Tất cả thư viện > Bài trích: 6990

 1. Tất cả tạp chí (6990)
 2. Y học thực hành (1251)
 3. Y học Việt Nam (827)
 4. Nghiên cứu Y học (294)
 5. Y học TP Hồ Chí Minh (281)
 6. British J. of Surg. (274)
 7. Dược học (270)
 8. Y dược học quân sự (251)
 9. Ngoại khoa (245)
 10. La Revue du Praticien (221)
 11. Y học quân sự (187)
 12. Thông tin Y dược (175)
 13. Y học dự phòng (138)
 14. La Presse Médicale (118)
 15. Nội khoa (111)
 16. Dược liệu (110)
 17. Đông y (94)
 18. The New England journal of Medicine (86)
 19. Nội san Y sinh hóa học (81)
 20. Vệ sinh phòng dịch (69)
 21. Y học lâm sàng (68)
 22. Y dược học lâm sàng 108 (65)
 23. Hình thái học (61)
 24. Kidney (61)
 25. Sinh lý học Việt Nam (60)
 26. Nhi khoa (59)
 27. Y học cổ truyền (51)
 28. Annales de Pédiatrie (47)
 29. Tai mũi họng Việt Nam (43)
 30. Thời sự Y dược học (41)
 31. The American Surgeon (40)
 32. La Revue du Practicien (38)
 33. Da liễu học Việt Nam (36)
 34. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (35)
 35. Semaine Des Hopitaux (35)
 36. Châm cứu Việt Nam (34)
 37. Nội san Sinh lý học (32)
 38. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (30)
 39. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (29)
 40. Thông tin Y học cổ truyền (26)
 41. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (26)
 42. Nội san thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (25)
 43. Y học thảm họa và bỏng (25)
 44. Sản phụ khoa (23)
 45. Thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (23)
 46. Tim mạch học Việt Nam (23)
 47. Thời sự Y học (22)
 48. Tạp chí Y học Việt Nam (22)
 49. Dân số và Phát triển (20)
 50. La Revue de Médecine Interne (20)
 51. Br. J. of Plastic Surgery (18)
 52. Dinh dưỡng và Thực phẩm (17)
 53. Tạp chí Dược học (17)
 54. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (17)
 55. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (17)
 56. Nội san Da liễu (16)
 57. Nhãn khoa (16)
 58. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (16)
 59. Thầy thuốc Việt Nam (16)
 60. Tạp chí Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam (16)
 61. Y tế công cộng (15)
 62. Tạp chí Dược liệu (15)
 63. Annals of Internal Medicine (15)
 64. Bệnh Lao và Phổi (14)
 65. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam (14)
 66. British journal of surgery (14)
 67. Kiểm nghiệm thuốc (13)
 68. Tạp chí Y học Thực hành (13)
 69. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (12)
 70. Nội san Điện quang (11)
 71. Răng hàm mặt (11)
 72. Phẫu thuật tạo hình (11)
 73. Hội nghị khoa học lần thứ 6 - Hội thần kinh học Việt Nam (11)
 74. Y dược học lâm sàng (11)
 75. Thông tin Y học (Nghiên cứu y học) (10)
 76. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (10)
 77. Nội san Phụ sản (9)
 78. Annales des Pédiatrie (9)
 79. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1972-1986) (9)
 80. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (9)
 81. Nội san bệnh lao và phổi (8)
 82. La Press Médicale (8)
 83. La Reve de Médecine Interne (8)
 84. Công trình NCKH Hội Y dược TP Hồ Chí Minh (8)
 85. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (8)
 86. Thông tin Tiêu diệt bệnh sốt rét (7)
 87. Nhãn khoa thực hành (7)
 88. Thông tin Bỏng (7)
 89. British Medical Journal (7)
 90. Cấp cứu hồi sức (6)
 91. Nội san Đại học Quân y (6)
 92. Công trình NCKH (BV Bạch Mai) (6)
 93. Gan mật Việt Nam (6)
 94. Tạp chí châm cứu Việt Nam (6)
 95. Journal of the American Society of Nephrology (6)
 96. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (6)
 97. Công trình NCKH Viện SR-KST-CT Trung ương (1981-1986) (6)
 98. Tập san Dược học (5)
 99. Tư liệu Y học Quân sự (5)
 100. Hóa sinh y dược học (5)
 101. Y dược học cổ truyền Việt Nam (5)
 102. Gây mê và Hồi sức (5)
 103. Tiêu hóa Việt Nam (5)
 104. Tim mạch học (5)
 105. La lettre du Rhumatologue (5)
 106. Y Học Việt Nam tháng 4 (5)
 107. Công trình NCKH Trường Đại học Quân Y (1973) (5)
 108. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (5)
 109. Thông báo Kiểm nghiệm (4)
 110. Công trình NCKH (Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh) (4)
 111. Công trình NCKH (BC tại Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành SR-KST-CT giai đoạn 2001-2005) - Viện SR-KST-CT Trung ương (4)
 112. Nhãn khoa Việt Nam (4)
 113. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (4)
 114. Sinh lý học (4)
 115. Tạp chí y học dự phòng (4)
 116. Tạp chí Nghiên cứu y học (4)
 117. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (4)
 118. Médecine Science (4)
 119. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 5 (4)
 120. Thông tin Y học Quân sự (4)
 121. Công trình NCKH BV Việt Đức (1981-1983) (4)
 122. Công trình NCKH Chuyên khoa Huyết học và Truyền máu (1974-1984) (4)
 123. Các rối loạn thiếu hụt i-ốt (3)
 124. Công trình nghiên cứu khoa học (3)
 125. Điện quang Việt Nam (3)
 126. Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc (3)
 127. Thông tin y học (3)
 128. Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng (3)
 129. Tạp chí thông tin y dược (3)
 130. y dược học (3)
 131. American Society of Nephrology (3)
 132. Médecine Sciences (3)
 133. Medical Progress (3)
 134. Revue du Rhumatisme edition Francaise (3)
 135. Médecine et Maladies Infectieuses (3)
 136. Tạp chí y học dự phòng tập 19 số 2 (3)
 137. Công trình NCKH Viện Lão khoa (1993-1998) (3)
 138. Công trình NCKH Viện Vệ sinh dịch tễ học(1960-1965) (3)
 139. Công trình NCKH Trường Trung học YHCT Tuệ Tĩnh (1995-2005) (3)
 140. Công trình NCKH Viện Pasteur Nha Trang (1995-2001) (3)
 141. Trẻ sơ sinh - trẻ đẻ non (2)
 142. Thông báo dược liệu (2)
 143. Thông tin Đông y (2)
 144. Công trình NCKH (Sở Y tế Phú Khánh) (2)
 145. Công trình NCKH (Viện SR-KST-CT Trung ương) (2)
 146. Công trình NCKH (BVĐK Xanh Pôn Hà Nội) (2)
 147. Giáo dục sức khỏe (2)
 148. Tạp chí Đông y (2)
 149. Y học cổ truyền Việt Nam (2)
 150. Hóa sinh y học (2)
 151. Thông tin y học cổ truyền dân tộc (2)
 152. Phẫu thuật nội soi và nội soi Việt Nam (2)
 153. Tạp chí Tai mũi họng (2)
 154. Tạp Chí Nghiên cứu dược & thông tin thuốc (2)
 155. Y học VN (2)
 156. Tạp chí Y Dược học quân sự (2)
 157. Kidney International (2)
 158. Y học Việt Nam số 4,5,6 (2)
 159. Y học Việt Nam số 4,5,6 Chuyên đề tiết niệu (2)
 160. Y học Việt Nam < Chuyên đề tim mạch > (2)
 161. la Revue de Mesdecine Interne (2)
 162. La revue du Médecine Interne (2)
 163. La Presse Médical (2)
 164. Tạp chí nghiên cứu khoa học (2)
 165. La Lettre de l''Infectiologue (2)
 166. Semaine des Hopitauxn (2)
 167. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (trước 1980) (2)
 168. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1993-1994) (2)
 169. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1996-2000) (2)
 170. Công trình NCKH Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh (1998) (2)
 171. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1971-1985) (2)
 172. Tập san Nội khoa (1)
 173. Truyền nhiễm (1)
 174. Nội san bệnh lao (1)
 175. Nội san Y học Quân sự (1)
 176. Xã hội học y tế (1)
 177. Thông tin Trang thiết bị và công trình y tế (1)
 178. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (1)
 179. Công trình NCKH (BVĐK Quảng Ngãi) (1)
 180. Thông tin Y dược học cổ truyền (1)
 181. Chính sách y tế (1)
 182. Nội san lao và bệnh phổi (1)
 183. Lao và bệnh phổi (1)
 184. Các rối loạn thiếu hụt i (1)
 185. Thông tin y học cổ truyền Việt Nam (1)
 186. Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học 1995 (1)
 187. Nghiên cứu y dược học cổ truyền (1)
 188. Y học thành phố Hồ Chí Minh (1)
 189. Kidney Internaonal (1)
 190. The New England Juornal of Medicine (1)
 191. Y dược học quân y (1)
 192. Y học Việt Nam số 4,5,6 số đặc biệt Chuyên đề tiết niệu (1)
 193. Journal ò the American Society of Nephrology (1)
 194. Journal of the American Society Nephrology (1)
 195. Kiney International (1)
 196. Y dược (1)
 197. Châm cứu (1)
 198. Mục lục tạp chí châm cứu (1)
 199. Hìh thái học (1)
 200. Surgesy (1)
 201. Le Concours Médical (1)
 202. Y học Việt Nam tháng4 (1)
 203. Tạp chị y học dự phòngtập 19,số 2 (1)
 204. Nội san Sản phụ khoa (1)
 205. La Prese Médicale (1)
 206. La Revue Praticien (1)
 207. Y học Việt Nam Tháng 9 số 1 (1)
 208. Tạp chí y học dự phòng tập 19,số 2 (1)
 209. Thời sự Y học tháng 12/2008 (1)
 210. Y học việt nam số đặc biệt tháng 5/2009 (1)
 211. Thông tin y dược học Quân sự (1)
 212. Công trình NCKH Viện Bảo vệ sức khỏe Trẻ em (1970-1974) (1)
 213. Công trình NCKH về Y học Biển 1990-2000 (Trường Đại học Y Hải Phòng, Trung tâm Y học và Môi trường Biển (1)