Tất cả thư viện > Bài trích: 600

 1. Tất cả tạp chí (600)
 2. Y học thực hành (77)
 3. Y học Việt Nam (65)
 4. British J. of Surg. (62)
 5. Hình thái học (60)
 6. Ngoại khoa (45)
 7. Y học TP Hồ Chí Minh (37)
 8. Y dược học quân sự (23)
 9. La Revue du Praticien (22)
 10. Thông tin Y dược (21)
 11. Nghiên cứu Y học (15)
 12. Y học quân sự (13)
 13. Nội khoa (12)
 14. La Presse Médicale (12)
 15. Phẫu thuật tạo hình (11)
 16. The New England journal of Medicine (10)
 17. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (9)
 18. Nhi khoa (8)
 19. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (7)
 20. Br. J. of Plastic Surgery (6)
 21. British journal of surgery (5)
 22. The American Surgeon (5)
 23. Y dược học lâm sàng 108 (5)
 24. Annales de Pédiatrie (4)
 25. Tập san hình thái học (4)
 26. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (4)
 27. Dược học (3)
 28. Dược liệu (3)
 29. Tạp chí Y học Việt Nam (3)
 30. Tạp chí Y học Thực hành (3)
 31. Công trình NCKH BV Việt Đức (1981-1983) (3)
 32. Vệ sinh phòng dịch (2)
 33. Sản phụ khoa (2)
 34. Tai mũi họng Việt Nam (2)
 35. Y học thảm họa và bỏng (2)
 36. Thời sự Y dược học (2)
 37. Châm cứu Việt Nam (2)
 38. Thông tin Y học (Nghiên cứu y học) (2)
 39. Gan mật Việt Nam (2)
 40. Thông tin y học (2)
 41. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (2)
 42. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (2)
 43. Nội san Điện quang (1)
 44. Nội san Đại học Quân y (1)
 45. Nội san thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (1)
 46. Tim mạch học Việt Nam (1)
 47. Sinh lý học Việt Nam (1)
 48. Thông tin Y học cổ truyền (1)
 49. Thời sự Y học (1)
 50. Công trình NCKH (BVĐK Xanh Pôn Hà Nội) (1)
 51. Nhãn khoa Việt Nam (1)
 52. Tạp chí Dược liệu (1)
 53. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam (1)
 54. Tạp chí châm cứu Việt Nam (1)
 55. Y học việt namChuyên đề Giải phẫu bệnh (1)
 56. La Revue du Practicien (1)
 57. Hìh thái học (1)
 58. La Revue de Médecine Interne (1)
 59. Surgery (1)
 60. Semaine Des Hopitaux (1)
 61. La Press Médicale (1)
 62. British Medical Journal (1)
 63. Công trình NCKH Trường Đại học Quân Y (1973) (1)