Tất cả thư viện > Bài trích: 27153

 1. Tất cả tạp chí (27153)
 2. Y học thực hành (4789)
 3. Y học Việt Nam (2899)
 4. Dược học (2100)
 5. Nghiên cứu Y học (1097)
 6. British J. of Surg. (953)
 7. Thông tin Y dược (869)
 8. Y học TP Hồ Chí Minh (798)
 9. Y học quân sự (775)
 10. Y dược học quân sự (768)
 11. Dược liệu (651)
 12. Ngoại khoa (585)
 13. Y học dự phòng (530)
 14. Nội khoa (481)
 15. La Revue du Praticien (479)
 16. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (378)
 17. La Presse Médicale (371)
 18. Đông y (335)
 19. Vệ sinh phòng dịch (309)
 20. Y dược học lâm sàng 108 (287)
 21. Nội san Y sinh hóa học (268)
 22. Tạp chí Dược học (260)
 23. The New England journal of Medicine (257)
 24. Y học thảm họa và bỏng (248)
 25. Y học lâm sàng (228)
 26. Y học cổ truyền (207)
 27. Nội san Da liễu (199)
 28. Thời sự Y dược học (193)
 29. Bệnh Lao và Phổi (175)
 30. Sinh lý học Việt Nam (171)
 31. Thông báo Kiểm nghiệm (170)
 32. Nhãn khoa (167)
 33. Da liễu học Việt Nam (160)
 34. Tim mạch học Việt Nam (143)
 35. Nhi khoa (141)
 36. Kiểm nghiệm thuốc (133)
 37. Châm cứu Việt Nam (126)
 38. Thông tin Y học cổ truyền (123)
 39. Nội san bệnh lao và phổi (113)
 40. The American Surgeon (110)
 41. Hình thái học (104)
 42. Răng hàm mặt (104)
 43. Nội san Sinh lý học (95)
 44. Sản phụ khoa (95)
 45. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (88)
 46. Thời sự Y học (82)
 47. Thầy thuốc Việt Nam (81)
 48. Semaine Des Hopitaux (80)
 49. Tai mũi họng Việt Nam (76)
 50. Tạp chí Dược liệu (75)
 51. Tim mạch học (70)
 52. La Revue de Médecine Interne (68)
 53. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (64)
 54. Annals of Internal Medicine (63)
 55. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1972-1986) (63)
 56. Annales de Pédiatrie (62)
 57. Nội san Điện quang (61)
 58. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (61)
 59. Dân số và Phát triển (59)
 60. British journal of surgery (59)
 61. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1971-1985) (58)
 62. Thông tin Bỏng (57)
 63. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1996-2000) (56)
 64. Tập san Dược học (54)
 65. Nhãn khoa thực hành (53)
 66. Nhãn khoa Việt Nam (50)
 67. Dinh dưỡng và Thực phẩm (47)
 68. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (47)
 69. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (47)
 70. Gan mật Việt Nam (45)
 71. Y tế công cộng (44)
 72. Y dược học lâm sàng (44)
 73. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (43)
 74. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (43)
 75. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (42)
 76. Br. J. of Plastic Surgery (42)
 77. Các rối loạn thiếu hụt i-ốt (41)
 78. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (41)
 79. Công trình NCKH (BC tại Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành SR-KST-CT giai đoạn 2001-2005) - Viện SR-KST-CT Trung ương (40)
 80. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (39)
 81. Thông tin Y học (Nghiên cứu y học) (38)
 82. Tạp chí Y học Thực hành (37)
 83. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (36)
 84. Nội san Phụ sản (34)
 85. Nội san bệnh lao (32)
 86. Hội nghị khoa học lần thứ 6 - Hội thần kinh học Việt Nam (31)
 87. La Revue du Practicien (31)
 88. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (30)
 89. Công trình NCKH Viện SR-KST-CT Trung ương (1981-1986) (30)
 90. Nội san thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (29)
 91. Hóa sinh y dược học (27)
 92. Tạp Chí Nghiên cứu dược & thông tin thuốc (27)
 93. Công trình NCKH Thành phố Cần Thơ 2001-2005 (Sở KHCN Cần Thơ) (26)
 94. Nội san Đại học Quân y (25)
 95. Công trình NCKH (Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh) (25)
 96. Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng (25)
 97. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (25)
 98. Cấp cứu hồi sức (24)
 99. Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc (24)
 100. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam (24)
 101. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (24)
 102. Công trình NCKH Viện Lão khoa (1993-1998) (24)
 103. Tư liệu Y học Quân sự (23)
 104. Tạp chí Y học Việt Nam (23)
 105. Thông báo dược liệu (22)
 106. Sinh lý học (22)
 107. Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học (Viện Y học biển Việt Nam) (20)
 108. La Press Médicale (20)
 109. Tạp chí Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam (19)
 110. Kidney (19)
 111. Thông tin Y học Quân sự (19)
 112. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (trước 1980) (19)
 113. Thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (18)
 114. Tiêu hóa Việt Nam (18)
 115. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (18)
 116. Công trình NCKH Trường Đại học Quân Y (1973) (17)
 117. Công trình NCKH Viện Pasteur Nha Trang (1995-2001) (17)
 118. Thông tin Tiêu diệt bệnh sốt rét (16)
 119. Công trình nghiên cứu khoa học 1983-1985 (Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên) (16)
 120. Công trình nghiên cứu khoa học (16)
 121. Công trình NCKH Viện Vệ sinh dịch tễ học(1960-1965) (16)
 122. British Medical Journal (15)
 123. Gây mê và Hồi sức (14)
 124. Tạp chí y học dự phòng (14)
 125. Tạp chí Kiểm Nghiệm Thuốc (14)
 126. Revue des Maladies Respiratoires (14)
 127. Lao và bệnh phổi (13)
 128. Công trình NCKH Viện Bảo vệ sức khỏe Trẻ em (1970-1974) (13)
 129. Tạp chí Y Dược học quân sự (12)
 130. Công trình NCKH Hội Y dược TP Hồ Chí Minh (12)
 131. Công trình NCKH Chuyên khoa Huyết học và Truyền máu (1974-1984) (12)
 132. Xã hội học y tế (11)
 133. Nội san lao và bệnh phổi (11)
 134. Tạp chí Nghiên cứu y học (11)
 135. Médecine Sciences (11)
 136. Revue du Rhumatisme edition Francaise (11)
 137. Y Học Việt Nam tháng 4 (11)
 138. La Presse Médical (11)
 139. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1993-1994) (11)
 140. Thông tin Trang thiết bị và công trình y tế (10)
 141. Điện quang Việt Nam (10)
 142. Da liễu (10)
 143. La lettre du Rhumatologue (10)
 144. La Presse Médicale: Infectiologie (10)
 145. Công trình NCKH BV Việt Đức (1981-1983) (10)
 146. Thông báo Kiểm nghiệm dược phẩm (9)
 147. Nội san Y học Quân sự (9)
 148. Công trình NCKH (Hội nghị khoa học ngành Huyết học - Truyền máu Việt Nam) (9)
 149. Chính sách y tế (9)
 150. Thông tin y học (9)
 151. La Reve de Médecine Interne (9)
 152. Công trình NCKH Trường Trung học YHCT Tuệ Tĩnh (1995-2005) (9)
 153. Bệnh Lao và Phổi (CĐ: nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính) (8)
 154. Kiểm nghiệm (8)
 155. Công trình NCKH (BVĐK Xanh Pôn Hà Nội) (8)
 156. y dược học (8)
 157. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 5 (8)
 158. Công trình NCKH (BV Bạch Mai) (7)
 159. Công trình NCKH (Viện SR-KST-CT Trung ương) (7)
 160. Công trình NCKH (BVĐK Quảng Ngãi) (7)
 161. Tạp chí châm cứu Việt Nam (7)
 162. Médecine et Maladies Infectieuses (7)
 163. Trẻ sơ sinh - trẻ đẻ non (6)
 164. Phẫu thuật tạo hình (6)
 165. Thông tin Đông y (6)
 166. Công trình NCKH (Viện Vệ sinh dịch tễ học) (6)
 167. Giáo dục sức khỏe (6)
 168. Y học cổ truyền Việt Nam (6)
 169. Médecine Science (6)
 170. la Revue de Mesdecine Interne (6)
 171. Revue Medicale (6)
 172. La revue du Médecine Interne (6)
 173. La Lettre de l''Infectiologue (6)
 174. Tạp chí thông tin y dược (5)
 175. Surgery (5)
 176. Công trình NCKH Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh (1998) (5)
 177. Truyền nhiễm (4)
 178. Y dược học cổ truyền Việt Nam (4)
 179. Thông tin y học cổ truyền Việt Nam (4)
 180. Y học VN (4)
 181. Y học Việt Nam tháng 8 (4)
 182. Medical Progress (4)
 183. Thông tin Nhi khoa (3)
 184. Nội thương (3)
 185. Tập san Nội khoa (3)
 186. Công trình NCKH (Sở Y tế Phú Khánh) (3)
 187. Thông tin Điều dưỡng (3)
 188. Các rối loạn thiếu hụt i (3)
 189. Thông tin y học cổ truyền dân tộc (3)
 190. Tạp chí thực hành (3)
 191. Tạp chí Sinh lý học (3)
 192. The British Journal of Surgery (3)
 193. Chuyên đề bỏng (3)
 194. Y học Việt Nam < Chuyên đề tim mạch > (3)
 195. Annales des Pédiatrie (3)
 196. La Prese Médicale (3)
 197. Semaine des Hopitauxn (3)
 198. Nội san Phụ khoa (3)
 199. Tạp chí y học dự phòng tập 19,số 2 (3)
 200. Tạp chí y học dự phòng tập 19 số 2 (3)
 201. Dược Học tháng 3 (3)
 202. Tạp chí dược học tháng 4 (3)
 203. Thông tin Y dược học cổ truyền (2)
 204. Dân số & phát triển (2)
 205. Hóa sinh y học (2)
 206. Nghiên cứu y dược học cổ truyền (2)
 207. Tạp chí Tai mũi họng (2)
 208. Y học việt nam:chuyên đề sức khoẻ nghề nghiệp (2)
 209. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 7 (2)
 210. Y học thành phố Hồ Chí Minh (2)
 211. Journal of Ultrasound in Medicine (2)
 212. Journal of Orthopaedic Science (2)
 213. Syrgery (2)
 214. Le Concours Médical (2)
 215. Tạp chí Tim mạch học (2)
 216. La Revue Praticien (2)
 217. Y học Việt Nam Tháng 9 số 1 (2)
 218. Y Học Việt Nam chuyên đề Hemophilia và đông máu ứng dụng thang 3 (2)
 219. La Revue du Praticen (2)
 220. Nghiên cứu học (1)
 221. Vệ sinh dịch tễ (1)
 222. Kỷ yếu toàn văn công trình nghiên cứu khoa học: Nội tiết và chuyển hóa (1)
 223. Tạp chí Đông y (1)
 224. Tuyển tập công trình 1997 (1)
 225. Tài liệu học tập Dược (1)
 226. Công trình NCKH 1999 (1)
 227. Công trình nghiên cứu khoa học 1993 (1)
 228. Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học (1)
 229. Công trình NCKH báo cáo khoa học toàn quốc chuyên ngành sốt rét (1)
 230. Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học 1995 (1)
 231. Phẫu thuật nội soi và nội soi Việt Nam (1)
 232. Y học Vn tháng 3 (1)
 233. Y học việt nam. chuyên đề huyết học truyền máu (1)
 234. Tạp chí Y Dược học (1)
 235. Tạp chí (1)
 236. Y học Việt Nam chuyên đề sức khoẻ nghề nghiệp (1)
 237. Y học Việt Nam chuyên đề huyết học (1)
 238. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 10 (1)
 239. Kidney Internaonal (1)
 240. The American Journal of Medicine (1)
 241. T học thực hành (1)
 242. The New England Juornal of Medicine (1)
 243. Tạp chí Y tế dự phòng (1)
 244. Journal of Orthpaedic Science (1)
 245. the new england jounal of medicine (1)
 246. Y học Việt Nam số 4,5,6 số đặc biệt Chuyên đề tiết niệu (1)
 247. Journal of the American Society of Nephrology (1)
 248. Ydược học quân sự (1)
 249. Journal of the American Society Nephrology (1)
 250. Kiney International (1)
 251. Y dược (1)
 252. Y học Việt Nam số 4,5,6 Chuyên đề tiết niệu (1)
 253. Y học VN chuyên đề y học dự phòng (1)
 254. Y học Việt Namsố 4,5,6 (1)
 255. Y tế thực hành (1)
 256. y học dược (1)
 257. Y dược quân sự (1)
 258. Tạp chí y dược (1)
 259. Ngiên cứu y học (1)
 260. Thông tin y học thảm họa và bỏng (1)
 261. Britíh journal of Surgery (1)
 262. Mục lục tạp chí châm cứu (1)
 263. Médecine Scineces (1)
 264. Surgesy (1)
 265. The British of Surgery (1)
 266. Y học Việt Nam tháng4 (1)
 267. Tạp chị y học dự phòngtập 19,số 2 (1)
 268. Tạp chí nghiên cứu khoa học (1)
 269. Tập san hình thái học (1)
 270. The New England journal of Medecine (1)
 271. a revue du praticien (1)
 272. Sinhl ý học (1)
 273. Tạp chí Y (1)
 274. Thông Tin Y Dược số 4 (1)
 275. Thời sự Y học tháng 12/2008 (1)
 276. Tạp chí dựơc học tháng4 (1)
 277. Y học Dược học Quân sự (1)
 278. Thông tin y dược học Quân sự (1)
 279. revue Pharmaceutique (1)