Tất cả thư viện > Bài trích: 413

 1. Tất cả tạp chí (413)
 2. Y học thực hành (90)
 3. British J. of Surg. (74)
 4. Y học Việt Nam (36)
 5. Châm cứu Việt Nam (24)
 6. Thông tin Y dược (16)
 7. Y học TP Hồ Chí Minh (13)
 8. Nghiên cứu Y học (13)
 9. Y học quân sự (11)
 10. Ngoại khoa (9)
 11. Y dược học lâm sàng 108 (9)
 12. The American Surgeon (8)
 13. Y dược học quân sự (6)
 14. La Revue du Praticien (6)
 15. Br. J. of Plastic Surgery (6)
 16. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (6)
 17. Y học lâm sàng (5)
 18. Sinh lý học Việt Nam (4)
 19. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (4)
 20. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (4)
 21. Nội khoa (3)
 22. Y học thảm họa và bỏng (3)
 23. Thông tin Bỏng (3)
 24. Revue des Maladies Respiratoires (3)
 25. Dược học (2)
 26. Nội san Sinh lý học (2)
 27. Dược liệu (2)
 28. Vệ sinh phòng dịch (2)
 29. Đông y (2)
 30. Nội san thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (2)
 31. Thông tin Y học (Nghiên cứu y học) (2)
 32. Giáo dục sức khỏe (2)
 33. Sinh lý học (2)
 34. Tạp chí châm cứu Việt Nam (2)
 35. The New England journal of Medicine (2)
 36. British journal of surgery (2)
 37. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (2)
 38. Thông tin Y học Quân sự (2)
 39. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (2)
 40. Nội san Điện quang (1)
 41. Bệnh Lao và Phổi (1)
 42. Nhi khoa (1)
 43. Nhãn khoa (1)
 44. Tai mũi họng Việt Nam (1)
 45. Tư liệu Y học Quân sự (1)
 46. Tim mạch học Việt Nam (1)
 47. Phẫu thuật tạo hình (1)
 48. Thời sự Y dược học (1)
 49. Y học dự phòng (1)
 50. Y tế công cộng (1)
 51. Y dược học lâm sàng (1)
 52. Thông tin y học (1)
 53. Da liễu (1)
 54. Tim mạch học (1)
 55. Thông tin y học cổ truyền dân tộc (1)
 56. Tạp chí Nghiên cứu y học (1)
 57. Tạp chí Y học Việt Nam (1)
 58. y dược học (1)
 59. Journal of Orthopaedic Science (1)
 60. Châm cứu (1)
 61. Surgery (1)
 62. Revue du Rhumatisme edition Francaise (1)
 63. La Presse Médical (1)
 64. Công trình NCKH Thành phố Cần Thơ 2001-2005 (Sở KHCN Cần Thơ) (1)
 65. Công trình NCKH Hội Y dược TP Hồ Chí Minh (1)
 66. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (1)