Tất cả thư viện > Bài trích: 1210

 1. Tất cả tạp chí (1210)
 2. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (459)
 3. Y học thực hành (131)
 4. Y học quân sự (124)
 5. Thông tin Tiêu diệt bệnh sốt rét (52)
 6. Y học Việt Nam (51)
 7. Vệ sinh phòng dịch (47)
 8. Công trình NCKH (BC tại Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành SR-KST-CT giai đoạn 2001-2005) - Viện SR-KST-CT Trung ương (34)
 9. Công trình NCKH Viện SR-KST-CT Trung ương (1981-1986) (29)
 10. Dược học (28)
 11. Nội khoa (21)
 12. Y dược học quân sự (21)
 13. Đông y (20)
 14. Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng (18)
 15. Y học dự phòng (15)
 16. Nội san Sinh lý học (11)
 17. Thông tin Y dược (11)
 18. Nghiên cứu Y học (11)
 19. Công trình NCKH Trường Đại học Quân Y (1973) (11)
 20. Dược liệu (9)
 21. La Presse Médicale (8)
 22. Thời sự Y dược học (7)
 23. La Revue du Praticien (7)
 24. Truyền nhiễm (6)
 25. Thông báo Kiểm nghiệm (4)
 26. Nội san Đại học Quân y (4)
 27. Nhi khoa (4)
 28. Y học TP Hồ Chí Minh (4)
 29. The New England journal of Medicine (4)
 30. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (4)
 31. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (4)
 32. Tạp chí Y học Thực hành (3)
 33. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (3)
 34. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (3)
 35. Y học cổ truyền (2)
 36. Nội san Y học Quân sự (2)
 37. Công trình NCKH (BVĐK Quảng Ngãi) (2)
 38. Sinh lý học (2)
 39. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (2)
 40. Thông tin Y học Quân sự (2)
 41. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (2)
 42. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1993-1994) (2)
 43. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1996-2000) (2)
 44. Công trình NCKH Chuyên khoa Huyết học và Truyền máu (1974-1984) (2)
 45. Cấp cứu hồi sức (1)
 46. Nội san Da liễu (1)
 47. Nội san Điện quang (1)
 48. Nội san Y sinh hóa học (1)
 49. Hình thái học (1)
 50. Sản phụ khoa (1)
 51. Thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (1)
 52. Tư liệu Y học Quân sự (1)
 53. Y học thảm họa và bỏng (1)
 54. Sinh lý học Việt Nam (1)
 55. Thông tin Y học cổ truyền (1)
 56. Nội san Phụ sản (1)
 57. Thời sự Y học (1)
 58. Tạp chí Dược học (1)
 59. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (1)
 60. Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học (1)
 61. Tạp chí Nghiên cứu y học (1)
 62. Semaine Des Hopitaux (1)
 63. Annales de Pédiatrie (1)
 64. Nội san Phụ khoa (1)
 65. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (trước 1980) (1)
 66. Y dược học lâm sàng 108 (1)