Tất cả thư viện > Bài trích: 470

 1. Tất cả tạp chí (470)
 2. Dược học (64)
 3. Y học Việt Nam (58)
 4. Y học thực hành (47)
 5. Dược liệu (37)
 6. Ngoại khoa (23)
 7. Y học TP Hồ Chí Minh (22)
 8. Nghiên cứu Y học (21)
 9. Y dược học quân sự (15)
 10. British J. of Surg. (14)
 11. Thông tin Y dược (13)
 12. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (13)
 13. Y học dự phòng (10)
 14. Vệ sinh phòng dịch (8)
 15. La Presse Médicale (8)
 16. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1972-1986) (8)
 17. Y học quân sự (7)
 18. Tạp chí Dược liệu (7)
 19. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (5)
 20. Nội khoa (4)
 21. Nhi khoa (4)
 22. The New England journal of Medicine (4)
 23. Tai mũi họng Việt Nam (3)
 24. Công trình NCKH (BC tại Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành SR-KST-CT giai đoạn 2001-2005) - Viện SR-KST-CT Trung ương (3)
 25. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam (3)
 26. Tạp Chí Nghiên cứu dược & thông tin thuốc (3)
 27. La Revue du Praticien (3)
 28. Công trình NCKH Viện Vệ sinh dịch tễ học(1960-1965) (3)
 29. Y dược học lâm sàng 108 (3)
 30. Da liễu học Việt Nam (2)
 31. Nhãn khoa (2)
 32. Răng hàm mặt (2)
 33. Sản phụ khoa (2)
 34. Thời sự Y dược học (2)
 35. Kiểm nghiệm thuốc (2)
 36. Y học lâm sàng (2)
 37. Thời sự Y học (2)
 38. Gan mật Việt Nam (2)
 39. Tạp chí Dược học (2)
 40. Dược Học tháng 3 (2)
 41. Tạp chí dược học tháng 4 (2)
 42. Nội san Da liễu (1)
 43. Nội san Điện quang (1)
 44. Nội san Y sinh hóa học (1)
 45. Thông báo Kiểm nghiệm (1)
 46. Tập san Dược học (1)
 47. Tập san Nội khoa (1)
 48. Bệnh Lao và Phổi (1)
 49. Tư liệu Y học Quân sự (1)
 50. Tim mạch học Việt Nam (1)
 51. Y học thảm họa và bỏng (1)
 52. Thông tin Y học cổ truyền (1)
 53. Y tế công cộng (1)
 54. Dân số và Phát triển (1)
 55. Nhãn khoa Việt Nam (1)
 56. Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc (1)
 57. Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng (1)
 58. Tim mạch học (1)
 59. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (1)
 60. Tạp chí Y học Thực hành (1)
 61. Journal of Orthopaedic Science (1)
 62. La Revue de Médecine Interne (1)
 63. Médecine Science (1)
 64. Br. J. of Plastic Surgery (1)
 65. The American Surgeon (1)
 66. Y Học Việt Nam tháng 4 (1)
 67. La Press Médicale (1)
 68. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (1)
 69. La Reve de Médecine Interne (1)
 70. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (1)
 71. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (1)
 72. Công trình NCKH Hội Y dược TP Hồ Chí Minh (1)
 73. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1971-1985) (1)
 74. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (1)