Tất cả thư viện > Bài trích: 343

 1. Tất cả tạp chí (343)
 2. Y học thực hành (71)
 3. Y học Việt Nam (44)
 4. Nghiên cứu Y học (32)
 5. Y dược học quân sự (20)
 6. Y học TP Hồ Chí Minh (19)
 7. Tim mạch học Việt Nam (14)
 8. Y học quân sự (13)
 9. Dược học (12)
 10. Nội san Y sinh hóa học (8)
 11. Y dược học lâm sàng 108 (8)
 12. La Presse Médicale (7)
 13. Sinh lý học Việt Nam (6)
 14. Thông tin Y dược (5)
 15. Y học lâm sàng (5)
 16. British J. of Surg. (5)
 17. Y học dự phòng (4)
 18. Tạp chí Dược học (4)
 19. La Revue de Médecine Interne (4)
 20. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (4)
 21. Y học cổ truyền (3)
 22. Hóa sinh y dược học (3)
 23. Dinh dưỡng và Thực phẩm (3)
 24. Gan mật Việt Nam (3)
 25. Tạp chí Dược liệu (3)
 26. Annals of Internal Medicine (3)
 27. Nội khoa (2)
 28. Dược liệu (2)
 29. Thời sự Y dược học (2)
 30. Thông tin Y học (Nghiên cứu y học) (2)
 31. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (2)
 32. La Revue du Praticien (2)
 33. Semaine Des Hopitaux (2)
 34. Annales de Pédiatrie (2)
 35. Sản phụ khoa (1)
 36. Y học thảm họa và bỏng (1)
 37. Thông tin Y học cổ truyền (1)
 38. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (1)
 39. Thầy thuốc Việt Nam (1)
 40. Giáo dục sức khỏe (1)
 41. Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc (1)
 42. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (1)
 43. Y học cổ truyền Việt Nam (1)
 44. Tim mạch học (1)
 45. Nghiên cứu y dược học cổ truyền (1)
 46. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (1)
 47. Tạp Chí Nghiên cứu dược & thông tin thuốc (1)
 48. Tạp chí Nghiên cứu y học (1)
 49. British journal of surgery (1)
 50. Y dược (1)
 51. Médecine Sciences (1)
 52. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 5 (1)
 53. Y Học Việt Nam tháng 4 (1)
 54. La Presse Médical (1)
 55. La Press Médicale (1)
 56. La Reve de Médecine Interne (1)
 57. Y Học Việt Nam chuyên đề Hemophilia và đông máu ứng dụng thang 3 (1)
 58. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (1)