Tất cả thư viện > Bài trích: 7358

 1. Tất cả tạp chí (7358)
 2. Y học thực hành (1278)
 3. Y học Việt Nam (900)
 4. British J. of Surg. (601)
 5. Dược học (354)
 6. Nghiên cứu Y học (328)
 7. Ngoại khoa (297)
 8. Y học TP Hồ Chí Minh (282)
 9. Thông tin Y dược (256)
 10. Y dược học quân sự (249)
 11. La Revue du Praticien (191)
 12. Y học dự phòng (154)
 13. Dược liệu (120)
 14. La Presse Médicale (120)
 15. Nội khoa (119)
 16. Y học quân sự (107)
 17. Y dược học lâm sàng 108 (93)
 18. The New England journal of Medicine (87)
 19. Vệ sinh phòng dịch (83)
 20. The American Surgeon (83)
 21. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (73)
 22. Y học lâm sàng (64)
 23. Tạp chí Dược học (57)
 24. Thời sự Y dược học (47)
 25. Y học thảm họa và bỏng (44)
 26. British journal of surgery (41)
 27. Sản phụ khoa (40)
 28. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (38)
 29. Sinh lý học Việt Nam (36)
 30. La Revue de Médecine Interne (34)
 31. Đông y (31)
 32. Nhi khoa (31)
 33. Nội san Y sinh hóa học (28)
 34. Tim mạch học Việt Nam (28)
 35. Thời sự Y học (28)
 36. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (28)
 37. Semaine Des Hopitaux (25)
 38. Gan mật Việt Nam (24)
 39. Tai mũi họng Việt Nam (23)
 40. Y học cổ truyền (22)
 41. Tạp chí Dược liệu (22)
 42. Nội san Sinh lý học (21)
 43. Bệnh Lao và Phổi (21)
 44. Nhãn khoa (21)
 45. Dân số và Phát triển (20)
 46. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (20)
 47. Nội san bệnh lao và phổi (19)
 48. Châm cứu Việt Nam (19)
 49. Kiểm nghiệm thuốc (19)
 50. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (19)
 51. Hình thái học (18)
 52. Răng hàm mặt (17)
 53. Tiêu hóa Việt Nam (17)
 54. Annals of Internal Medicine (17)
 55. Annales de Pédiatrie (17)
 56. Dinh dưỡng và Thực phẩm (16)
 57. Thông báo Kiểm nghiệm (15)
 58. Thầy thuốc Việt Nam (15)
 59. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (15)
 60. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam (14)
 61. Y tế công cộng (13)
 62. La Revue du Practicien (13)
 63. La Press Médicale (13)
 64. Nội san Da liễu (11)
 65. Da liễu học Việt Nam (11)
 66. Thông tin Y học cổ truyền (11)
 67. Br. J. of Plastic Surgery (11)
 68. Phẫu thuật tạo hình (10)
 69. Công trình nghiên cứu khoa học 1983-1985 (Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên) (10)
 70. Tạp chí Y học Thực hành (10)
 71. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1996-2000) (10)
 72. Nội san Điện quang (9)
 73. Thông tin Y học (Nghiên cứu y học) (9)
 74. Thông tin Bỏng (9)
 75. Nhãn khoa Việt Nam (9)
 76. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (9)
 77. Tạp Chí Nghiên cứu dược & thông tin thuốc (9)
 78. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (9)
 79. Các rối loạn thiếu hụt i (8)
 80. Phẫu thuật nội soi và nội soi Việt Nam (8)
 81. Tạp chí Y học Việt Nam (8)
 82. Công trình NCKH Viện SR-KST-CT Trung ương (1981-1986) (8)
 83. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (8)
 84. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (8)
 85. Cấp cứu hồi sức (7)
 86. Hóa sinh y dược học (7)
 87. Công trình NCKH (BC tại Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành SR-KST-CT giai đoạn 2001-2005) - Viện SR-KST-CT Trung ương (7)
 88. Y dược học lâm sàng (7)
 89. The British Journal of Surgery (7)
 90. Điện quang Việt Nam (6)
 91. Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng (6)
 92. Các rối loạn thiếu hụt iốt (6)
 93. Y học VN (6)
 94. Médecine Sciences (6)
 95. La lettre du Rhumatologue (6)
 96. Công trình NCKH Viện Vệ sinh dịch tễ học(1960-1965) (6)
 97. Nhãn khoa thực hành (5)
 98. Tập san Dược học (5)
 99. Nội san thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (5)
 100. Tim mạch học (5)
 101. Kidney (5)
 102. La revue du Médecine Interne (5)
 103. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (5)
 104. Công trình NCKH BV Việt Đức (1981-1983) (5)
 105. Thông tin Tiêu diệt bệnh sốt rét (4)
 106. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (4)
 107. Nội san Phụ sản (4)
 108. Thông tin Đông y (4)
 109. Xã hội học y tế (4)
 110. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 5 (4)
 111. Revue Medicale (4)
 112. British Medical Journal (4)
 113. La Reve de Médecine Interne (4)
 114. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1972-1986) (4)
 115. Công trình NCKH Viện Lão khoa (1993-1998) (4)
 116. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (4)
 117. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1971-1985) (4)
 118. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (4)
 119. Nội san Đại học Quân y (3)
 120. Nội san bệnh lao (3)
 121. Bệnh Lao và Phổi (CĐ: nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính) (3)
 122. Gây mê và Hồi sức (3)
 123. Công trình nghiên cứu khoa học (3)
 124. Hội nghị khoa học lần thứ 6 - Hội thần kinh học Việt Nam (3)
 125. Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc (3)
 126. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (3)
 127. Revue du Rhumatisme edition Francaise (3)
 128. Revue des Maladies Respiratoires (3)
 129. Tạp chí dược học tháng 4 (3)
 130. Thông tin Y học Quân sự (3)
 131. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (3)
 132. Công trình NCKH Hội Y dược TP Hồ Chí Minh (3)
 133. Công trình NCKH Chuyên khoa Huyết học và Truyền máu (1974-1984) (3)
 134. Công trình NCKH Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh (1998) (3)
 135. Trẻ sơ sinh - trẻ đẻ non (2)
 136. Thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (2)
 137. Tư liệu Y học Quân sự (2)
 138. Các rối loạn thiếu hụt i-ốt (2)
 139. Công trình NCKH (Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh) (2)
 140. Công trình NCKH (BV Bạch Mai) (2)
 141. Giáo dục sức khỏe (2)
 142. Y học cổ truyền Việt Nam (2)
 143. Lao và bệnh phổi (2)
 144. Hóa sinh y học (2)
 145. Nghiên cứu y dược học cổ truyền (2)
 146. Tạp chí Tai mũi họng (2)
 147. Tạp chí Nghiên cứu y học (2)
 148. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 7 (2)
 149. Y học thành phố Hồ Chí Minh (2)
 150. The New England Juornal of Medicine (2)
 151. la Revue de Mesdecine Interne (2)
 152. La Presse Médical (2)
 153. Semaine des Hopitauxn (2)
 154. Dược Học tháng 3 (2)
 155. Công trình NCKH Thành phố Cần Thơ 2001-2005 (Sở KHCN Cần Thơ) (2)
 156. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1993-1994) (2)
 157. Công trình NCKH Viện Bảo vệ sức khỏe Trẻ em (1970-1974) (2)
 158. Công trình NCKH Viện Pasteur Nha Trang (1995-2001) (2)
 159. Thông tin Nhi khoa (1)
 160. Nội thương (1)
 161. Thông báo dược liệu (1)
 162. Truyền nhiễm (1)
 163. Vệ sinh dịch tễ (1)
 164. Công trình NCKH (Viện Vệ sinh dịch tễ học) (1)
 165. Công trình NCKH (Hội nghị khoa học ngành Huyết học - Truyền máu Việt Nam) (1)
 166. Công trình NCKH (BVĐK Quảng Ngãi) (1)
 167. Kỷ yếu toàn văn công trình nghiên cứu khoa học: Nội tiết và chuyển hóa (1)
 168. Chính sách y tế (1)
 169. Thông tin Điều dưỡng (1)
 170. Tạp chí Đông y (1)
 171. Thông tin y học (1)
 172. Sinh lý học (1)
 173. Tài liệu học tập Dược (1)
 174. Thông tin y học cổ truyền Việt Nam (1)
 175. Tạp chí y học dự phòng (1)
 176. Công trình NCKH 1999 (1)
 177. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 11 (1)
 178. Y học Việt Nam số đặc biệt (1)
 179. Tạp chí châm cứu Việt Nam (1)
 180. Tạp chí thực hành (1)
 181. Tạp chí Y Dược học quân sự (1)
 182. Y học Việt Nam chuyên đề huyết học (1)
 183. y dược học (1)
 184. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 10 (1)
 185. Y học Việt Nam số 4,5,6 (1)
 186. Y học việt namChuyên đề Giải phẫu bệnh (1)
 187. Các rối loạn thiếu I (1)
 188. Surgery (1)
 189. Médecine Science (1)
 190. Le Concours Médical (1)
 191. Medical Progress (1)
 192. Médecine et Maladies Infectieuses (1)
 193. Y Học Việt Nam tháng 4 (1)
 194. La Prese Médicale (1)
 195. Tạp chí Tim mạch học (1)
 196. La Presse Médicale: Infectiologie (1)
 197. La Lettre de l''Infectiologue (1)
 198. La Revue Praticien (1)
 199. Tạp chí Y (1)
 200. Y Học Việt Nam chuyên đề Hemophilia và đông máu ứng dụng thang 3 (1)
 201. Tạp chí y học dự phòng tập 19,số 2 (1)
 202. Tạp chí y học dự phòng tập 19 số 2 (1)
 203. Thông Tin Y Dược số 4 (1)
 204. Tạp chí dựơc học tháng4 (1)
 205. Thông tin y dược học Quân sự (1)
 206. La Revue du Praticen (1)
 207. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (trước 1980) (1)