Tất cả thư viện > Bài trích: 684

 1. Tất cả tạp chí (684)
 2. Y học thực hành (147)
 3. Ngoại khoa (87)
 4. Nội khoa (78)
 5. British J. of Surg. (57)
 6. Y học Việt Nam (56)
 7. Y học quân sự (41)
 8. Thông tin Y dược (18)
 9. Y học TP Hồ Chí Minh (17)
 10. Nghiên cứu Y học (16)
 11. Nội san Điện quang (12)
 12. Dược học (12)
 13. Đông y (11)
 14. Y dược học quân sự (11)
 15. Thông tin Y học cổ truyền (11)
 16. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (11)
 17. The American Surgeon (8)
 18. La Presse Médicale (6)
 19. Nội san Y sinh hóa học (5)
 20. Nhi khoa (5)
 21. Y học lâm sàng (5)
 22. La Lettre de l''Infectiologue (5)
 23. Dược liệu (4)
 24. British journal of surgery (4)
 25. La Revue du Praticien (4)
 26. Y học cổ truyền (3)
 27. Tiêu hóa Việt Nam (3)
 28. Gan mật Việt Nam (3)
 29. The New England journal of Medicine (3)
 30. Semaine Des Hopitaux (3)
 31. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (3)
 32. Y dược học lâm sàng 108 (3)
 33. Tập san Nội khoa (2)
 34. Y học dự phòng (2)
 35. Công trình NCKH BV Việt Đức (1981-1983) (2)
 36. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (trước 1980) (2)
 37. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (2)
 38. Nội san Sinh lý học (1)
 39. Thông tin Nhi khoa (1)
 40. Hình thái học (1)
 41. Bệnh Lao và Phổi (1)
 42. Tư liệu Y học Quân sự (1)
 43. Nội san Y học Quân sự (1)
 44. Thời sự Y dược học (1)
 45. Châm cứu Việt Nam (1)
 46. Thông tin Y học (Nghiên cứu y học) (1)
 47. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (1)
 48. Thông tin Đông y (1)
 49. Thời sự Y học (1)
 50. Công trình NCKH (BV Bạch Mai) (1)
 51. Thầy thuốc Việt Nam (1)
 52. Điện quang Việt Nam (1)
 53. Tạp chí Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam (1)
 54. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (1)
 55. La lettre du Rhumatologue (1)
 56. La Presse Médicale: Infectiologie (1)
 57. Semaine des Hopitauxn (1)
 58. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (1)
 59. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1993-1994) (1)