Tất cả thư viện > Bài trích: 535

 1. Tất cả tạp chí (535)
 2. British J. of Surg. (111)
 3. Y học Việt Nam (79)
 4. Y học thực hành (62)
 5. La Revue du Praticien (44)
 6. Y dược học quân sự (19)
 7. Ngoại khoa (17)
 8. Y học TP Hồ Chí Minh (15)
 9. Dược học (13)
 10. Thông tin Y dược (13)
 11. Nghiên cứu Y học (10)
 12. Y học lâm sàng (9)
 13. Nội khoa (8)
 14. Đông y (8)
 15. Y học quân sự (8)
 16. La Presse Médicale (8)
 17. Sản phụ khoa (6)
 18. Sinh lý học Việt Nam (5)
 19. British journal of surgery (5)
 20. Y dược học lâm sàng 108 (5)
 21. Răng hàm mặt (4)
 22. Tim mạch học Việt Nam (4)
 23. Châm cứu Việt Nam (4)
 24. The American Surgeon (4)
 25. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (4)
 26. Bệnh Lao và Phổi (3)
 27. Nhi khoa (3)
 28. Y học cổ truyền (2)
 29. Thời sự Y dược học (2)
 30. Y học dự phòng (2)
 31. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (2)
 32. Tim mạch học (2)
 33. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (2)
 34. Tạp chí thông tin y dược (2)
 35. Tạp chí Y Dược học quân sự (2)
 36. Syrgery (2)
 37. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 5 (2)
 38. Annales de Pédiatrie (2)
 39. La Press Médicale (2)
 40. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (2)
 41. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (2)
 42. Nội san Da liễu (1)
 43. Nội san Sinh lý học (1)
 44. Thông tin Tiêu diệt bệnh sốt rét (1)
 45. Hình thái học (1)
 46. Tai mũi họng Việt Nam (1)
 47. Nội san bệnh lao và phổi (1)
 48. Nội san thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (1)
 49. Y học thảm họa và bỏng (1)
 50. Thông tin Bỏng (1)
 51. Nội san Phụ sản (1)
 52. Xã hội học y tế (1)
 53. Thời sự Y học (1)
 54. Dinh dưỡng và Thực phẩm (1)
 55. Gây mê và Hồi sức (1)
 56. Thầy thuốc Việt Nam (1)
 57. Sinh lý học (1)
 58. Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng (1)
 59. Tạp chí y học dự phòng (1)
 60. The New England journal of Medicine (1)
 61. Ydược học quân sự (1)
 62. Médecine Sciences (1)
 63. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (1)
 64. Surgery (1)
 65. Médecine Science (1)
 66. Br. J. of Plastic Surgery (1)
 67. Annals of Internal Medicine (1)
 68. Tạp chị y học dự phòngtập 19,số 2 (1)
 69. La Presse Médical (1)
 70. British Medical Journal (1)
 71. La Reve de Médecine Interne (1)
 72. Y học Việt Nam Tháng 9 số 1 (1)
 73. a revue du praticien (1)
 74. Thông tin y dược học Quân sự (1)
 75. Công trình NCKH Thành phố Cần Thơ 2001-2005 (Sở KHCN Cần Thơ) (1)
 76. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (1)
 77. Công trình NCKH Viện Vệ sinh dịch tễ học(1960-1965) (1)