Tất cả thư viện > Bài trích: 422

 1. Tất cả tạp chí (422)
 2. British J. of Surg. (81)
 3. La Revue du Praticien (48)
 4. Y học thực hành (40)
 5. Y học Việt Nam (39)
 6. Hóa sinh y học (20)
 7. The New England journal of Medicine (19)
 8. La Presse Médicale (14)
 9. Nghiên cứu Y học (13)
 10. Y dược học quân sự (13)
 11. Dược học (12)
 12. Nội san Y sinh hóa học (11)
 13. Thông tin Y dược (8)
 14. Tạp chí Dược học (8)
 15. La Revue de Médecine Interne (8)
 16. Tạp chí Nghiên cứu y học (7)
 17. The American Surgeon (7)
 18. Y học quân sự (5)
 19. Sinh lý học Việt Nam (5)
 20. Tạp chí Y học Việt Nam (5)
 21. Médecine Science (5)
 22. Semaine Des Hopitaux (5)
 23. Thông tin y học (4)
 24. Tạp chí Y học Thực hành (4)
 25. Br. J. of Plastic Surgery (3)
 26. Nội khoa (2)
 27. Y học lâm sàng (2)
 28. Médecine Sciences (2)
 29. Annals of Internal Medicine (2)
 30. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (2)
 31. Hình thái học (1)
 32. Sản phụ khoa (1)
 33. Tư liệu Y học Quân sự (1)
 34. Y học TP Hồ Chí Minh (1)
 35. Thời sự Y dược học (1)
 36. Y học dự phòng (1)
 37. Thông tin Y học cổ truyền (1)
 38. Các rối loạn thiếu hụt i-ốt (1)
 39. Y dược học lâm sàng (1)
 40. Các rối loạn thiếu hụt iốt (1)
 41. Y học VN (1)
 42. Y học Vn tháng 3 (1)
 43. Tạp chí Y Dược học quân sự (1)
 44. Kidney (1)
 45. British journal of surgery (1)
 46. La Revue du Practicien (1)
 47. La lettre du Rhumatologue (1)
 48. Medical Progress (1)
 49. Revue du Rhumatisme edition Francaise (1)
 50. Annales de Pédiatrie (1)
 51. La revue du Médecine Interne (1)
 52. La Presse Médical (1)
 53. La Press Médicale (1)
 54. Revue des Maladies Respiratoires (1)
 55. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (1)
 56. revue Pharmaceutique (1)
 57. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (1)
 58. Y dược học lâm sàng 108 (1)