Tất cả thư viện > Bài trích: 1017

 1. Tất cả tạp chí (1017)
 2. Y học thực hành (201)
 3. Y học dự phòng (143)
 4. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (79)
 5. Y học Việt Nam (75)
 6. Vệ sinh phòng dịch (50)
 7. Nghiên cứu Y học (39)
 8. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (34)
 9. Y học quân sự (30)
 10. La Revue du Praticien (29)
 11. Bệnh Lao và Phổi (26)
 12. Thông tin Y dược (25)
 13. Y học TP Hồ Chí Minh (23)
 14. Tạp chí y học dự phòng (19)
 15. Y dược học quân sự (16)
 16. Nội san bệnh lao và phổi (13)
 17. Nội san Da liễu (11)
 18. Nội khoa (11)
 19. Nhi khoa (11)
 20. La Presse Médicale (10)
 21. Các rối loạn thiếu hụt i-ốt (8)
 22. Công trình NCKH (BC tại Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành SR-KST-CT giai đoạn 2001-2005) - Viện SR-KST-CT Trung ương (8)
 23. Công trình NCKH Viện SR-KST-CT Trung ương (1981-1986) (8)
 24. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (8)
 25. Nhãn khoa (7)
 26. Nội san bệnh lao (7)
 27. British J. of Surg. (7)
 28. The New England journal of Medicine (7)
 29. Da liễu học Việt Nam (5)
 30. Y học lâm sàng (5)
 31. Công trình NCKH Viện Pasteur Nha Trang (1995-2001) (5)
 32. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (5)
 33. Ngoại khoa (4)
 34. Y tế công cộng (4)
 35. Annales de Pédiatrie (4)
 36. Thông tin Tiêu diệt bệnh sốt rét (3)
 37. Y học thảm họa và bỏng (3)
 38. Tạp chí Y học Thực hành (3)
 39. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (3)
 40. Công trình NCKH Thành phố Cần Thơ 2001-2005 (Sở KHCN Cần Thơ) (3)
 41. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (3)
 42. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (3)
 43. Nội san Y sinh hóa học (2)
 44. Tim mạch học Việt Nam (2)
 45. Thời sự Y dược học (2)
 46. Thông tin Bỏng (2)
 47. Thời sự Y học (2)
 48. Dinh dưỡng và Thực phẩm (2)
 49. Hội nghị khoa học lần thứ 6 - Hội thần kinh học Việt Nam (2)
 50. Nhãn khoa Việt Nam (2)
 51. Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng (2)
 52. Tim mạch học (2)
 53. La Revue de Médecine Interne (2)
 54. La Press Médicale (2)
 55. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (2)
 56. Y dược học lâm sàng 108 (2)
 57. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (2)
 58. Tập san Nội khoa (1)
 59. Truyền nhiễm (1)
 60. Bệnh Lao và Phổi (CĐ: nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính) (1)
 61. Tư liệu Y học Quân sự (1)
 62. Sinh lý học Việt Nam (1)
 63. Thông tin Y học (Nghiên cứu y học) (1)
 64. Vệ sinh dịch tễ (1)
 65. Dân số và Phát triển (1)
 66. Công trình nghiên cứu khoa học 1983-1985 (Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên) (1)
 67. Gan mật Việt Nam (1)
 68. Công trình nghiên cứu khoa học (1)
 69. Y dược học lâm sàng (1)
 70. Nội san lao và bệnh phổi (1)
 71. Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học 1995 (1)
 72. Y học VN (1)
 73. Tạp chí Y học Việt Nam (1)
 74. Tạp chí Y Dược học quân sự (1)
 75. Tạp chí Việt nam (1)
 76. y dược học (1)
 77. British journal of surgery (1)
 78. The British Journal of Surgery (1)
 79. Annals of Internal Medicine (1)
 80. Revue Medicale (1)
 81. Semaine Des Hopitaux (1)
 82. La lettre du Rhumatologue (1)
 83. Tạp chị y học dự phòngtập 19,số 2 (1)
 84. La Lettre de l''Infectiologue (1)
 85. Công trình NCKH Hội Y dược TP Hồ Chí Minh (1)
 86. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1993-1994) (1)