Tất cả thư viện > Bài trích: 403

 1. Tất cả tạp chí (403)
 2. Y học thực hành (52)
 3. Y học Việt Nam (48)
 4. Nội san Y sinh hóa học (37)
 5. Nghiên cứu Y học (30)
 6. British J. of Surg. (30)
 7. Y học TP Hồ Chí Minh (16)
 8. La Revue du Praticien (15)
 9. Thông tin Y dược (14)
 10. La Presse Médicale (14)
 11. Dược học (13)
 12. The New England journal of Medicine (10)
 13. Nội khoa (9)
 14. Y học dự phòng (9)
 15. Y dược học quân sự (9)
 16. Nội san Sinh lý học (8)
 17. Y học quân sự (8)
 18. Nhi khoa (6)
 19. Vệ sinh phòng dịch (5)
 20. Ngoại khoa (4)
 21. Dược liệu (4)
 22. Sản phụ khoa (4)
 23. Hóa sinh y dược học (3)
 24. Sinh lý học Việt Nam (3)
 25. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (3)
 26. Kidney (3)
 27. British journal of surgery (3)
 28. Médecine Science (3)
 29. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (3)
 30. Tiêu hóa Việt Nam (2)
 31. Tạp chí Y học Thực hành (2)
 32. Médecine Sciences (2)
 33. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (2)
 34. Nội san Đại học Quân y (1)
 35. Truyền nhiễm (1)
 36. Tai mũi họng Việt Nam (1)
 37. Nội san bệnh lao và phổi (1)
 38. Thông tin Bỏng (1)
 39. Các rối loạn thiếu hụt i-ốt (1)
 40. Y học lâm sàng (1)
 41. Dinh dưỡng và Thực phẩm (1)
 42. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (1)
 43. Sinh lý học (1)
 44. Tim mạch học (1)
 45. Tạp chí Y học Việt Nam (1)
 46. Y học Vn tháng 3 (1)
 47. The New England Juornal of Medicine (1)
 48. Kidney International (1)
 49. The British Journal of Surgery (1)
 50. La Revue de Médecine Interne (1)
 51. Semaine Des Hopitaux (1)
 52. Annales des Pédiatrie (1)
 53. La Presse Médical (1)
 54. La Prese Médicale (1)
 55. La Press Médicale (1)
 56. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (1)
 57. a revue du praticien (1)
 58. Công trình NCKH Trường Đại học Quân Y (1973) (1)
 59. Công trình NCKH Thành phố Cần Thơ 2001-2005 (Sở KHCN Cần Thơ) (1)
 60. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (1)
 61. Y dược học lâm sàng 108 (1)
 62. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (1)