Tất cả thư viện > Bài trích: 633

 1. Tất cả tạp chí (633)
 2. Y học thực hành (111)
 3. Y học TP Hồ Chí Minh (104)
 4. Y học Việt Nam (101)
 5. British J. of Surg. (33)
 6. Thông tin Y dược (31)
 7. Dược học (21)
 8. Y học dự phòng (21)
 9. Nghiên cứu Y học (20)
 10. Y học quân sự (15)
 11. Y dược học quân sự (13)
 12. Thời sự Y dược học (12)
 13. Ngoại khoa (11)
 14. Vệ sinh phòng dịch (11)
 15. Y học thảm họa và bỏng (8)
 16. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (7)
 17. Nội san Da liễu (6)
 18. Thời sự Y học (6)
 19. Công trình NCKH Hội Y dược TP Hồ Chí Minh (6)
 20. La Revue du Praticien (5)
 21. Hình thái học (4)
 22. Đông y (4)
 23. Bệnh Lao và Phổi (4)
 24. Sinh lý học Việt Nam (4)
 25. Dinh dưỡng và Thực phẩm (4)
 26. Dân số và Phát triển (4)
 27. Da liễu học Việt Nam (3)
 28. Y tế công cộng (3)
 29. Y học lâm sàng (3)
 30. Công trình NCKH (BC tại Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành SR-KST-CT giai đoạn 2001-2005) - Viện SR-KST-CT Trung ương (3)
 31. La Presse Médicale (3)
 32. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (3)
 33. Nội san Sinh lý học (2)
 34. Nội san bệnh lao và phổi (2)
 35. Châm cứu Việt Nam (2)
 36. Thông tin Bỏng (2)
 37. Giáo dục sức khỏe (2)
 38. Nội san lao và bệnh phổi (2)
 39. Lao và bệnh phổi (2)
 40. Tim mạch học (2)
 41. British journal of surgery (2)
 42. Y dược học lâm sàng 108 (2)
 43. Cấp cứu hồi sức (1)
 44. Nội san Điện quang (1)
 45. Nội san Y sinh hóa học (1)
 46. Thông báo Kiểm nghiệm (1)
 47. Thông tin Tiêu diệt bệnh sốt rét (1)
 48. Nội khoa (1)
 49. Tập san Dược học (1)
 50. Dược liệu (1)
 51. Nhi khoa (1)
 52. Nhãn khoa (1)
 53. Răng hàm mặt (1)
 54. Tai mũi họng Việt Nam (1)
 55. Nội san Phụ sản (1)
 56. Thầy thuốc Việt Nam (1)
 57. Gan mật Việt Nam (1)
 58. Điện quang Việt Nam (1)
 59. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (1)
 60. Tạp chí Y học Thực hành (1)
 61. Tạp chí Y Dược học quân sự (1)
 62. The New England journal of Medicine (1)
 63. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 5 (1)
 64. Br. J. of Plastic Surgery (1)
 65. Semaine Des Hopitaux (1)
 66. Annales de Pédiatrie (1)
 67. The American Surgeon (1)
 68. Y Học Việt Nam tháng 4 (1)
 69. La Press Médicale (1)
 70. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (1)
 71. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (1)