Tất cả thư viện > Bài trích: 1812

 1. Tất cả tạp chí (1812)
 2. Y học thực hành (267)
 3. Dược học (174)
 4. Y học Việt Nam (153)
 5. Nghiên cứu Y học (116)
 6. Dược liệu (78)
 7. Y học TP Hồ Chí Minh (71)
 8. British J. of Surg. (65)
 9. Thông tin Y dược (60)
 10. La Presse Médicale (54)
 11. Y học dự phòng (46)
 12. Y dược học quân sự (40)
 13. Nội khoa (38)
 14. Nội san Y sinh hóa học (36)
 15. Tạp chí Dược học (28)
 16. La Revue du Praticien (28)
 17. Y học quân sự (26)
 18. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (26)
 19. Ngoại khoa (22)
 20. Y học lâm sàng (21)
 21. The New England journal of Medicine (21)
 22. Vệ sinh phòng dịch (18)
 23. Tạp chí Dược liệu (18)
 24. Y dược học lâm sàng 108 (15)
 25. Sinh lý học Việt Nam (13)
 26. The American Surgeon (12)
 27. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (12)
 28. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (11)
 29. Nội san Da liễu (10)
 30. Sản phụ khoa (10)
 31. Thời sự Y dược học (10)
 32. Thời sự Y học (10)
 33. Da liễu học Việt Nam (9)
 34. Y học thảm họa và bỏng (9)
 35. La Revue du Practicien (9)
 36. Nội san Sinh lý học (8)
 37. Hình thái học (8)
 38. Nhi khoa (8)
 39. Tim mạch học Việt Nam (8)
 40. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (8)
 41. La Revue de Médecine Interne (8)
 42. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (8)
 43. Thông báo Kiểm nghiệm (7)
 44. Tai mũi họng Việt Nam (7)
 45. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1972-1986) (7)
 46. Nhãn khoa thực hành (6)
 47. Bệnh Lao và Phổi (6)
 48. Nhãn khoa (6)
 49. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam (6)
 50. Nội san bệnh lao và phổi (5)
 51. Annals of Internal Medicine (5)
 52. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1996-2000) (5)
 53. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (5)
 54. Thông tin Y học cổ truyền (4)
 55. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (4)
 56. Hội nghị khoa học lần thứ 6 - Hội thần kinh học Việt Nam (4)
 57. Nhãn khoa Việt Nam (4)
 58. Tim mạch học (4)
 59. Tạp Chí Nghiên cứu dược & thông tin thuốc (4)
 60. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (4)
 61. Cấp cứu hồi sức (3)
 62. Nội san Điện quang (3)
 63. Nội san thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (3)
 64. Thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (3)
 65. Tư liệu Y học Quân sự (3)
 66. Hóa sinh y dược học (3)
 67. Thông tin Y học (Nghiên cứu y học) (3)
 68. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (3)
 69. Nội san Phụ sản (3)
 70. Thầy thuốc Việt Nam (3)
 71. Tạp chí Nghiên cứu y học (3)
 72. La Press Médicale (3)
 73. Dược Học tháng 3 (3)
 74. Tạp chí dược học tháng 4 (3)
 75. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (3)
 76. Công trình NCKH Chuyên khoa Huyết học và Truyền máu (1974-1984) (3)
 77. Công trình NCKH Viện Bảo vệ sức khỏe Trẻ em (1970-1974) (3)
 78. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1971-1985) (3)
 79. Tập san Dược học (2)
 80. Truyền nhiễm (2)
 81. Răng hàm mặt (2)
 82. Kiểm nghiệm thuốc (2)
 83. Các rối loạn thiếu hụt i-ốt (2)
 84. Dinh dưỡng và Thực phẩm (2)
 85. Gan mật Việt Nam (2)
 86. Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc (2)
 87. Sinh lý học (2)
 88. Nội san lao và bệnh phổi (2)
 89. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (2)
 90. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 5 (2)
 91. Semaine Des Hopitaux (2)
 92. Medical Progress (2)
 93. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (trước 1980) (2)
 94. Công trình NCKH Viện Vệ sinh dịch tễ học(1960-1965) (2)
 95. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (2)
 96. Công trình NCKH Viện Pasteur Nha Trang (1995-2001) (2)
 97. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (2)
 98. Thông báo Kiểm nghiệm dược phẩm (1)
 99. Thông tin Tiêu diệt bệnh sốt rét (1)
 100. Nội thương (1)
 101. Thông báo dược liệu (1)
 102. Y học cổ truyền (1)
 103. Châm cứu Việt Nam (1)
 104. Thông tin Bỏng (1)
 105. Công trình NCKH (Sở Y tế Phú Khánh) (1)
 106. Công trình NCKH (BC tại Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành SR-KST-CT giai đoạn 2001-2005) - Viện SR-KST-CT Trung ương (1)
 107. Tiêu hóa Việt Nam (1)
 108. Y dược học lâm sàng (1)
 109. Điện quang Việt Nam (1)
 110. Tạp chí Y học Việt Nam (1)
 111. Tạp chí Y học Thực hành (1)
 112. Tạp chí châm cứu Việt Nam (1)
 113. Tạp chí thông tin y dược (1)
 114. Kidney (1)
 115. British journal of surgery (1)
 116. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (1)
 117. Médecine Science (1)
 118. Br. J. of Plastic Surgery (1)
 119. La revue du Médecine Interne (1)
 120. La Presse Médical (1)
 121. La Prese Médicale (1)
 122. Tạp chí Tim mạch học (1)
 123. La Presse Médicale: Infectiologie (1)
 124. British Medical Journal (1)
 125. Revue des Maladies Respiratoires (1)
 126. La Revue Praticien (1)
 127. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (1)
 128. La Reve de Médecine Interne (1)
 129. Y Học Việt Nam chuyên đề Hemophilia và đông máu ứng dụng thang 3 (1)
 130. Tạp chí y học dự phòng tập 19,số 2 (1)
 131. Công trình NCKH Viện Lão khoa (1993-1998) (1)
 132. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (1)