Tất cả thư viện > Bài trích: 837

 1. Tất cả tạp chí (837)
 2. Y học Việt Nam (115)
 3. Nghiên cứu Y học (112)
 4. Y học thực hành (70)
 5. Dược học (54)
 6. Y học dự phòng (39)
 7. British J. of Surg. (34)
 8. Dược liệu (29)
 9. Nội san Y sinh hóa học (28)
 10. Thông tin Y dược (28)
 11. Y dược học quân sự (28)
 12. The New England journal of Medicine (25)
 13. Y học TP Hồ Chí Minh (24)
 14. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (18)
 15. Thời sự Y dược học (14)
 16. La Revue du Praticien (14)
 17. Y dược học lâm sàng 108 (13)
 18. Gan mật Việt Nam (11)
 19. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (11)
 20. Sinh lý học Việt Nam (10)
 21. La Presse Médicale (9)
 22. Y học quân sự (7)
 23. Y học lâm sàng (7)
 24. Tạp chí Dược học (7)
 25. Ngoại khoa (6)
 26. Tạp chí Dược liệu (6)
 27. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1972-1986) (6)
 28. Nội khoa (5)
 29. Vệ sinh phòng dịch (5)
 30. Hóa sinh y dược học (5)
 31. Thông tin Y học (Nghiên cứu y học) (4)
 32. Y dược học lâm sàng (4)
 33. Hình thái học (3)
 34. Nhi khoa (3)
 35. Nhãn khoa (3)
 36. Răng hàm mặt (3)
 37. Sản phụ khoa (3)
 38. Dinh dưỡng và Thực phẩm (3)
 39. Nhãn khoa Việt Nam (3)
 40. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (3)
 41. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (3)
 42. Tạp Chí Nghiên cứu dược & thông tin thuốc (3)
 43. Nội san Sinh lý học (2)
 44. Thông báo Kiểm nghiệm (2)
 45. Nhãn khoa thực hành (2)
 46. Tai mũi họng Việt Nam (2)
 47. Nội san bệnh lao và phổi (2)
 48. Kiểm nghiệm thuốc (2)
 49. Công trình NCKH (BC tại Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành SR-KST-CT giai đoạn 2001-2005) - Viện SR-KST-CT Trung ương (2)
 50. Tiêu hóa Việt Nam (2)
 51. Kidney (2)
 52. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (2)
 53. Br. J. of Plastic Surgery (2)
 54. Công trình NCKH Chuyên khoa Huyết học và Truyền máu (1974-1984) (2)
 55. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (2)
 56. Nội san Da liễu (1)
 57. Da liễu học Việt Nam (1)
 58. Thông báo dược liệu (1)
 59. Y học cổ truyền (1)
 60. Tim mạch học Việt Nam (1)
 61. Y học thảm họa và bỏng (1)
 62. Thời sự Y học (1)
 63. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (1)
 64. Thầy thuốc Việt Nam (1)
 65. Công trình nghiên cứu khoa học (1)
 66. Nội san lao và bệnh phổi (1)
 67. Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng (1)
 68. Y học VN (1)
 69. Tạp chí Nghiên cứu y học (1)
 70. Tạp chí Y Dược học quân sự (1)
 71. British journal of surgery (1)
 72. The American Journal of Medicine (1)
 73. Kidney International (1)
 74. The British Journal of Surgery (1)
 75. Y tế thực hành (1)
 76. Y dược quân sự (1)
 77. La Revue de Médecine Interne (1)
 78. Annals of Internal Medicine (1)
 79. The American Surgeon (1)
 80. La Press Médicale (1)
 81. Y học Việt Nam tháng 10 số 1 (1)
 82. Y Học Việt Nam chuyên đề Hemophilia và đông máu ứng dụng thang 3 (1)
 83. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (1)
 84. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (1)
 85. Công trình NCKH Viện SR-KST-CT Trung ương (1981-1986) (1)
 86. Công trình NCKH Viện Bảo vệ sức khỏe Trẻ em (1970-1974) (1)
 87. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (1)
 88. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (1)