Tất cả thư viện > Bài trích: 237

 1. Tất cả tạp chí (237)
 2. Y học thực hành (46)
 3. Y học Việt Nam (42)
 4. Y học TP Hồ Chí Minh (19)
 5. Nghiên cứu Y học (19)
 6. British J. of Surg. (17)
 7. Nội san Y sinh hóa học (9)
 8. Y dược học quân sự (8)
 9. La Revue du Praticien (8)
 10. Nội san Sinh lý học (6)
 11. Sinh lý học Việt Nam (5)
 12. Thông tin Y dược (4)
 13. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (4)
 14. Dược học (3)
 15. Y học quân sự (3)
 16. La Presse Médicale (3)
 17. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (3)
 18. Nhi khoa (2)
 19. Tim mạch học Việt Nam (2)
 20. Y học dự phòng (2)
 21. Y học lâm sàng (2)
 22. Thầy thuốc Việt Nam (2)
 23. Médecine Sciences (2)
 24. Annals of Internal Medicine (2)
 25. Y dược học lâm sàng 108 (2)
 26. Da liễu học Việt Nam (1)
 27. Thông báo Kiểm nghiệm (1)
 28. Nội khoa (1)
 29. Dược liệu (1)
 30. Hóa sinh y dược học (1)
 31. Y học thảm họa và bỏng (1)
 32. Thời sự Y dược học (1)
 33. Dinh dưỡng và Thực phẩm (1)
 34. Y dược học lâm sàng (1)
 35. Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc (1)
 36. Tạp chí Dược học (1)
 37. Sinh lý học (1)
 38. Tim mạch học (1)
 39. Tạp chí Kiểm Nghiệm Thuốc (1)
 40. The New England journal of Medicine (1)
 41. La Revue de Médecine Interne (1)
 42. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 5 (1)
 43. La lettre du Rhumatologue (1)
 44. Annales de Pédiatrie (1)
 45. Y Học Việt Nam chuyên đề Hemophilia và đông máu ứng dụng thang 3 (1)
 46. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (1)
 47. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (trước 1980) (1)