Tất cả thư viện > Bài trích: 710

 1. Tất cả tạp chí (710)
 2. Y học thực hành (114)
 3. Y học Việt Nam (97)
 4. British J. of Surg. (53)
 5. La Revue du Praticien (45)
 6. Nghiên cứu Y học (39)
 7. Ngoại khoa (36)
 8. Y học quân sự (33)
 9. Y dược học quân sự (31)
 10. Y học TP Hồ Chí Minh (25)
 11. Thông tin Y dược (19)
 12. Y dược học lâm sàng 108 (15)
 13. Y học thảm họa và bỏng (14)
 14. Dược học (8)
 15. The New England journal of Medicine (8)
 16. La Presse Médicale (8)
 17. Nội khoa (7)
 18. Sản phụ khoa (7)
 19. Nhãn khoa (6)
 20. Tai mũi họng Việt Nam (6)
 21. Thời sự Y dược học (6)
 22. Br. J. of Plastic Surgery (6)
 23. Nội san Da liễu (5)
 24. Hình thái học (5)
 25. Nhi khoa (5)
 26. Y học lâm sàng (5)
 27. Gan mật Việt Nam (5)
 28. The American Surgeon (5)
 29. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (5)
 30. Dược liệu (4)
 31. Tư liệu Y học Quân sự (4)
 32. Tim mạch học Việt Nam (4)
 33. Sinh lý học Việt Nam (4)
 34. Tạp chí Dược học (4)
 35. La Revue du Practicien (4)
 36. Công trình NCKH Trường Đại học Quân Y (1973) (4)
 37. Đông y (3)
 38. Răng hàm mặt (3)
 39. Thông tin Bỏng (3)
 40. Thời sự Y học (3)
 41. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (3)
 42. Châm cứu Việt Nam (2)
 43. Y học dự phòng (2)
 44. Thông tin Y học cổ truyền (2)
 45. Nội san Phụ sản (2)
 46. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (2)
 47. Y dược học lâm sàng (2)
 48. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (2)
 49. Annales de Pédiatrie (2)
 50. Công trình NCKH Viện Lão khoa (1993-1998) (2)
 51. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (2)
 52. Nội san Sinh lý học (1)
 53. Nội san Đại học Quân y (1)
 54. Nhãn khoa thực hành (1)
 55. Tập san Nội khoa (1)
 56. Nội san thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (1)
 57. Nội san Y học Quân sự (1)
 58. Phẫu thuật tạo hình (1)
 59. Công trình NCKH (BV Bạch Mai) (1)
 60. Nhãn khoa Việt Nam (1)
 61. Điện quang Việt Nam (1)
 62. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (1)
 63. Tim mạch học (1)
 64. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam (1)
 65. Tạp chí Nghiên cứu y học (1)
 66. Tạp chí Y học Thực hành (1)
 67. Y học VN só đặc biệt tháng 10 chuyên đề Răng hàm mặt và tạo hình (1)
 68. British journal of surgery (1)
 69. Y dược học quân y (1)
 70. La Revue de Médecine Interne (1)
 71. Syrgery (1)
 72. Y học Việt Nam tháng 8 (1)
 73. Y Học Việt Nam tháng 4 (1)
 74. La Presse Médical (1)
 75. La Reve de Médecine Interne (1)
 76. Tạp chí Y (1)
 77. Tạp chí y học dự phòng tập 19 số 2 (1)
 78. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (1)
 79. Công trình NCKH Viện Bảo vệ sức khỏe Trẻ em (1970-1974) (1)
 80. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (1)