Tất cả thư viện > Bài trích: 8936

 1. Tất cả tạp chí (8936)
 2. Y học thực hành (1596)
 3. Y học Việt Nam (909)
 4. Dược học (529)
 5. Nghiên cứu Y học (426)
 6. Thông tin Y dược (332)
 7. British J. of Surg. (329)
 8. Y học TP Hồ Chí Minh (267)
 9. Y học dự phòng (257)
 10. Y dược học quân sự (233)
 11. Y học quân sự (213)
 12. La Revue du Praticien (194)
 13. Vệ sinh phòng dịch (180)
 14. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (171)
 15. La Presse Médicale (154)
 16. Dược liệu (153)
 17. Nội khoa (151)
 18. Sản phụ khoa (146)
 19. Ngoại khoa (143)
 20. The New England journal of Medicine (109)
 21. Sinh lý học Việt Nam (97)
 22. Nội san Y sinh hóa học (90)
 23. Thời sự Y dược học (79)
 24. Nhi khoa (76)
 25. Đông y (73)
 26. Nội san Sinh lý học (65)
 27. Tạp chí Dược học (61)
 28. Hình thái học (59)
 29. Y học lâm sàng (59)
 30. Tim mạch học Việt Nam (54)
 31. Y dược học lâm sàng 108 (52)
 32. The American Surgeon (45)
 33. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (43)
 34. Dân số và Phát triển (39)
 35. Annales de Pédiatrie (38)
 36. Nhãn khoa (36)
 37. Tạp chí Y học Thực hành (35)
 38. Công trình NCKH (Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh) (33)
 39. Thông tin Y học cổ truyền (31)
 40. Y học thảm họa và bỏng (30)
 41. Thầy thuốc Việt Nam (30)
 42. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (29)
 43. Thông báo Kiểm nghiệm (28)
 44. Kiểm nghiệm thuốc (28)
 45. Thời sự Y học (28)
 46. Semaine Des Hopitaux (28)
 47. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (27)
 48. Y học cổ truyền (26)
 49. La Revue de Médecine Interne (26)
 50. Nội san Da liễu (25)
 51. Dinh dưỡng và Thực phẩm (25)
 52. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (25)
 53. Da liễu học Việt Nam (23)
 54. Y tế công cộng (23)
 55. Công trình NCKH Viện SR-KST-CT Trung ương (1981-1986) (23)
 56. Hóa sinh y học (21)
 57. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (21)
 58. Tạp chí Dược liệu (19)
 59. Annals of Internal Medicine (19)
 60. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (19)
 61. Châm cứu Việt Nam (18)
 62. Thông tin Bỏng (18)
 63. Nội san Phụ sản (18)
 64. Công trình NCKH Viện Pasteur Nha Trang (1995-2001) (18)
 65. Sinh lý học (17)
 66. Tim mạch học (17)
 67. British journal of surgery (16)
 68. Br. J. of Plastic Surgery (16)
 69. Các rối loạn thiếu hụt i-ốt (15)
 70. Tạp chí Y học Việt Nam (15)
 71. Trẻ sơ sinh - trẻ đẻ non (14)
 72. Răng hàm mặt (14)
 73. Tai mũi họng Việt Nam (14)
 74. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (trước 1980) (14)
 75. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (14)
 76. Công trình NCKH (BC tại Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành SR-KST-CT giai đoạn 2001-2005) - Viện SR-KST-CT Trung ương (13)
 77. Gan mật Việt Nam (13)
 78. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (13)
 79. Tạp chí Nghiên cứu y học (13)
 80. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (13)
 81. Nội san Điện quang (12)
 82. Nhãn khoa thực hành (12)
 83. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (12)
 84. La Revue du Practicien (12)
 85. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (12)
 86. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (12)
 87. Bệnh Lao và Phổi (11)
 88. Thông tin Tiêu diệt bệnh sốt rét (10)
 89. Nhãn khoa Việt Nam (10)
 90. Công trình NCKH Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh (1998) (10)
 91. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (9)
 92. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (9)
 93. Thông tin y học (9)
 94. Médecine Sciences (9)
 95. Médecine Science (9)
 96. La Presse Médicale: Infectiologie (9)
 97. Revue des Maladies Respiratoires (9)
 98. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1996-2000) (9)
 99. Nội san bệnh lao và phổi (8)
 100. Tạp chí Y Dược học quân sự (8)
 101. Kidney (8)
 102. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1971-1985) (8)
 103. Thông tin Y học (Nghiên cứu y học) (7)
 104. Tạp chí Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam (7)
 105. Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng (7)
 106. Công trình NCKH Thành phố Cần Thơ 2001-2005 (Sở KHCN Cần Thơ) (7)
 107. Thông báo dược liệu (6)
 108. Y dược học lâm sàng (6)
 109. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam (6)
 110. Tạp Chí Nghiên cứu dược & thông tin thuốc (6)
 111. La lettre du Rhumatologue (6)
 112. Médecine et Maladies Infectieuses (6)
 113. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (6)
 114. Công trình NCKH Trường Trung học YHCT Tuệ Tĩnh (1995-2005) (6)
 115. Cấp cứu hồi sức (5)
 116. Thông tin Đông y (5)
 117. Xã hội học y tế (5)
 118. Công trình nghiên cứu khoa học 1983-1985 (Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên) (5)
 119. Công trình nghiên cứu khoa học (5)
 120. Điện quang Việt Nam (5)
 121. Journal of the American Society of Nephrology (5)
 122. Revue du Rhumatisme edition Francaise (5)
 123. La Press Médicale (5)
 124. Công trình NCKH Viện Lão khoa (1993-1998) (5)
 125. Công trình NCKH Viện Vệ sinh dịch tễ học(1960-1965) (5)
 126. Tập san Dược học (4)
 127. Tư liệu Y học Quân sự (4)
 128. Nội san Y học Quân sự (4)
 129. Hóa sinh y dược học (4)
 130. Công trình NCKH (Viện Vệ sinh dịch tễ học) (4)
 131. Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học (Viện Y học biển Việt Nam) (4)
 132. Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc (4)
 133. Nội san lao và bệnh phổi (4)
 134. Tạp chí y học dự phòng (4)
 135. La Presse Médical (4)
 136. British Medical Journal (4)
 137. La Reve de Médecine Interne (4)
 138. Công trình NCKH Trường Đại học Quân Y (1973) (4)
 139. Công trình NCKH Hội Y dược TP Hồ Chí Minh (4)
 140. Công trình NCKH Viện Bảo vệ sức khỏe Trẻ em (1970-1974) (4)
 141. Nội san Đại học Quân y (3)
 142. Thông tin Nhi khoa (3)
 143. Truyền nhiễm (3)
 144. Gây mê và Hồi sức (3)
 145. Công trình NCKH (Sở Y tế Phú Khánh) (3)
 146. Tiêu hóa Việt Nam (3)
 147. Giáo dục sức khỏe (3)
 148. Y học việt nam:chuyên đề sức khoẻ nghề nghiệp (3)
 149. Y học VN (3)
 150. Tạp chí Sinh lý học (3)
 151. Journal of Ultrasound in Medicine (3)
 152. Medical Progress (3)
 153. La revue du Médecine Interne (3)
 154. Y Học Việt Nam tháng 4 (3)
 155. Tạp chí Tim mạch học (3)
 156. La Lettre de l''Infectiologue (3)
 157. Dược Học tháng 3 (3)
 158. Tạp chí dược học tháng 4 (3)
 159. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1993-1994) (3)
 160. Công trình NCKH Chuyên khoa Huyết học và Truyền máu (1974-1984) (3)
 161. Bệnh Lao và Phổi (CĐ: nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính) (2)
 162. Phẫu thuật tạo hình (2)
 163. Vệ sinh dịch tễ (2)
 164. Y dược học cổ truyền Việt Nam (2)
 165. Thông tin Trang thiết bị và công trình y tế (2)
 166. Công trình NCKH (BV Bạch Mai) (2)
 167. Công trình NCKH (Viện SR-KST-CT Trung ương) (2)
 168. Công trình NCKH (BVĐK Quảng Ngãi) (2)
 169. Hội nghị khoa học lần thứ 6 - Hội thần kinh học Việt Nam (2)
 170. Chính sách y tế (2)
 171. Lao và bệnh phổi (2)
 172. Thông tin y học cổ truyền dân tộc (2)
 173. Tạp chí châm cứu Việt Nam (2)
 174. Tạp chí Y tế dự phòng (2)
 175. Surgery (2)
 176. la Revue de Mesdecine Interne (2)
 177. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 5 (2)
 178. Revue Medicale (2)
 179. Tập san hình thái học (2)
 180. Nội san Phụ khoa (2)
 181. Thông tin Y học Quân sự (2)
 182. Thông báo Kiểm nghiệm dược phẩm (1)
 183. Tập san Nội khoa (1)
 184. Nội san bệnh lao (1)
 185. Thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (1)
 186. Công trình NCKH (BVĐK Xanh Pôn Hà Nội) (1)
 187. Công trình NCKH (Hội nghị khoa học ngành Huyết học - Truyền máu Việt Nam) (1)
 188. Thông tin Y dược học cổ truyền (1)
 189. Kỷ yếu toàn văn công trình nghiên cứu khoa học: Nội tiết và chuyển hóa (1)
 190. Dân số & phát triển (1)
 191. Các rối loạn thiếu hụt iốt (1)
 192. Công trình NCKH 1999 (1)
 193. Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học 1995 (1)
 194. Tạp chí Kiểm Nghiệm Thuốc (1)
 195. Tạp chí Tai mũi họng (1)
 196. Y học Việt Nam số đặc biệt (1)
 197. Y học Vn tháng 3 (1)
 198. Tạp chí thông tin y dược (1)
 199. Tạp chí Y Việt nam (1)
 200. Y học Việt Nam chuyên đề sức khoẻ nghề nghiệp (1)
 201. Y học Việt Nam chuyên đề huyết học (1)
 202. y dược học (1)
 203. Y học Thự hành (1)
 204. Y dược học quân y (1)
 205. Journal of Orthopaedic Science (1)
 206. The British Journal of Surgery (1)
 207. Journal of the American Society Nephrology (1)
 208. Y tế thực hành (1)
 209. Y dược quân sự (1)
 210. Chuyên đề bỏng (1)
 211. Các rối loạn thiếu I (1)
 212. Mục lục tạp chí châm cứu (1)
 213. Y học Việt Nam < Chuyên đề tim mạch > (1)
 214. Syrgery (1)
 215. Y tế dự phòng (1)
 216. Annales des Pédiatrie (1)
 217. La Revue Praticien (1)
 218. The New England journal of Medecine (1)
 219. Sinhl ý học (1)
 220. Tạp chí y học dự phòng tập 19,số 2 (1)
 221. Tạp chí y học dự phòng tập 19 số 2 (1)
 222. Thông Tin Y Dược số 4 (1)
 223. revue Pharmaceutique (1)
 224. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1972-1986) (1)