Tất cả thư viện > Bài trích: 241

 1. Tất cả tạp chí (241)
 2. British J. of Surg. (32)
 3. Y học thực hành (23)
 4. Nội khoa (21)
 5. Y học Việt Nam (20)
 6. Nghiên cứu Y học (19)
 7. Thông tin Y dược (14)
 8. La Revue du Praticien (13)
 9. Y học quân sự (12)
 10. Y học TP Hồ Chí Minh (11)
 11. Y dược học quân sự (8)
 12. Y dược học lâm sàng 108 (7)
 13. Y học lâm sàng (5)
 14. Kidney (5)
 15. The American Surgeon (4)
 16. Ngoại khoa (3)
 17. Nhi khoa (3)
 18. Sản phụ khoa (3)
 19. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (3)
 20. Vệ sinh phòng dịch (2)
 21. Thời sự Y học (2)
 22. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (2)
 23. The New England journal of Medicine (2)
 24. La Revue de Médecine Interne (2)
 25. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (2)
 26. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (2)
 27. Hình thái học (1)
 28. Tai mũi họng Việt Nam (1)
 29. Thời sự Y dược học (1)
 30. Y học dự phòng (1)
 31. Thông tin Y học (Nghiên cứu y học) (1)
 32. Công trình NCKH (Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh) (1)
 33. Tiêu hóa Việt Nam (1)
 34. Gan mật Việt Nam (1)
 35. Công trình nghiên cứu khoa học (1)
 36. Điện quang Việt Nam (1)
 37. Tạp chí y học dự phòng (1)
 38. British journal of surgery (1)
 39. Journal of Orthopaedic Science (1)
 40. La Presse Médicale (1)
 41. La lettre du Rhumatologue (1)
 42. Revue du Rhumatisme edition Francaise (1)
 43. Annales de Pédiatrie (1)
 44. La Press Médicale (1)
 45. Revue des Maladies Respiratoires (1)
 46. Công trình NCKH Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh (1998) (1)
 47. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (1)