Tất cả thư viện > Bài trích: 200

 1. Tất cả tạp chí (200)
 2. Y học thực hành (37)
 3. Y học Việt Nam (24)
 4. Dược học (14)
 5. Y dược học quân sự (14)
 6. British J. of Surg. (13)
 7. Y học TP Hồ Chí Minh (7)
 8. Nghiên cứu Y học (6)
 9. La Revue du Praticien (6)
 10. Vệ sinh phòng dịch (5)
 11. Y học dự phòng (5)
 12. Kiểm nghiệm thuốc (5)
 13. Dinh dưỡng và Thực phẩm (4)
 14. The New England journal of Medicine (4)
 15. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1996-2000) (4)
 16. Thông tin Y dược (3)
 17. Thông tin Bỏng (3)
 18. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (3)
 19. Y dược học lâm sàng 108 (3)
 20. Nội san Sinh lý học (2)
 21. Ngoại khoa (2)
 22. Tập san Dược học (2)
 23. Y học thảm họa và bỏng (2)
 24. Sinh lý học Việt Nam (2)
 25. Y Học Việt Nam tháng 4 (2)
 26. Nội san Da liễu (1)
 27. Nội san Y sinh hóa học (1)
 28. Thông báo Kiểm nghiệm (1)
 29. Nội khoa (1)
 30. Đông y (1)
 31. Nhi khoa (1)
 32. Răng hàm mặt (1)
 33. Tư liệu Y học Quân sự (1)
 34. Y học quân sự (1)
 35. Hóa sinh y dược học (1)
 36. Thời sự Y dược học (1)
 37. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (1)
 38. Thông tin Y học cổ truyền (1)
 39. Y tế công cộng (1)
 40. Thầy thuốc Việt Nam (1)
 41. Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc (1)
 42. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (1)
 43. Tạp chí y học dự phòng (1)
 44. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam (1)
 45. Tạp chí Y Dược học quân sự (1)
 46. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (1)
 47. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (1)
 48. Y học Dược học Quân sự (1)
 49. Thông tin Y học Quân sự (1)
 50. Công trình NCKH Viện Lão khoa (1993-1998) (1)
 51. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (1)
 52. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1971-1985) (1)
 53. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (1)