Tất cả thư viện > Bài trích: 18631

 1. Tất cả tạp chí (18631)
 2. Y học thực hành (3269)
 3. Y học Việt Nam (1973)
 4. Dược học (991)
 5. British J. of Surg. (842)
 6. Nghiên cứu Y học (808)
 7. Y học TP Hồ Chí Minh (608)
 8. Thông tin Y dược (605)
 9. Y học quân sự (582)
 10. Y dược học quân sự (547)
 11. Y học dự phòng (515)
 12. La Revue du Praticien (411)
 13. Ngoại khoa (384)
 14. Vệ sinh phòng dịch (253)
 15. Nội khoa (242)
 16. Dược liệu (234)
 17. The New England journal of Medicine (220)
 18. La Presse Médicale (220)
 19. Đông y (207)
 20. Y học thảm họa và bỏng (205)
 21. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (197)
 22. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (180)
 23. Thời sự Y dược học (177)
 24. Sinh lý học Việt Nam (177)
 25. Nhi khoa (165)
 26. Y dược học lâm sàng 108 (165)
 27. Annales de Pédiatrie (151)
 28. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (143)
 29. Y học lâm sàng (133)
 30. Hình thái học (121)
 31. Y học cổ truyền (114)
 32. The American Surgeon (109)
 33. Châm cứu Việt Nam (106)
 34. Tạp chí Dược học (102)
 35. Thông báo Kiểm nghiệm (95)
 36. Tai mũi họng Việt Nam (88)
 37. Tim mạch học Việt Nam (85)
 38. Nhãn khoa (84)
 39. Răng hàm mặt (83)
 40. Thông tin Bỏng (81)
 41. Nội san Y sinh hóa học (79)
 42. Br. J. of Plastic Surgery (76)
 43. Kiểm nghiệm thuốc (71)
 44. Dân số và Phát triển (71)
 45. Nội san Da liễu (67)
 46. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (63)
 47. Sản phụ khoa (62)
 48. Nội san Sinh lý học (61)
 49. Thông tin Y học cổ truyền (61)
 50. Thời sự Y học (61)
 51. Semaine Des Hopitaux (59)
 52. Da liễu học Việt Nam (48)
 53. Annals of Internal Medicine (48)
 54. Y tế công cộng (47)
 55. British journal of surgery (47)
 56. Thầy thuốc Việt Nam (46)
 57. Tim mạch học (46)
 58. Dinh dưỡng và Thực phẩm (44)
 59. La Revue de Médecine Interne (41)
 60. Tạp chí Y học Thực hành (40)
 61. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (40)
 62. Bệnh Lao và Phổi (37)
 63. Các rối loạn thiếu hụt i-ốt (37)
 64. Thông tin Y học Quân sự (35)
 65. Tạp chí Dược liệu (34)
 66. Phẫu thuật tạo hình (33)
 67. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (33)
 68. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (33)
 69. Tập san Dược học (32)
 70. Nội san bệnh lao và phổi (32)
 71. Nội san Phụ sản (31)
 72. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1996-2000) (30)
 73. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (29)
 74. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (28)
 75. Cấp cứu hồi sức (27)
 76. Tạp chí Y học Việt Nam (26)
 77. Nội san Đại học Quân y (25)
 78. La Revue du Practicien (25)
 79. Công trình NCKH (BC tại Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành SR-KST-CT giai đoạn 2001-2005) - Viện SR-KST-CT Trung ương (24)
 80. Gan mật Việt Nam (24)
 81. Nội san Điện quang (23)
 82. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (23)
 83. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (22)
 84. Xã hội học y tế (21)
 85. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (21)
 86. Thông tin Y học (Nghiên cứu y học) (20)
 87. La Press Médicale (20)
 88. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (19)
 89. Chính sách y tế (19)
 90. Y dược học lâm sàng (19)
 91. Annales des Pédiatrie (19)
 92. Công trình NCKH Viện Pasteur Nha Trang (1995-2001) (19)
 93. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (19)
 94. Thông tin Tiêu diệt bệnh sốt rét (18)
 95. Thông tin Trang thiết bị và công trình y tế (18)
 96. Công trình nghiên cứu khoa học (18)
 97. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (18)
 98. Nhãn khoa thực hành (17)
 99. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1972-1986) (17)
 100. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (17)
 101. Gây mê và Hồi sức (16)
 102. Nhãn khoa Việt Nam (16)
 103. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam (16)
 104. Công trình NCKH Trường Đại học Quân Y (1973) (16)
 105. Nội san Y học Quân sự (15)
 106. Công trình NCKH (Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh) (14)
 107. Điện quang Việt Nam (14)
 108. Tạp chí Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam (14)
 109. Tạp chí y học dự phòng (14)
 110. Tạp Chí Nghiên cứu dược & thông tin thuốc (14)
 111. Médecine Sciences (14)
 112. Công trình NCKH Viện SR-KST-CT Trung ương (1981-1986) (14)
 113. Công trình NCKH Hội Y dược TP Hồ Chí Minh (14)
 114. Tư liệu Y học Quân sự (13)
 115. Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng (13)
 116. British Medical Journal (13)
 117. Thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (12)
 118. Hội nghị khoa học lần thứ 6 - Hội thần kinh học Việt Nam (12)
 119. Nội san lao và bệnh phổi (12)
 120. Revue du Rhumatisme edition Francaise (12)
 121. La Presse Médical (12)
 122. Revue des Maladies Respiratoires (12)
 123. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1993-1994) (12)
 124. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1971-1985) (12)
 125. Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học (Viện Y học biển Việt Nam) (11)
 126. Tiêu hóa Việt Nam (11)
 127. Giáo dục sức khỏe (10)
 128. Tạp chí châm cứu Việt Nam (10)
 129. Tạp chí Y Dược học quân sự (10)
 130. Y Học Việt Nam tháng 4 (10)
 131. Thông báo dược liệu (9)
 132. Kiểm nghiệm (9)
 133. Công trình nghiên cứu khoa học 1983-1985 (Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên) (9)
 134. Sinh lý học (9)
 135. Kidney (9)
 136. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (trước 1980) (9)
 137. y dược học (8)
 138. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 5 (8)
 139. La Reve de Médecine Interne (8)
 140. Công trình NCKH BV Việt Đức (1981-1983) (8)
 141. Công trình NCKH Thành phố Cần Thơ 2001-2005 (Sở KHCN Cần Thơ) (8)
 142. Bệnh Lao và Phổi (CĐ: nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính) (7)
 143. Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc (7)
 144. Các rối loạn thiếu hụt iốt (7)
 145. Médecine Science (7)
 146. La lettre du Rhumatologue (7)
 147. Médecine et Maladies Infectieuses (7)
 148. La Revue Praticien (7)
 149. Công trình NCKH Viện Lão khoa (1993-1998) (7)
 150. Công trình NCKH Viện Vệ sinh dịch tễ học(1960-1965) (7)
 151. Nội san thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (6)
 152. Hóa sinh y dược học (6)
 153. Công trình NCKH (Viện SR-KST-CT Trung ương) (6)
 154. Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học 1995 (6)
 155. Tạp chí thông tin y dược (6)
 156. Surgery (6)
 157. Y dược học cổ truyền Việt Nam (5)
 158. Công trình NCKH (BV Bạch Mai) (5)
 159. Công trình NCKH (Hội nghị khoa học ngành Huyết học - Truyền máu Việt Nam) (5)
 160. Thông tin Điều dưỡng (5)
 161. Dân số & phát triển (5)
 162. La Prese Médicale (5)
 163. La Lettre de l''Infectiologue (5)
 164. Công trình NCKH Viện Bảo vệ sức khỏe Trẻ em (1970-1974) (5)
 165. Trẻ sơ sinh - trẻ đẻ non (4)
 166. Công trình NCKH (Viện Vệ sinh dịch tễ học) (4)
 167. Công trình NCKH (BVĐK Quảng Ngãi) (4)
 168. Tạp chí Đông y (4)
 169. Lao và bệnh phổi (4)
 170. Các rối loạn thiếu hụt i (4)
 171. Tạp chí Kiểm Nghiệm Thuốc (4)
 172. Y học VN (4)
 173. Thảm hoạ bỏng (4)
 174. Tạp chí Nghiên cứu y học (4)
 175. The New England Juornal of Medicine (4)
 176. The British Journal of Surgery (4)
 177. Le Concours Médical (4)
 178. La revue du Médecine Interne (4)
 179. La Presse Médicale: Infectiologie (4)
 180. Công trình NCKH Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh (1998) (4)
 181. Công trình NCKH (BVĐK Xanh Pôn Hà Nội) (3)
 182. Thông tin y học (3)
 183. Da liễu (3)
 184. Y học cổ truyền Việt Nam (3)
 185. Thông tin y học cổ truyền dân tộc (3)
 186. Nghiên cứu y dược học cổ truyền (3)
 187. Y học việt nam:chuyên đề sức khoẻ nghề nghiệp (3)
 188. Y học Việt Nam tháng 8 (3)
 189. Revue Medicale (3)
 190. Nội san Sản phụ khoa (3)
 191. Tập san hình thái học (3)
 192. Nội san Phụ khoa (3)
 193. Tạp chí y học dự phòng tập 19,số 2 (3)
 194. Tạp chí y học dự phòng tập 19 số 2 (3)
 195. Tạp chí dược học tháng 4 (3)
 196. Công trình NCKH Chuyên khoa Huyết học và Truyền máu (1974-1984) (3)
 197. Công trình NCKH về Y học Biển 1990-2000 (Trường Đại học Y Hải Phòng, Trung tâm Y học và Môi trường Biển (3)
 198. Thông báo Kiểm nghiệm dược phẩm (2)
 199. Tập san Nội khoa (2)
 200. Truyền nhiễm (2)
 201. Công trình NCKH (Sở Y tế Phú Khánh) (2)
 202. Thông tin Y dược học cổ truyền (2)
 203. Phẫu thuật nội soi và nội soi Việt Nam (2)
 204. Tạp chí thực hành (2)
 205. Tạp chí Dược học Quân sự (2)
 206. Journal of Ultrasound in Medicine (2)
 207. Journal of Orthopaedic Science (2)
 208. Y học Việt Nam chuyên đê chấn thương chỉnh hình (2)
 209. Y tế thực hành (2)
 210. Chuyên đề bỏng (2)
 211. Thông tin y học thảm họa và bỏng (2)
 212. Syrgery (2)
 213. Y tế dự phòng (2)
 214. Medical Progress (2)
 215. Y học Việt Nam Tháng 9 số 1 (2)
 216. Y Học Việt Nam chuyên đề Hemophilia và đông máu ứng dụng thang 3 (2)
 217. Dược Học tháng 3 (2)
 218. Nội thương (1)
 219. Nội san bệnh lao (1)
 220. Thông tin Đông y (1)
 221. Thông tin Ngoại khoa (1)
 222. Kỷ yếu toàn văn công trình nghiên cứu khoa học: Nội tiết và chuyển hóa (1)
 223. Tuyển tập công trình 1997 (1)
 224. Tai mũi họng (1)
 225. Hội nghị khoa học lần thứ 6 (1)
 226. Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học ngành y tế 1991 (1)
 227. Hóa sinh y học (1)
 228. Thông tin y học cổ truyền Việt Nam (1)
 229. Trang thiết bị và công trình y tế (1)
 230. Công trình NCKH 1999 (1)
 231. Y học VN số đặc biệt tháng 11/2006 chuyên đề phẫu thuật tim mạch và lồng ngực (1)
 232. Y học VN số đặc biệt tháng 10 (1)
 233. Tạp chí Y Dược học (1)
 234. Tạp chí Sinh lý học (1)
 235. Y học Việt Nam chuyên đề sức khoẻ nghề nghiệp (1)
 236. Y học Thự hành (1)
 237. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 10 (1)
 238. Y dược học quân y (1)
 239. BaAThe New England Juornal of Medicine (1)
 240. Tạp chí Y tế dự phòng (1)
 241. Y học Việt Nam số 4,5,6 số đặc biệt Chuyên đề tiết niệu (1)
 242. y khoa (1)
 243. y học thảm hoạ việt nam (1)
 244. Các rối loạn thiếu I (1)
 245. Mục lục tạp chí châm cứu (1)
 246. Surgesy (1)
 247. Y học Việt Nam tháng4 (1)
 248. Tạp chị y học dự phòngtập 19,số 2 (1)
 249. Nguyên nhân vi khuẩn trong viêm phế quản phổi tái nhiễm qua nội soi phế quản ở 31 trẻ em tại viện nhi khoa từ thấng 1/1998 (1)
 250. Tạp chí nghiên cứu khoa học (1)
 251. The New England journal of Medecine (1)
 252. a revue du praticien (1)
 253. Sinhl ý học (1)
 254. Tạp chí Y (1)
 255. Thông Tin Y Dược số 4 (1)
 256. Thời sự Y học tháng 12/2008 (1)
 257. Thông tin y dược học Quân sự (1)
 258. La Praticien (1)
 259. revue Pharmaceutique (1)
 260. Công trình NCKH Trường Trung học YHCT Tuệ Tĩnh (1995-2005) (1)