Tất cả thư viện > Bài trích: 996

 1. Tất cả tạp chí (996)
 2. Y học thực hành (205)
 3. Y học Việt Nam (139)
 4. British J. of Surg. (84)
 5. Nội khoa (53)
 6. Nghiên cứu Y học (52)
 7. Y học TP Hồ Chí Minh (49)
 8. Tim mạch học Việt Nam (40)
 9. Thông tin Y dược (34)
 10. Y học quân sự (34)
 11. Y dược học quân sự (33)
 12. Ngoại khoa (26)
 13. Y dược học lâm sàng 108 (25)
 14. Sinh lý học Việt Nam (14)
 15. La Revue du Praticien (14)
 16. Y học lâm sàng (12)
 17. The American Surgeon (12)
 18. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (12)
 19. La Presse Médicale (10)
 20. Tim mạch học (9)
 21. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (8)
 22. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (8)
 23. Thời sự Y dược học (7)
 24. British journal of surgery (7)
 25. Thầy thuốc Việt Nam (6)
 26. Tạp chí Y học Thực hành (6)
 27. Sản phụ khoa (5)
 28. The New England journal of Medicine (5)
 29. Annales de Pédiatrie (5)
 30. Nhãn khoa (4)
 31. Thời sự Y học (4)
 32. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (4)
 33. Công trình NCKH Viện Lão khoa (1993-1998) (4)
 34. Dược học (3)
 35. Hình thái học (3)
 36. Điện quang Việt Nam (3)
 37. Journal of Ultrasound in Medicine (3)
 38. La Revue de Médecine Interne (3)
 39. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (3)
 40. Nội san Điện quang (2)
 41. Nội san Sinh lý học (2)
 42. Nhãn khoa thực hành (2)
 43. Nhi khoa (2)
 44. Y học dự phòng (2)
 45. Các rối loạn thiếu hụt i-ốt (2)
 46. Gan mật Việt Nam (2)
 47. La Revue du Practicien (2)
 48. Revue Medicale (2)
 49. Semaine Des Hopitaux (2)
 50. La revue du Médecine Interne (2)
 51. Dược liệu (1)
 52. Tư liệu Y học Quân sự (1)
 53. Y tế công cộng (1)
 54. Thông tin Trang thiết bị và công trình y tế (1)
 55. Công trình NCKH (Sở Y tế Phú Khánh) (1)
 56. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (1)
 57. Công trình NCKH (BVĐK Quảng Ngãi) (1)
 58. Hội nghị khoa học lần thứ 6 - Hội thần kinh học Việt Nam (1)
 59. Nhãn khoa Việt Nam (1)
 60. Y dược học lâm sàng (1)
 61. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (1)
 62. Sinh lý học (1)
 63. Công trình NCKH 1999 (1)
 64. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam (1)
 65. Tạp chí Tai mũi họng (1)
 66. Tạp chí Y học Việt Nam (1)
 67. Tạp chí thông tin y dược (1)
 68. The British Journal of Surgery (1)
 69. Y học Việt Nam < Chuyên đề tim mạch > (1)
 70. Syrgery (1)
 71. Surgery (1)
 72. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 5 (1)
 73. Annals of Internal Medicine (1)
 74. La lettre du Rhumatologue (1)
 75. Annales des Pédiatrie (1)
 76. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1993-1994) (1)