Tất cả thư viện > Bài trích: 2230

 1. Tất cả tạp chí (2230)
 2. Y học thực hành (353)
 3. Y học Việt Nam (231)
 4. Dược học (184)
 5. British J. of Surg. (113)
 6. La Revue du Praticien (97)
 7. Thông tin Y dược (73)
 8. Y học TP Hồ Chí Minh (70)
 9. Nghiên cứu Y học (62)
 10. Nội san Y sinh hóa học (58)
 11. Y học quân sự (52)
 12. Ngoại khoa (46)
 13. Nội san Sinh lý học (43)
 14. Nội khoa (43)
 15. Dược liệu (40)
 16. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1971-1985) (39)
 17. La Presse Médicale (38)
 18. Y dược học quân sự (34)
 19. Thông báo Kiểm nghiệm (33)
 20. Kiểm nghiệm thuốc (32)
 21. The New England journal of Medicine (28)
 22. Y học dự phòng (23)
 23. Sinh lý học Việt Nam (22)
 24. Y học lâm sàng (20)
 25. Tim mạch học Việt Nam (19)
 26. Tạp chí Dược học (19)
 27. Đông y (17)
 28. Sinh lý học (16)
 29. Y dược học lâm sàng 108 (16)
 30. Thầy thuốc Việt Nam (14)
 31. Nội san Da liễu (13)
 32. Thời sự Y dược học (13)
 33. Bệnh Lao và Phổi (12)
 34. Tai mũi họng Việt Nam (12)
 35. The American Surgeon (10)
 36. Da liễu học Việt Nam (9)
 37. Vệ sinh phòng dịch (9)
 38. Nhi khoa (9)
 39. Y học cổ truyền (8)
 40. Thông tin Y học cổ truyền (8)
 41. Tim mạch học (8)
 42. Annales de Pédiatrie (8)
 43. Nội san bệnh lao và phổi (7)
 44. Thời sự Y học (7)
 45. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (7)
 46. Nhãn khoa (6)
 47. Châm cứu Việt Nam (6)
 48. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (6)
 49. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (6)
 50. Sản phụ khoa (5)
 51. Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc (5)
 52. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (5)
 53. Br. J. of Plastic Surgery (5)
 54. Annals of Internal Medicine (5)
 55. Y Học Việt Nam tháng 4 (5)
 56. La Presse Médicale: Infectiologie (5)
 57. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (5)
 58. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1996-2000) (5)
 59. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (5)
 60. Thông báo Kiểm nghiệm dược phẩm (4)
 61. Y học thảm họa và bỏng (4)
 62. Kiểm nghiệm (4)
 63. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (4)
 64. Công trình NCKH (Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh) (4)
 65. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (4)
 66. Thông tin y học (4)
 67. Tạp chí Y học Thực hành (4)
 68. Tạp chí Y Dược học quân sự (4)
 69. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (4)
 70. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (4)
 71. Tập san Dược học (3)
 72. Thông tin Y học (Nghiên cứu y học) (3)
 73. Y tế công cộng (3)
 74. Gan mật Việt Nam (3)
 75. Nội san lao và bệnh phổi (3)
 76. Tạp chí Kiểm Nghiệm Thuốc (3)
 77. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (3)
 78. Tạp chí Sinh lý học (3)
 79. British journal of surgery (3)
 80. La Revue du Practicien (3)
 81. Médecine Sciences (3)
 82. La Revue de Médecine Interne (3)
 83. Semaine Des Hopitaux (3)
 84. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (3)
 85. Công trình NCKH Trường Đại học Quân Y (1973) (3)
 86. Nội san Điện quang (2)
 87. Thông tin Tiêu diệt bệnh sốt rét (2)
 88. Nội san Đại học Quân y (2)
 89. Nhãn khoa thực hành (2)
 90. Hình thái học (2)
 91. Răng hàm mặt (2)
 92. Hóa sinh y dược học (2)
 93. Y dược học cổ truyền Việt Nam (2)
 94. Các rối loạn thiếu hụt i-ốt (2)
 95. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (2)
 96. Tạp chí Dược liệu (2)
 97. Tạp chí y học dự phòng (2)
 98. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam (2)
 99. Tạp chí Nghiên cứu y học (2)
 100. Tạp chí thực hành (2)
 101. Y học Việt Nam tháng 8 (2)
 102. La Press Médicale (2)
 103. Revue des Maladies Respiratoires (2)
 104. Công trình NCKH Viện SR-KST-CT Trung ương (1981-1986) (2)
 105. Công trình NCKH Hội Y dược TP Hồ Chí Minh (2)
 106. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (trước 1980) (2)
 107. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1993-1994) (2)
 108. Công trình NCKH Chuyên khoa Huyết học và Truyền máu (1974-1984) (2)
 109. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (2)
 110. Thông tin Nhi khoa (1)
 111. Nội san bệnh lao (1)
 112. Thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (1)
 113. Tư liệu Y học Quân sự (1)
 114. Phẫu thuật tạo hình (1)
 115. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (1)
 116. Nội san Phụ sản (1)
 117. Dinh dưỡng và Thực phẩm (1)
 118. Công trình NCKH (Viện Vệ sinh dịch tễ học) (1)
 119. Công trình NCKH (BV Bạch Mai) (1)
 120. Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học (Viện Y học biển Việt Nam) (1)
 121. Công trình NCKH (Viện SR-KST-CT Trung ương) (1)
 122. Công trình NCKH (BC tại Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành SR-KST-CT giai đoạn 2001-2005) - Viện SR-KST-CT Trung ương (1)
 123. Công trình NCKH (BVĐK Xanh Pôn Hà Nội) (1)
 124. Giáo dục sức khỏe (1)
 125. Thông tin Y dược học cổ truyền (1)
 126. Công trình nghiên cứu khoa học (1)
 127. Hội nghị khoa học lần thứ 6 - Hội thần kinh học Việt Nam (1)
 128. Nhãn khoa Việt Nam (1)
 129. Điện quang Việt Nam (1)
 130. Tạp chí Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam (1)
 131. Lao và bệnh phổi (1)
 132. Tài liệu học tập Dược (1)
 133. Tạp Chí Nghiên cứu dược & thông tin thuốc (1)
 134. Tạp chí Y học Việt Nam (1)
 135. Tạp chí châm cứu Việt Nam (1)
 136. Journal of the American Society of Nephrology (1)
 137. Journal of the American Society Nephrology (1)
 138. The British of Surgery (1)
 139. Médecine Science (1)
 140. la Revue de Mesdecine Interne (1)
 141. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 5 (1)
 142. Revue du Rhumatisme edition Francaise (1)
 143. Tạp chị y học dự phòngtập 19,số 2 (1)
 144. La Prese Médicale (1)
 145. Tạp chí Tim mạch học (1)
 146. La Lettre de l''Infectiologue (1)
 147. Tạp chí Y (1)
 148. Tạp chí y học dự phòng tập 19 số 2 (1)
 149. Thông Tin Y Dược số 4 (1)
 150. revue Pharmaceutique (1)
 151. Công trình NCKH BV Việt Đức (1981-1983) (1)
 152. Công trình NCKH Trường Trung học YHCT Tuệ Tĩnh (1995-2005) (1)
 153. Công trình NCKH Viện Bảo vệ sức khỏe Trẻ em (1970-1974) (1)