Tất cả thư viện > Bài trích: 247

 1. Tất cả tạp chí (247)
 2. Y học thực hành (46)
 3. Y học Việt Nam (36)
 4. Nghiên cứu Y học (18)
 5. Dược học (9)
 6. Nội san Y sinh hóa học (8)
 7. Nội khoa (7)
 8. Thông tin Y dược (7)
 9. Vệ sinh phòng dịch (7)
 10. Y dược học quân sự (7)
 11. La Presse Médicale (7)
 12. Nội san Sinh lý học (6)
 13. Y học dự phòng (6)
 14. Sinh lý học Việt Nam (6)
 15. La Revue du Praticien (6)
 16. Annales de Pédiatrie (5)
 17. Nhi khoa (4)
 18. Y học quân sự (4)
 19. The American Surgeon (4)
 20. Ngoại khoa (3)
 21. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (3)
 22. British J. of Surg. (3)
 23. The New England journal of Medicine (3)
 24. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (3)
 25. Nội san Điện quang (2)
 26. Tư liệu Y học Quân sự (2)
 27. Y học lâm sàng (2)
 28. Công trình NCKH (BC tại Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành SR-KST-CT giai đoạn 2001-2005) - Viện SR-KST-CT Trung ương (2)
 29. Công trình nghiên cứu khoa học (2)
 30. Tạp chí Y học Thực hành (2)
 31. La Press Médicale (2)
 32. Công trình NCKH Chuyên khoa Huyết học và Truyền máu (1974-1984) (2)
 33. Y dược học lâm sàng 108 (2)
 34. Nội san Da liễu (1)
 35. Da liễu học Việt Nam (1)
 36. Nội san Đại học Quân y (1)
 37. Y học cổ truyền (1)
 38. Công trình nghiên cứu khoa học 1983-1985 (Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên) (1)
 39. Công trình NCKH (Hội nghị khoa học ngành Huyết học - Truyền máu Việt Nam) (1)
 40. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (1)
 41. Tạp chí châm cứu Việt Nam (1)
 42. La Revue du Practicien (1)
 43. Médecine Sciences (1)
 44. Y học Việt Nam tháng 8 (1)
 45. Annals of Internal Medicine (1)
 46. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (1)
 47. La Reve de Médecine Interne (1)
 48. Y học Việt Nam Tháng 9 số 1 (1)
 49. Thông tin Y học Quân sự (1)
 50. Công trình NCKH Trường Đại học Quân Y (1973) (1)
 51. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (1)
 52. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (1)
 53. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (1)
 54. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (1)