Tất cả thư viện > Bài trích: 1848

 1. Tất cả tạp chí (1848)
 2. Y học Việt Nam (373)
 3. Y học thực hành (321)
 4. British J. of Surg. (233)
 5. Y học TP Hồ Chí Minh (152)
 6. Ngoại khoa (149)
 7. Y dược học quân sự (108)
 8. Thông tin Y dược (56)
 9. Nghiên cứu Y học (45)
 10. The American Surgeon (40)
 11. Y dược học lâm sàng 108 (40)
 12. Y học lâm sàng (37)
 13. Nội khoa (33)
 14. Y học quân sự (28)
 15. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (28)
 16. Thời sự Y dược học (21)
 17. Gan mật Việt Nam (17)
 18. British journal of surgery (14)
 19. Tiêu hóa Việt Nam (13)
 20. Thời sự Y học (12)
 21. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (12)
 22. La Revue du Praticien (12)
 23. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam (10)
 24. La Presse Médicale (9)
 25. Phẫu thuật nội soi và nội soi Việt Nam (8)
 26. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (8)
 27. Thầy thuốc Việt Nam (7)
 28. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (6)
 29. Tai mũi họng Việt Nam (5)
 30. Y học VN (5)
 31. The British Journal of Surgery (4)
 32. Y dược học lâm sàng (3)
 33. The New England journal of Medicine (3)
 34. Revue Medicale (3)
 35. Nội san Điện quang (2)
 36. Hình thái học (2)
 37. Tạp chí Tai mũi họng (2)
 38. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 7 (2)
 39. Annales de Pédiatrie (2)
 40. Công trình NCKH Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh (1998) (2)
 41. Cấp cứu hồi sức (1)
 42. Dược học (1)
 43. Nhi khoa (1)
 44. Y học thảm họa và bỏng (1)
 45. Sinh lý học Việt Nam (1)
 46. Công trình NCKH (Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh) (1)
 47. Điện quang Việt Nam (1)
 48. Lao và bệnh phổi (1)
 49. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 11 (1)
 50. Y học Việt Nam số đặc biệt (1)
 51. Tạp chí Y học Thực hành (1)
 52. Tạp chí thực hành (1)
 53. Y học thành phố Hồ Chí Minh (1)
 54. Tạp chí Y Dược học quân sự (1)
 55. La Revue de Médecine Interne (1)
 56. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 5 (1)
 57. Semaine Des Hopitaux (1)
 58. Revue des Maladies Respiratoires (1)
 59. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (1)
 60. Công trình NCKH BV Việt Đức (1981-1983) (1)
 61. Công trình NCKH Hội Y dược TP Hồ Chí Minh (1)