Tất cả thư viện > Bài trích: 33724

 1. Tất cả tạp chí (33724)
 2. Y học thực hành (5937)
 3. Y học Việt Nam (3876)
 4. Dược học (1873)
 5. British J. of Surg. (1364)
 6. Nghiên cứu Y học (1354)
 7. Ngoại khoa (1316)
 8. Thông tin Y dược (1258)
 9. Y học TP Hồ Chí Minh (1143)
 10. Y học quân sự (1084)
 11. Y dược học quân sự (1021)
 12. Đông y (609)
 13. La Revue du Praticien (562)
 14. Y học dự phòng (557)
 15. Nội khoa (484)
 16. Dược liệu (468)
 17. La Presse Médicale (447)
 18. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (341)
 19. Y dược học lâm sàng 108 (340)
 20. The New England journal of Medicine (337)
 21. Y học cổ truyền (322)
 22. Y học thảm họa và bỏng (311)
 23. Y học lâm sàng (311)
 24. Thời sự Y dược học (249)
 25. Sản phụ khoa (247)
 26. Vệ sinh phòng dịch (245)
 27. Sinh lý học Việt Nam (234)
 28. The American Surgeon (224)
 29. Hình thái học (202)
 30. Nhãn khoa (197)
 31. British journal of surgery (197)
 32. Thông tin Y học cổ truyền (192)
 33. Nhi khoa (187)
 34. Tai mũi họng Việt Nam (178)
 35. Nội san Y sinh hóa học (175)
 36. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (171)
 37. Tạp chí Dược học (162)
 38. Châm cứu Việt Nam (148)
 39. Thông báo Kiểm nghiệm (146)
 40. Tim mạch học Việt Nam (132)
 41. Răng hàm mặt (124)
 42. Thầy thuốc Việt Nam (121)
 43. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (117)
 44. Semaine Des Hopitaux (115)
 45. Thời sự Y học (110)
 46. Da liễu học Việt Nam (101)
 47. Thông tin Bỏng (100)
 48. Annales de Pédiatrie (100)
 49. Kiểm nghiệm thuốc (99)
 50. Nội san Sinh lý học (96)
 51. Dinh dưỡng và Thực phẩm (88)
 52. Nội san Phụ sản (82)
 53. La Revue de Médecine Interne (81)
 54. Nội san Da liễu (79)
 55. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (78)
 56. Dân số và Phát triển (76)
 57. Br. J. of Plastic Surgery (76)
 58. La Revue du Practicien (72)
 59. Nội san Điện quang (68)
 60. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (68)
 61. Tập san Dược học (67)
 62. Tạp chí Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam (67)
 63. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (67)
 64. Y tế công cộng (66)
 65. Kidney (64)
 66. Annals of Internal Medicine (62)
 67. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (60)
 68. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (58)
 69. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (57)
 70. Tạp chí Y học Thực hành (55)
 71. Cấp cứu hồi sức (54)
 72. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (53)
 73. Gan mật Việt Nam (51)
 74. Công trình NCKH Thành phố Cần Thơ 2001-2005 (Sở KHCN Cần Thơ) (51)
 75. Nhãn khoa thực hành (49)
 76. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (49)
 77. Tim mạch học (49)
 78. Bệnh Lao và Phổi (47)
 79. Phẫu thuật tạo hình (46)
 80. Nội san bệnh lao và phổi (45)
 81. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1993-1994) (45)
 82. Nhãn khoa Việt Nam (44)
 83. Tạp chí Y học Việt Nam (44)
 84. Tạp chí Dược liệu (42)
 85. Thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (40)
 86. Y dược học lâm sàng (40)
 87. Nội san thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (39)
 88. Các rối loạn thiếu hụt i-ốt (39)
 89. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1996-2000) (39)
 90. Công trình NCKH (Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh) (37)
 91. Công trình NCKH (BC tại Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành SR-KST-CT giai đoạn 2001-2005) - Viện SR-KST-CT Trung ương (37)
 92. Thông tin Y học (Nghiên cứu y học) (34)
 93. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (33)
 94. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (32)
 95. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (32)
 96. Tư liệu Y học Quân sự (29)
 97. Công trình NCKH BV Việt Đức (1981-1983) (28)
 98. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (trước 1980) (28)
 99. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (28)
 100. Nội san Đại học Quân y (27)
 101. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam (27)
 102. Công trình NCKH Viện SR-KST-CT Trung ương (1981-1986) (27)
 103. Gây mê và Hồi sức (26)
 104. La lettre du Rhumatologue (26)
 105. La Press Médicale (26)
 106. Nội san Y học Quân sự (25)
 107. Thông tin Y học Quân sự (25)
 108. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1972-1986) (25)
 109. Thông tin Tiêu diệt bệnh sốt rét (24)
 110. Thông tin Trang thiết bị và công trình y tế (24)
 111. Công trình nghiên cứu khoa học (24)
 112. Hội nghị khoa học lần thứ 6 - Hội thần kinh học Việt Nam (24)
 113. British Medical Journal (23)
 114. Công trình NCKH Trường Đại học Quân Y (1973) (23)
 115. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (23)
 116. Tạp Chí Nghiên cứu dược & thông tin thuốc (22)
 117. Công trình NCKH Viện Pasteur Nha Trang (1995-2001) (22)
 118. Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học (Viện Y học biển Việt Nam) (21)
 119. Tiêu hóa Việt Nam (21)
 120. Thông báo dược liệu (20)
 121. Hóa sinh y dược học (19)
 122. Điện quang Việt Nam (19)
 123. Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng (19)
 124. Tạp chí Nghiên cứu y học (19)
 125. Sinh lý học (18)
 126. Revue du Rhumatisme edition Francaise (18)
 127. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1971-1985) (18)
 128. Giáo dục sức khỏe (17)
 129. Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc (17)
 130. Tạp chí châm cứu Việt Nam (17)
 131. La Reve de Médecine Interne (17)
 132. Công trình NCKH Hội Y dược TP Hồ Chí Minh (17)
 133. Thông tin Đông y (16)
 134. Thông tin y học (16)
 135. Annales des Pédiatrie (15)
 136. Công trình NCKH Viện Lão khoa (1993-1998) (15)
 137. Y dược học cổ truyền Việt Nam (14)
 138. Xã hội học y tế (14)
 139. Chính sách y tế (14)
 140. Y học VN (14)
 141. La Presse Médical (14)
 142. Revue des Maladies Respiratoires (14)
 143. Công trình NCKH Viện Vệ sinh dịch tễ học(1960-1965) (14)
 144. Médecine Sciences (13)
 145. Công trình NCKH Trường Trung học YHCT Tuệ Tĩnh (1995-2005) (13)
 146. Công trình NCKH Viện Bảo vệ sức khỏe Trẻ em (1970-1974) (13)
 147. Công trình NCKH Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh (1998) (13)
 148. Công trình NCKH (BV Bạch Mai) (12)
 149. Tạp chí y học dự phòng (11)
 150. The British Journal of Surgery (11)
 151. Médecine Science (11)
 152. Medical Progress (11)
 153. Tạp chí Y Dược học quân sự (10)
 154. y dược học (10)
 155. La revue du Médecine Interne (10)
 156. Y Học Việt Nam tháng 4 (10)
 157. Công trình NCKH (BVĐK Xanh Pôn Hà Nội) (9)
 158. Thông tin y học cổ truyền dân tộc (9)
 159. Phẫu thuật nội soi và nội soi Việt Nam (9)
 160. Công trình NCKH (Sở Y tế Phú Khánh) (8)
 161. The New England Juornal of Medicine (8)
 162. Surgery (8)
 163. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 5 (8)
 164. Nội san Phụ khoa (8)
 165. Tạp chí Đông y (7)
 166. Y học cổ truyền Việt Nam (7)
 167. Hóa sinh y học (7)
 168. Các rối loạn thiếu hụt iốt (7)
 169. Thông tin y học cổ truyền Việt Nam (7)
 170. Tạp chí Kiểm Nghiệm Thuốc (7)
 171. Tạp chí thông tin y dược (7)
 172. Journal of the American Society of Nephrology (7)
 173. Revue Medicale (7)
 174. Công trình NCKH Chuyên khoa Huyết học và Truyền máu (1974-1984) (7)
 175. Tập san Nội khoa (6)
 176. Kiểm nghiệm (6)
 177. Công trình NCKH (Hội nghị khoa học ngành Huyết học - Truyền máu Việt Nam) (6)
 178. Công trình NCKH (BVĐK Quảng Ngãi) (6)
 179. Nội san lao và bệnh phổi (6)
 180. Nghiên cứu y dược học cổ truyền (6)
 181. Le Concours Médical (6)
 182. Médecine et Maladies Infectieuses (6)
 183. Trẻ sơ sinh - trẻ đẻ non (5)
 184. Bệnh Lao và Phổi (CĐ: nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính) (5)
 185. Công trình nghiên cứu khoa học 1983-1985 (Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên) (5)
 186. Thông tin Y dược học cổ truyền (5)
 187. Lao và bệnh phổi (5)
 188. Các rối loạn thiếu hụt i (5)
 189. Tạp chí Tai mũi họng (5)
 190. la Revue de Mesdecine Interne (5)
 191. Nội san Sản phụ khoa (5)
 192. La Lettre de l''Infectiologue (5)
 193. Semaine des Hopitauxn (5)
 194. Nội thương (4)
 195. Truyền nhiễm (4)
 196. Nội san bệnh lao (4)
 197. Công trình NCKH (Viện Vệ sinh dịch tễ học) (4)
 198. Da liễu (4)
 199. Thảm hoạ bỏng (4)
 200. Tạp chí thực hành (4)
 201. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 7 (4)
 202. Journal of Ultrasound in Medicine (4)
 203. Mục lục tạp chí châm cứu (4)
 204. Y học Việt Nam < Chuyên đề tim mạch > (4)
 205. Y học Việt Nam tháng 8 (4)
 206. La Prese Médicale (4)
 207. Tạp chí Tim mạch học (4)
 208. Công trình NCKH về Y học Biển 1990-2000 (Trường Đại học Y Hải Phòng, Trung tâm Y học và Môi trường Biển (4)
 209. Thông báo Kiểm nghiệm dược phẩm (3)
 210. Công trình NCKH (Viện SR-KST-CT Trung ương) (3)
 211. Thông tin Điều dưỡng (3)
 212. Y học việt nam:chuyên đề sức khoẻ nghề nghiệp (3)
 213. American Society of Nephrology (3)
 214. Y dược học quân y (3)
 215. Kidney International (3)
 216. Thông tin y học thảm họa và bỏng (3)
 217. La Presse Médicale: Infectiologie (3)
 218. Tập san hình thái học (3)
 219. La Revue Praticien (3)
 220. Tạp chí y học dự phòng tập 19,số 2 (3)
 221. Tạp chí y học dự phòng tập 19 số 2 (3)
 222. Dược Học tháng 3 (3)
 223. Tạp chí dược học tháng 4 (3)
 224. Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học 1995 (2)
 225. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 11 (2)
 226. Y học Việt Nam số đặc biệt (2)
 227. Y học VN só đặc biệt tháng 10 chuyên đề Răng hàm mặt và tạo hình (2)
 228. Y học thành phố Hồ Chí Minh (2)
 229. Journal of Orthopaedic Science (2)
 230. Tạp chí Y tế dự phòng (2)
 231. Y học Việt Nam số 4,5,6 (2)
 232. Y học Việt Nam số 4,5,6 Chuyên đề tiết niệu (2)
 233. Y học Việt Nam chuyên đê chấn thương chỉnh hình (2)
 234. Chuyên đề bỏng (2)
 235. Syrgery (2)
 236. Tạp chí nghiên cứu khoa học (2)
 237. Y học Việt Nam Tháng 9 số 1 (2)
 238. Y Học Việt Nam chuyên đề Hemophilia và đông máu ứng dụng thang 3 (2)
 239. Y học việt nam số đặc biệt tháng 5/2009 (2)
 240. La Revue du Praticen (2)
 241. Thông tin Nhi khoa (1)
 242. Nội san Y học Quân y (1)
 243. Nghiên cứu học (1)
 244. Kỷ yếu toàn văn công trình nghiên cứu khoa học: Nội tiết và chuyển hóa (1)
 245. Tuyển tập công trình 1997 (1)
 246. Tai mũi họng (1)
 247. Dân số & phát triển (1)
 248. Hội nghị khoa học lần thứ 6 (1)
 249. Trang thiết bị và công trình y tế (1)
 250. Một số công trình nghiên cứu khoa học (1)
 251. Công trình nghiên cứu khoa học 1993 (1)
 252. Kỷ yếu các công trình nghiên cứu (1)
 253. Công trình NCKH báo cáo khoa học toàn quốc chuyên ngành sốt rét (1)
 254. Y học V iệt Nam (1)
 255. Y học Vn số đặc biệt tháng 11 năm 2006 chuyên đề phẫu thuật tim mạch và lồng ngực (1)
 256. Y học VN số đặc biệt tháng 11/2006 chuyên đề phẫu thuật tim mạch và lồng ngực (1)
 257. Y học việt nam. chuyên đề huyết học truyền máu (1)
 258. Tạp chí Y Dược học (1)
 259. Tạp chí Sinh lý học (1)
 260. Tạp chí Dược học Quân sự (1)
 261. Thông tin Y dược học (1)
 262. Y học thảm hoạ bỏng (1)
 263. Y học Thự hành (1)
 264. Kidney Internaonal (1)
 265. The American Journal of Medicine (1)
 266. The British Journal Surgery (1)
 267. Y học Việt Nam số 4,5,6 số đặc biệt Chuyên đề tiết niệu (1)
 268. Ydược học quân sự (1)
 269. The New England Juornal Medicine (1)
 270. Journal ò the American Society of Nephrology (1)
 271. Journal of the American Society Nephrology (1)
 272. Kiney International (1)
 273. British Journal of Sugery (1)
 274. Y học việt namChuyên đề Giải phẫu bệnh (1)
 275. Y dược (1)
 276. Y học Việt Nam số 11/2003 (1)
 277. y khoa (1)
 278. Y học tháng Việt Nam số đặc biệt tháng 11 (1)
 279. tạp chí y học thảm hoạ và bỏng (1)
 280. Ngiên cứu y học (1)
 281. Britíh journal of Surgery (1)
 282. Châm cứu (1)
 283. Hìh thái học (1)
 284. Surgesy (1)
 285. Y tế dự phòng (1)
 286. Y học Việt Nam tháng4 (1)
 287. Tạp chị y học dự phòngtập 19,số 2 (1)
 288. Nguyên nhân vi khuẩn trong viêm phế quản phổi tái nhiễm qua nội soi phế quản ở 31 trẻ em tại viện nhi khoa từ thấng 1/1998 (1)
 289. Y học Việt Nam tháng 10 số 1 (1)
 290. The New England journal of Medecine (1)
 291. a revue du praticien (1)
 292. Sinhl ý học (1)
 293. Tạp chí Y (1)
 294. Thông Tin Y Dược số 4 (1)
 295. Thời sự Y học tháng 12/2008 (1)
 296. Tạp chí dựơc học tháng4 (1)
 297. Y học Dược học Quân sự (1)
 298. Thông tin y dược học Quân sự (1)