 (2)
 25. Nội san Sinh lý học (1)
 26. Y học TP Hồ Chí Minh (1)
 27. Thời sự Y dược học (1)
 28. Nghiên cứu Y học (1)
 29. Thông tin Bỏng (1)
 30. Các rối loạn thiếu hụt i-ốt (1)
 31. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (1)
 32. Thời sự Y học (1)
 33. Dân số và Phát triển (1)
 34. Công trình nghiên cứu khoa học 1983-1985 (Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên) (1)
 35. Thông tin Y dược học cổ truyền (1)
 36. Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc (1)
 37. Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng (1)
 38. Tạp chí Y học Thực hành (1)
 39. The New England journal of Medicine (1)
 40. The British Journal of Surgery (1)
 41. Le Concours Médical (1)
 42. Br. J. of Plastic Surgery (1)
 43. Y Học Việt Nam tháng 4 (1)
 44. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (1)
 45. Tạp chí y học dự phòng tập 19 số 2 (1)
 46. Thông tin Y học Quân sự (1)
 47. Công trình NCKH Thành phố Cần Thơ 2001-2005 (Sở KHCN Cần Thơ) (1)
 48. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1971-1985) (1)
 49. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (1)