Tất cả thư viện > Bài trích: 4966

 1. Tất cả tạp chí (4966)
 2. Y học thực hành (747)
 3. Y học Việt Nam (620)
 4. Dược học (431)
 5. Y học TP Hồ Chí Minh (189)
 6. Nghiên cứu Y học (183)
 7. Thông tin Y dược (158)
 8. Vệ sinh phòng dịch (156)
 9. British J. of Surg. (149)
 10. Y học dự phòng (145)
 11. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (138)
 12. La Revue du Praticien (114)
 13. Nội khoa (113)
 14. Y học quân sự (102)
 15. Y dược học quân sự (95)
 16. Dược liệu (92)
 17. La Presse Médicale (92)
 18. Nội san Y sinh hóa học (77)
 19. Thông báo Kiểm nghiệm (48)
 20. Tạp chí Dược học (47)
 21. The New England journal of Medicine (47)
 22. Ngoại khoa (46)
 23. Răng hàm mặt (43)
 24. Thời sự Y dược học (37)
 25. Công trình NCKH Viện Pasteur Nha Trang (1995-2001) (34)
 26. Sinh lý học Việt Nam (33)
 27. Tai mũi họng Việt Nam (31)
 28. Y học thảm họa và bỏng (31)
 29. La Revue de Médecine Interne (31)
 30. Đông y (30)
 31. Nhãn khoa (29)
 32. Nội san Da liễu (28)
 33. Nhi khoa (27)
 34. Da liễu học Việt Nam (26)
 35. Kiểm nghiệm thuốc (26)
 36. Y dược học lâm sàng 108 (26)
 37. Y học lâm sàng (25)
 38. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (22)
 39. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1996-2000) (19)
 40. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (18)
 41. Thời sự Y học (17)
 42. Công trình NCKH (BC tại Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành SR-KST-CT giai đoạn 2001-2005) - Viện SR-KST-CT Trung ương (17)
 43. Nội san Sinh lý học (16)
 44. Annals of Internal Medicine (16)
 45. Thông tin Tiêu diệt bệnh sốt rét (15)
 46. Bệnh Lao và Phổi (15)
 47. Sản phụ khoa (15)
 48. Dinh dưỡng và Thực phẩm (14)
 49. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (13)
 50. Hình thái học (11)
 51. Tim mạch học Việt Nam (11)
 52. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (11)
 53. Hóa sinh y dược học (10)
 54. Thông tin Bỏng (10)
 55. Gan mật Việt Nam (10)
 56. Semaine Des Hopitaux (10)
 57. Nội san bệnh lao và phổi (9)
 58. Châm cứu Việt Nam (9)
 59. Nội san Phụ sản (9)
 60. Các rối loạn thiếu hụt i-ốt (9)
 61. Thầy thuốc Việt Nam (9)
 62. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (9)
 63. Tạp chí Dược liệu (9)
 64. The American Surgeon (9)
 65. La Reve de Médecine Interne (9)
 66. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (9)
 67. Công trình NCKH Viện SR-KST-CT Trung ương (1981-1986) (9)
 68. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1971-1985) (9)
 69. Thông tin Y học (Nghiên cứu y học) (8)
 70. Thông tin Y học cổ truyền (8)
 71. Y tế công cộng (8)
 72. Nhãn khoa Việt Nam (8)
 73. Tim mạch học (8)
 74. Tạp Chí Nghiên cứu dược & thông tin thuốc (8)
 75. Công trình NCKH Viện Vệ sinh dịch tễ học(1960-1965) (8)
 76. Br. J. of Plastic Surgery (7)
 77. La lettre du Rhumatologue (7)
 78. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1972-1986) (7)
 79. Công trình NCKH Hội Y dược TP Hồ Chí Minh (7)
 80. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (7)
 81. Y học cổ truyền (6)
 82. Phẫu thuật tạo hình (6)
 83. Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc (6)
 84. Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học 1995 (6)
 85. La Presse Médical (6)
 86. Tập san Dược học (5)
 87. Dân số và Phát triển (5)
 88. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (5)
 89. Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng (5)
 90. Annales de Pédiatrie (5)
 91. British Medical Journal (5)
 92. Thông tin Y học Quân sự (5)
 93. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (5)
 94. Nội san Đại học Quân y (4)
 95. Nhãn khoa thực hành (4)
 96. Truyền nhiễm (4)
 97. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (4)
 98. Công trình NCKH (Viện SR-KST-CT Trung ương) (4)
 99. Thông tin y học (4)
 100. Kidney (4)
 101. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (4)
 102. Revue du Rhumatisme edition Francaise (4)
 103. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1993-1994) (4)
 104. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (4)
 105. Cấp cứu hồi sức (3)
 106. Nội san Điện quang (3)
 107. Thông báo dược liệu (3)
 108. Giáo dục sức khỏe (3)
 109. Y dược học lâm sàng (3)
 110. Nội san lao và bệnh phổi (3)
 111. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (3)
 112. Tạp chí Y học Thực hành (3)
 113. British journal of surgery (3)
 114. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 5 (3)
 115. Y Học Việt Nam tháng 4 (3)
 116. La Press Médicale (3)
 117. Tạp chí dược học tháng 4 (3)
 118. Công trình NCKH Trường Đại học Quân Y (1973) (3)
 119. Nội san thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (2)
 120. Nội san Y học Quân sự (2)
 121. Xã hội học y tế (2)
 122. Gây mê và Hồi sức (2)
 123. Công trình NCKH (Viện Vệ sinh dịch tễ học) (2)
 124. Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học (Viện Y học biển Việt Nam) (2)
 125. Tiêu hóa Việt Nam (2)
 126. Công trình nghiên cứu khoa học (2)
 127. Thông tin Điều dưỡng (2)
 128. Sinh lý học (2)
 129. Hóa sinh y học (2)
 130. Tạp chí Kiểm Nghiệm Thuốc (2)
 131. Tạp chí Tai mũi họng (2)
 132. y dược học (2)
 133. The New England Juornal of Medicine (2)
 134. The British Journal of Surgery (2)
 135. Médecine Sciences (2)
 136. la Revue de Mesdecine Interne (2)
 137. Revue Medicale (2)
 138. La revue du Médecine Interne (2)
 139. Dược Học tháng 3 (2)
 140. Công trình NCKH Viện Lão khoa (1993-1998) (2)
 141. Công trình NCKH Thành phố Cần Thơ 2001-2005 (Sở KHCN Cần Thơ) (2)
 142. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (trước 1980) (2)
 143. Trẻ sơ sinh - trẻ đẻ non (1)
 144. Tập san Nội khoa (1)
 145. Nội san bệnh lao (1)
 146. Thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (1)
 147. Tư liệu Y học Quân sự (1)
 148. Kiểm nghiệm (1)
 149. Công trình NCKH (Sở Y tế Phú Khánh) (1)
 150. Công trình NCKH (Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh) (1)
 151. Hội nghị khoa học lần thứ 6 - Hội thần kinh học Việt Nam (1)
 152. Điện quang Việt Nam (1)
 153. Tuyển tập công trình 1997 (1)
 154. Lao và bệnh phổi (1)
 155. Các rối loạn thiếu hụt iốt (1)
 156. Thông tin y học cổ truyền Việt Nam (1)
 157. Tạp chí y học dự phòng (1)
 158. Công trình NCKH 1999 (1)
 159. Công trình NCKH báo cáo khoa học toàn quốc chuyên ngành sốt rét (1)
 160. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam (1)
 161. Y học V iệt Nam (1)
 162. Y học VN (1)
 163. Tạp chí Nghiên cứu y học (1)
 164. Tạp chí Y học Việt Nam (1)
 165. Tạp chí thực hành (1)
 166. Y học VN só đặc biệt tháng 10 chuyên đề Răng hàm mặt và tạo hình (1)
 167. Tạp chí thông tin y dược (1)
 168. Tạp chí Sinh lý học (1)
 169. Y học Thự hành (1)
 170. Journal of Ultrasound in Medicine (1)
 171. La Revue du Practicien (1)
 172. Surgery (1)
 173. Médecine Science (1)
 174. Le Concours Médical (1)
 175. Annales des Pédiatrie (1)
 176. Médecine et Maladies Infectieuses (1)
 177. La Prese Médicale (1)
 178. La Presse Médicale: Infectiologie (1)
 179. La Lettre de l''Infectiologue (1)
 180. Revue des Maladies Respiratoires (1)
 181. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (1)
 182. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (1)
 183. Y học Việt Nam Tháng 9 số 1 (1)
 184. Sinhl ý học (1)
 185. Y Học Việt Nam chuyên đề Hemophilia và đông máu ứng dụng thang 3 (1)
 186. Tạp chí y học dự phòng tập 19 số 2 (1)
 187. Tạp chí dựơc học tháng4 (1)
 188. La Revue du Praticen (1)
 189. Công trình NCKH Chuyên khoa Huyết học và Truyền máu (1974-1984) (1)