Tất cả thư viện > Bài trích: 358

 1. Tất cả tạp chí (358)
 2. La Revue du Praticien (42)
 3. British J. of Surg. (37)
 4. The New England journal of Medicine (35)
 5. Y học Việt Nam (28)
 6. La Presse Médicale (24)
 7. Nghiên cứu Y học (23)
 8. Y học thực hành (19)
 9. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (14)
 10. Thông tin Y dược (11)
 11. Y học dự phòng (11)
 12. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (10)
 13. Médecine Sciences (10)
 14. La Press Médicale (8)
 15. Nhi khoa (6)
 16. Semaine Des Hopitaux (6)
 17. Y học TP Hồ Chí Minh (5)
 18. Tạp chí Dược học (5)
 19. Hình thái học (4)
 20. Y dược học quân sự (4)
 21. British journal of surgery (4)
 22. Annales de Pédiatrie (4)
 23. Dược học (3)
 24. Y học quân sự (3)
 25. La Revue du Practicien (3)
 26. La Revue de Médecine Interne (3)
 27. Médecine Science (3)
 28. Annals of Internal Medicine (3)
 29. Nội san Y sinh hóa học (2)
 30. Thời sự Y học (2)
 31. La lettre du Rhumatologue (2)
 32. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (2)
 33. Công trình NCKH Chuyên khoa Huyết học và Truyền máu (1974-1984) (2)
 34. Da liễu học Việt Nam (1)
 35. Nội san Đại học Quân y (1)
 36. Ngoại khoa (1)
 37. Dược liệu (1)
 38. Vệ sinh phòng dịch (1)
 39. Đông y (1)
 40. Công trình NCKH (Viện SR-KST-CT Trung ương) (1)
 41. Công trình NCKH (BC tại Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành SR-KST-CT giai đoạn 2001-2005) - Viện SR-KST-CT Trung ương (1)
 42. Thầy thuốc Việt Nam (1)
 43. Tạp Chí Nghiên cứu dược & thông tin thuốc (1)
 44. Tạp chí Y học Việt Nam (1)
 45. Kidney Internaonal (1)
 46. The British Journal of Surgery (1)
 47. Britíh journal of Surgery (1)
 48. Revue du Rhumatisme edition Francaise (1)
 49. La Prese Médicale (1)
 50. Revue des Maladies Respiratoires (1)
 51. La Reve de Médecine Interne (1)
 52. Công trình NCKH Thành phố Cần Thơ 2001-2005 (Sở KHCN Cần Thơ) (1)
 53. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (1)