Tất cả thư viện > Bài trích: 1356

 1. Tất cả tạp chí (1356)
 2. Y học thực hành (300)
 3. Ngoại khoa (130)
 4. British J. of Surg. (121)
 5. Nội khoa (113)
 6. Y học Việt Nam (107)
 7. Y học quân sự (68)
 8. Y học TP Hồ Chí Minh (40)
 9. Nghiên cứu Y học (39)
 10. Thông tin Y dược (37)
 11. Đông y (37)
 12. Y dược học quân sự (31)
 13. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (31)
 14. Dược học (29)
 15. Nội san Điện quang (19)
 16. La Presse Médicale (18)
 17. Y học lâm sàng (17)
 18. La Revue du Praticien (14)
 19. Y dược học lâm sàng 108 (13)
 20. Thông tin Y học cổ truyền (12)
 21. British journal of surgery (12)
 22. Y học cổ truyền (11)
 23. Tiêu hóa Việt Nam (10)
 24. Y học dự phòng (9)
 25. Thầy thuốc Việt Nam (9)
 26. The American Surgeon (8)
 27. Dược liệu (7)
 28. Sinh lý học Việt Nam (6)
 29. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (6)
 30. Nội san Y sinh hóa học (5)
 31. Nhi khoa (5)
 32. Thời sự Y dược học (5)
 33. Tạp chí Dược học (5)
 34. La Lettre de l''Infectiologue (5)
 35. The New England journal of Medicine (4)
 36. Annals of Internal Medicine (4)
 37. Semaine Des Hopitaux (4)
 38. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (3)
 39. Công trình NCKH BV Việt Đức (1981-1983) (3)
 40. Tập san Dược học (2)
 41. Hình thái học (2)
 42. Tập san Nội khoa (2)
 43. Châm cứu Việt Nam (2)
 44. Thời sự Y học (2)
 45. Tạp chí Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam (2)
 46. Br. J. of Plastic Surgery (2)
 47. Revue du Rhumatisme edition Francaise (2)
 48. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (2)
 49. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (trước 1980) (2)
 50. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1993-1994) (2)
 51. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (2)
 52. Thông báo dược liệu (1)
 53. Vệ sinh phòng dịch (1)
 54. Răng hàm mặt (1)
 55. Sản phụ khoa (1)
 56. Nội san bệnh lao và phổi (1)
 57. Tư liệu Y học Quân sự (1)
 58. Nội san Y học Quân sự (1)
 59. Y học thảm họa và bỏng (1)
 60. Kiểm nghiệm thuốc (1)
 61. Công trình NCKH (BV Bạch Mai) (1)
 62. Gan mật Việt Nam (1)
 63. Điện quang Việt Nam (1)
 64. Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc (1)
 65. Nội san lao và bệnh phổi (1)
 66. Thông tin y học cổ truyền dân tộc (1)
 67. Thông tin y học cổ truyền Việt Nam (1)
 68. Tạp chí y học dự phòng (1)
 69. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (1)
 70. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam (1)
 71. Tạp chí Y học Thực hành (1)
 72. Tạp chí châm cứu Việt Nam (1)
 73. y dược học (1)
 74. La Revue de Médecine Interne (1)
 75. la Revue de Mesdecine Interne (1)
 76. Revue Medicale (1)
 77. La lettre du Rhumatologue (1)
 78. Medical Progress (1)
 79. Annales de Pédiatrie (1)
 80. Annales des Pédiatrie (1)
 81. La revue du Médecine Interne (1)
 82. La Presse Médical (1)
 83. La Presse Médicale: Infectiologie (1)
 84. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (1)
 85. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1971-1985) (1)
 86. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (1)