Tất cả thư viện > Bài trích: 2146

 1. Tất cả tạp chí (2146)
 2. Y học thực hành (405)
 3. Y học Việt Nam (183)
 4. Dược học (105)
 5. Nghiên cứu Y học (102)
 6. Tai mũi họng Việt Nam (96)
 7. British J. of Surg. (95)
 8. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (84)
 9. Y học TP Hồ Chí Minh (73)
 10. Y học dự phòng (67)
 11. La Revue du Praticien (61)
 12. Y học quân sự (48)
 13. Y dược học quân sự (47)
 14. Vệ sinh phòng dịch (44)
 15. Thông tin Y dược (39)
 16. Đông y (39)
 17. Dược liệu (33)
 18. Ngoại khoa (30)
 19. Nội khoa (25)
 20. Nhãn khoa (25)
 21. Y học cổ truyền (21)
 22. Các rối loạn thiếu hụt i-ốt (16)
 23. The New England journal of Medicine (16)
 24. Nhi khoa (14)
 25. Thời sự Y dược học (14)
 26. Công trình NCKH (BC tại Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành SR-KST-CT giai đoạn 2001-2005) - Viện SR-KST-CT Trung ương (14)
 27. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam (14)
 28. La Presse Médicale (14)
 29. Da liễu học Việt Nam (13)
 30. Nội san Y sinh hóa học (13)
 31. Thông tin Y học cổ truyền (13)
 32. Y học lâm sàng (13)
 33. Công trình NCKH Viện SR-KST-CT Trung ương (1981-1986) (13)
 34. Br. J. of Plastic Surgery (12)
 35. Y học thảm họa và bỏng (10)
 36. Annales de Pédiatrie (10)
 37. Hình thái học (9)
 38. Răng hàm mặt (9)
 39. Châm cứu Việt Nam (9)
 40. Thời sự Y học (9)
 41. Tạp chí Dược học (9)
 42. The American Surgeon (9)
 43. Y dược học lâm sàng 108 (9)
 44. Thầy thuốc Việt Nam (8)
 45. Nội san Da liễu (7)
 46. Nhãn khoa thực hành (7)
 47. Dân số và Phát triển (7)
 48. Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng (7)
 49. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (7)
 50. Tư liệu Y học Quân sự (6)
 51. Sinh lý học Việt Nam (6)
 52. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (6)
 53. Y Học Việt Nam tháng 4 (6)
 54. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (6)
 55. Thông báo Kiểm nghiệm (5)
 56. Thông tin Tiêu diệt bệnh sốt rét (5)
 57. Phẫu thuật tạo hình (5)
 58. Tạp chí Tai mũi họng (5)
 59. Hóa sinh y dược học (4)
 60. Thông tin Bỏng (4)
 61. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (4)
 62. La Reve de Médecine Interne (4)
 63. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (4)
 64. Tập san Dược học (3)
 65. Sản phụ khoa (3)
 66. Công trình NCKH (Viện SR-KST-CT Trung ương) (3)
 67. Nhãn khoa Việt Nam (3)
 68. Y dược học lâm sàng (3)
 69. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (3)
 70. Tạp chí Dược liệu (3)
 71. Tạp chí Y học Thực hành (3)
 72. Tạp chí châm cứu Việt Nam (3)
 73. Semaine Des Hopitaux (3)
 74. La lettre du Rhumatologue (3)
 75. La Press Médicale (3)
 76. Revue des Maladies Respiratoires (3)
 77. Tạp chí y học dự phòng tập 19 số 2 (3)
 78. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (3)
 79. Công trình NCKH Thành phố Cần Thơ 2001-2005 (Sở KHCN Cần Thơ) (3)
 80. Công trình NCKH Viện Pasteur Nha Trang (1995-2001) (3)
 81. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (3)
 82. Cấp cứu hồi sức (2)
 83. Nội san Điện quang (2)
 84. Nội san Đại học Quân y (2)
 85. Bệnh Lao và Phổi (2)
 86. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (2)
 87. Kiểm nghiệm thuốc (2)
 88. Y tế công cộng (2)
 89. Thông tin Trang thiết bị và công trình y tế (2)
 90. Tạp chí Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam (2)
 91. Các rối loạn thiếu hụt i (2)
 92. Tạp chí Y học Việt Nam (2)
 93. Tạp chí thông tin y dược (2)
 94. Y học thành phố Hồ Chí Minh (2)
 95. La Revue du Practicien (2)
 96. Thông tin Y học Quân sự (2)
 97. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1972-1986) (2)
 98. Công trình NCKH Hội Y dược TP Hồ Chí Minh (2)
 99. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1993-1994) (2)
 100. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1996-2000) (2)
 101. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (2)
 102. Nội san Sinh lý học (1)
 103. Thông báo Kiểm nghiệm dược phẩm (1)
 104. Nội san bệnh lao (1)
 105. Nội san bệnh lao và phổi (1)
 106. Bệnh Lao và Phổi (CĐ: nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính) (1)
 107. Nội san thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (1)
 108. Nội san Phụ sản (1)
 109. Dinh dưỡng và Thực phẩm (1)
 110. Công trình nghiên cứu khoa học 1983-1985 (Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên) (1)
 111. Công trình NCKH (Sở Y tế Phú Khánh) (1)
 112. Công trình NCKH (Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh) (1)
 113. Công trình NCKH (BV Bạch Mai) (1)
 114. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (1)
 115. Công trình NCKH (BVĐK Quảng Ngãi) (1)
 116. Chính sách y tế (1)
 117. Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc (1)
 118. Tạp chí Đông y (1)
 119. Thông tin y học (1)
 120. Sinh lý học (1)
 121. Tai mũi họng (1)
 122. Dân số & phát triển (1)
 123. Tạp chí y học dự phòng (1)
 124. Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học (1)
 125. Tạp chí Kiểm Nghiệm Thuốc (1)
 126. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (1)
 127. Tạp Chí Nghiên cứu dược & thông tin thuốc (1)
 128. Y học VN (1)
 129. Y học Việt Nam số đặc biệt (1)
 130. Tạp chí thực hành (1)
 131. Tạp chí Y Dược học quân sự (1)
 132. British journal of surgery (1)
 133. Journal of Orthopaedic Science (1)
 134. Médecine Sciences (1)
 135. La Revue de Médecine Interne (1)
 136. Médecine Science (1)
 137. Y học Việt Nam tháng 8 (1)
 138. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 5 (1)
 139. Annals of Internal Medicine (1)
 140. Revue Medicale (1)
 141. Y học Việt Nam tháng4 (1)
 142. La revue du Médecine Interne (1)
 143. Médecine et Maladies Infectieuses (1)
 144. La Presse Médical (1)
 145. Semaine des Hopitauxn (1)
 146. Nội san Phụ khoa (1)
 147. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (1)
 148. Y học Việt Nam Tháng 9 số 1 (1)
 149. a revue du praticien (1)
 150. Sinhl ý học (1)
 151. Thông Tin Y Dược số 4 (1)
 152. Tạp chí dược học tháng 4 (1)
 153. Công trình NCKH Trường Đại học Quân Y (1973) (1)
 154. Công trình NCKH Viện Vệ sinh dịch tễ học(1960-1965) (1)
 155. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1971-1985) (1)
 156. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (1)