Tất cả thư viện > Bài trích: 9268

 1. Tất cả tạp chí (9268)
 2. Y học thực hành (1434)
 3. Y học Việt Nam (1012)
 4. Dược học (646)
 5. British J. of Surg. (504)
 6. Nghiên cứu Y học (427)
 7. Y dược học quân sự (317)
 8. Thông tin Y dược (314)
 9. La Revue du Praticien (265)
 10. Y học TP Hồ Chí Minh (256)
 11. Ngoại khoa (242)
 12. Y học quân sự (236)
 13. Nội khoa (184)
 14. Y học dự phòng (165)
 15. La Presse Médicale (158)
 16. Dược liệu (140)
 17. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (126)
 18. The New England journal of Medicine (125)
 19. Y học lâm sàng (108)
 20. Đông y (102)
 21. Hình thái học (94)
 22. Vệ sinh phòng dịch (90)
 23. Y dược học lâm sàng 108 (89)
 24. Sinh lý học Việt Nam (88)
 25. Tạp chí Dược học (77)
 26. Thời sự Y dược học (59)
 27. Y học thảm họa và bỏng (55)
 28. Nhãn khoa (54)
 29. Nhi khoa (53)
 30. Thông báo Kiểm nghiệm (50)
 31. Nội san Y sinh hóa học (48)
 32. Sản phụ khoa (43)
 33. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (43)
 34. Y học cổ truyền (42)
 35. The American Surgeon (40)
 36. Nội san Sinh lý học (38)
 37. Tim mạch học Việt Nam (37)
 38. Da liễu học Việt Nam (36)
 39. Răng hàm mặt (35)
 40. Thầy thuốc Việt Nam (35)
 41. Nội san Phụ sản (33)
 42. Thông tin Y học cổ truyền (31)
 43. Nội san Da liễu (30)
 44. Tai mũi họng Việt Nam (29)
 45. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (29)
 46. Annals of Internal Medicine (27)
 47. La Revue de Médecine Interne (26)
 48. Thông tin Bỏng (25)
 49. Kiểm nghiệm thuốc (25)
 50. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (24)
 51. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1996-2000) (24)
 52. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (24)
 53. Nhãn khoa thực hành (22)
 54. La Revue du Practicien (22)
 55. Br. J. of Plastic Surgery (22)
 56. Semaine Des Hopitaux (22)
 57. Tập san Dược học (21)
 58. Tạp chí Dược liệu (21)
 59. Thông tin Y học (Nghiên cứu y học) (20)
 60. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (20)
 61. Annales de Pédiatrie (20)
 62. Bệnh Lao và Phổi (19)
 63. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (19)
 64. Dinh dưỡng và Thực phẩm (19)
 65. British journal of surgery (19)
 66. Nội san Điện quang (18)
 67. Nội san bệnh lao và phổi (18)
 68. Thời sự Y học (17)
 69. Công trình NCKH Thành phố Cần Thơ 2001-2005 (Sở KHCN Cần Thơ) (17)
 70. Châm cứu Việt Nam (16)
 71. Nhãn khoa Việt Nam (15)
 72. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (15)
 73. British Medical Journal (15)
 74. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (14)
 75. Tim mạch học (14)
 76. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (14)
 77. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (14)
 78. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (14)
 79. Y tế công cộng (13)
 80. Dân số và Phát triển (12)
 81. Revue des Maladies Respiratoires (12)
 82. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1972-1986) (12)
 83. Xã hội học y tế (11)
 84. Công trình NCKH (Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh) (11)
 85. Công trình NCKH (BC tại Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành SR-KST-CT giai đoạn 2001-2005) - Viện SR-KST-CT Trung ương (11)
 86. Tạp chí Y học Thực hành (11)
 87. Y dược học lâm sàng (10)
 88. Cấp cứu hồi sức (9)
 89. Thông tin Tiêu diệt bệnh sốt rét (9)
 90. Gan mật Việt Nam (9)
 91. Công trình nghiên cứu khoa học (9)
 92. Sinh lý học (9)
 93. Tạp Chí Nghiên cứu dược & thông tin thuốc (9)
 94. Kidney (9)
 95. La Press Médicale (9)
 96. Thông tin Y học Quân sự (9)
 97. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (9)
 98. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (trước 1980) (9)
 99. Nội san Đại học Quân y (8)
 100. Tiêu hóa Việt Nam (8)
 101. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (8)
 102. Công trình NCKH BV Việt Đức (1981-1983) (8)
 103. Tư liệu Y học Quân sự (7)
 104. Hóa sinh y dược học (7)
 105. Phẫu thuật tạo hình (7)
 106. Tạp chí y học dự phòng (7)
 107. Tạp chí Y học Việt Nam (7)
 108. Médecine Sciences (7)
 109. Y Học Việt Nam tháng 4 (7)
 110. Công trình NCKH Viện SR-KST-CT Trung ương (1981-1986) (7)
 111. Công trình NCKH Viện Vệ sinh dịch tễ học(1960-1965) (7)
 112. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1993-1994) (7)
 113. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (7)
 114. Bệnh Lao và Phổi (CĐ: nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính) (6)
 115. Các rối loạn thiếu hụt i-ốt (6)
 116. Tạp chí Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam (6)
 117. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam (6)
 118. Tạp chí Y Dược học quân sự (6)
 119. Médecine Science (6)
 120. La Lettre de l''Infectiologue (6)
 121. Công trình NCKH Chuyên khoa Huyết học và Truyền máu (1974-1984) (6)
 122. Công trình NCKH Viện Bảo vệ sức khỏe Trẻ em (1970-1974) (6)
 123. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1971-1985) (6)
 124. Thông báo dược liệu (5)
 125. Thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (5)
 126. Nội san Y học Quân sự (5)
 127. Tạp chí Nghiên cứu y học (5)
 128. Công trình NCKH Trường Đại học Quân Y (1973) (5)
 129. Công trình NCKH Hội Y dược TP Hồ Chí Minh (5)
 130. Công trình NCKH Viện Pasteur Nha Trang (1995-2001) (5)
 131. Công trình NCKH (Hội nghị khoa học ngành Huyết học - Truyền máu Việt Nam) (4)
 132. Chính sách y tế (4)
 133. Y học VN (4)
 134. Surgery (4)
 135. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 5 (4)
 136. La lettre du Rhumatologue (4)
 137. Revue du Rhumatisme edition Francaise (4)
 138. La Presse Médical (4)
 139. La Presse Médicale: Infectiologie (4)
 140. Công trình NCKH Trường Trung học YHCT Tuệ Tĩnh (1995-2005) (4)
 141. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (4)
 142. Truyền nhiễm (3)
 143. Nội san thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (3)
 144. Y dược học cổ truyền Việt Nam (3)
 145. Gây mê và Hồi sức (3)
 146. Công trình NCKH (BV Bạch Mai) (3)
 147. Công trình NCKH (Viện SR-KST-CT Trung ương) (3)
 148. Hội nghị khoa học lần thứ 6 - Hội thần kinh học Việt Nam (3)
 149. Điện quang Việt Nam (3)
 150. Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc (3)
 151. Thông tin y học (3)
 152. Lao và bệnh phổi (3)
 153. Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng (3)
 154. Tạp chí châm cứu Việt Nam (3)
 155. Medical Progress (3)
 156. La Prese Médicale (3)
 157. La Reve de Médecine Interne (3)
 158. Tạp chí y học dự phòng tập 19 số 2 (3)
 159. Dược Học tháng 3 (3)
 160. Tạp chí dược học tháng 4 (3)
 161. Công trình NCKH Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh (1998) (3)
 162. Tập san Nội khoa (2)
 163. Thông tin Trang thiết bị và công trình y tế (2)
 164. Công trình NCKH (Sở Y tế Phú Khánh) (2)
 165. Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học (Viện Y học biển Việt Nam) (2)
 166. Công trình NCKH (BVĐK Xanh Pôn Hà Nội) (2)
 167. Công trình NCKH (BVĐK Quảng Ngãi) (2)
 168. Thông tin Y dược học cổ truyền (2)
 169. Tạp chí Đông y (2)
 170. Da liễu (2)
 171. Hóa sinh y học (2)
 172. Thông tin y học cổ truyền Việt Nam (2)
 173. Y học việt nam:chuyên đề sức khoẻ nghề nghiệp (2)
 174. Tạp chí thông tin y dược (2)
 175. y dược học (2)
 176. Journal of the American Society of Nephrology (2)
 177. Syrgery (2)
 178. Le Concours Médical (2)
 179. Y học Việt Nam tháng 8 (2)
 180. Revue Medicale (2)
 181. La revue du Médecine Interne (2)
 182. Tạp chí y học dự phòng tập 19,số 2 (2)
 183. Trẻ sơ sinh - trẻ đẻ non (1)
 184. Thông tin Nhi khoa (1)
 185. Nội thương (1)
 186. Kiểm nghiệm (1)
 187. Thông tin Đông y (1)
 188. Công trình NCKH (Viện Vệ sinh dịch tễ học) (1)
 189. Công trình nghiên cứu khoa học 1983-1985 (Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên) (1)
 190. Giáo dục sức khỏe (1)
 191. Thông tin Điều dưỡng (1)
 192. Tai mũi họng (1)
 193. Nội san lao và bệnh phổi (1)
 194. Thông tin y học cổ truyền dân tộc (1)
 195. Một số công trình nghiên cứu khoa học (1)
 196. Công trình nghiên cứu khoa học 1993 (1)
 197. Kỷ yếu các công trình nghiên cứu (1)
 198. Nghiên cứu y dược học cổ truyền (1)
 199. Phẫu thuật nội soi và nội soi Việt Nam (1)
 200. Tạp chí Kiểm Nghiệm Thuốc (1)
 201. Thảm hoạ bỏng (1)
 202. Y học việt nam.Chuyên đề huyết học và truyền máu (1)
 203. Y học Vn tháng 3 (1)
 204. Tạp chí thực hành (1)
 205. Y học thành phố Hồ Chí Minh (1)
 206. The American Journal of Medicine (1)
 207. Kidney International (1)
 208. Journal of Orthpaedic Science (1)
 209. The British Journal of Surgery (1)
 210. Y học Việt Nam số 4,5,6 số đặc biệt Chuyên đề tiết niệu (1)
 211. Y học Việt Nam số 4,5,6 (1)
 212. Journal ò the American Society of Nephrology (1)
 213. The New England Journal of Meicine (1)
 214. Y dược (1)
 215. Y học Việt Nam số 6 và số 7 tập 248,249 chuyên đề truyền máu (1)
 216. Chuyên đề bỏng (1)
 217. Thông tin y học thảm họa và bỏng (1)
 218. la Revue de Mesdecine Interne (1)
 219. Y học Việt Nam tháng4 (1)
 220. Annales des Pédiatrie (1)
 221. Tạp chị y học dự phòngtập 19,số 2 (1)
 222. Nguyên nhân vi khuẩn trong viêm phế quản phổi tái nhiễm qua nội soi phế quản ở 31 trẻ em tại viện nhi khoa từ thấng 1/1998 (1)
 223. Tạp chí Tim mạch học (1)
 224. Tập san hình thái học (1)
 225. La Revue Praticien (1)
 226. Y học Việt Nam Tháng 9 số 1 (1)
 227. Y học Việt Nam tháng 10 số 1 (1)
 228. a revue du praticien (1)
 229. Sinhl ý học (1)
 230. Tạp chí Y (1)
 231. Y Học Việt Nam chuyên đề Hemophilia và đông máu ứng dụng thang 3 (1)
 232. Thời sự Y học tháng 12/2008 (1)
 233. Tạp chí dựơc học tháng4 (1)
 234. Thông tin y dược học Quân sự (1)
 235. La Revue du Praticen (1)
 236. Công trình NCKH Viện Lão khoa (1993-1998) (1)
 237. Công trình NCKH về Y học Biển 1990-2000 (Trường Đại học Y Hải Phòng, Trung tâm Y học và Môi trường Biển (1)