Tất cả thư viện > Bài trích: 431

 1. Tất cả tạp chí (431)
 2. Y học thực hành (64)
 3. Y học Việt Nam (48)
 4. British J. of Surg. (38)
 5. Ngoại khoa (36)
 6. Nghiên cứu Y học (22)
 7. La Revue du Praticien (21)
 8. Y học quân sự (19)
 9. Y dược học lâm sàng 108 (19)
 10. Y dược học quân sự (18)
 11. The American Surgeon (12)
 12. Y học TP Hồ Chí Minh (11)
 13. Nội khoa (9)
 14. Thông tin Y dược (9)
 15. Sản phụ khoa (9)
 16. La Presse Médicale (8)
 17. Hội nghị khoa học lần thứ 6 - Hội thần kinh học Việt Nam (7)
 18. Semaine Des Hopitaux (7)
 19. Thầy thuốc Việt Nam (5)
 20. Cấp cứu hồi sức (4)
 21. Nhi khoa (4)
 22. Y học lâm sàng (4)
 23. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (4)
 24. Răng hàm mặt (3)
 25. Nội san Phụ sản (3)
 26. The New England journal of Medicine (3)
 27. Annals of Internal Medicine (3)
 28. Thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (2)
 29. Tiêu hóa Việt Nam (2)
 30. Gan mật Việt Nam (2)
 31. Tạp chí Y học Thực hành (2)
 32. British journal of surgery (2)
 33. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (2)
 34. Nội san Điện quang (1)
 35. Hình thái học (1)
 36. Vệ sinh phòng dịch (1)
 37. Y học cổ truyền (1)
 38. Tai mũi họng Việt Nam (1)
 39. Nội san bệnh lao và phổi (1)
 40. Thời sự Y dược học (1)
 41. Châm cứu Việt Nam (1)
 42. Y học dự phòng (1)
 43. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (1)
 44. Công trình NCKH (Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh) (1)
 45. Công trình NCKH (BV Bạch Mai) (1)
 46. Y dược học lâm sàng (1)
 47. Nội san lao và bệnh phổi (1)
 48. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (1)
 49. Tạp Chí Nghiên cứu dược & thông tin thuốc (1)
 50. Tạp chí Nghiên cứu y học (1)
 51. Tạp chí Y học Việt Nam (1)
 52. La Revue du Practicien (1)
 53. La Revue de Médecine Interne (1)
 54. Y học Việt Nam tháng 8 (1)
 55. Annales de Pédiatrie (1)
 56. La Press Médicale (1)
 57. British Medical Journal (1)
 58. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (1)
 59. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (1)
 60. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (1)
 61. Công trình NCKH BV Việt Đức (1981-1983) (1)
 62. Công trình NCKH Viện Bảo vệ sức khỏe Trẻ em (1970-1974) (1)