Tất cả thư viện > Bài trích: 1065

 1. Tất cả tạp chí (1065)
 2. Y học thực hành (194)
 3. Y học Việt Nam (141)
 4. Nghiên cứu Y học (69)
 5. British J. of Surg. (51)
 6. Y học dự phòng (49)
 7. Dược học (48)
 8. Y học TP Hồ Chí Minh (48)
 9. Thông tin Y dược (41)
 10. Nội khoa (37)
 11. La Presse Médicale (32)
 12. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (23)
 13. Dược liệu (22)
 14. Kiểm nghiệm thuốc (18)
 15. Nội san Y sinh hóa học (17)
 16. Y học quân sự (17)
 17. Vệ sinh phòng dịch (15)
 18. Y dược học lâm sàng 108 (15)
 19. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (14)
 20. Ngoại khoa (13)
 21. Y dược học quân sự (12)
 22. Y học lâm sàng (9)
 23. Tiêu hóa Việt Nam (8)
 24. Tạp chí Dược học (7)
 25. La Lettre de l''Infectiologue (6)
 26. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (5)
 27. The American Surgeon (5)
 28. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (5)
 29. Nội san Da liễu (4)
 30. Nội san Sinh lý học (4)
 31. Thông báo Kiểm nghiệm (4)
 32. Y học cổ truyền (4)
 33. Hóa sinh y dược học (4)
 34. Thời sự Y dược học (4)
 35. Châm cứu Việt Nam (4)
 36. Tạp chí Y học Thực hành (4)
 37. La Revue du Praticien (4)
 38. Nhi khoa (3)
 39. Sản phụ khoa (3)
 40. Y học thảm họa và bỏng (3)
 41. Sinh lý học Việt Nam (3)
 42. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (3)
 43. Thời sự Y học (3)
 44. Thầy thuốc Việt Nam (3)
 45. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (3)
 46. The New England journal of Medicine (3)
 47. Dược Học tháng 3 (3)
 48. Tạp chí dược học tháng 4 (3)
 49. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (3)
 50. Nội san Đại học Quân y (2)
 51. Tai mũi họng Việt Nam (2)
 52. Gan mật Việt Nam (2)
 53. Nhãn khoa Việt Nam (2)
 54. Tạp chí y học dự phòng (2)
 55. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam (2)
 56. Médecine Sciences (2)
 57. Annals of Internal Medicine (2)
 58. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (2)
 59. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1996-2000) (2)
 60. Công trình NCKH Viện Pasteur Nha Trang (1995-2001) (2)
 61. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (2)
 62. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (2)
 63. Da liễu học Việt Nam (1)
 64. Thông tin Nhi khoa (1)
 65. Tập san Dược học (1)
 66. Hình thái học (1)
 67. Tập san Nội khoa (1)
 68. Bệnh Lao và Phổi (1)
 69. Nhãn khoa (1)
 70. Nội san bệnh lao và phổi (1)
 71. Tim mạch học Việt Nam (1)
 72. Thông tin Y học (Nghiên cứu y học) (1)
 73. Thông tin Y học cổ truyền (1)
 74. Thông tin Trang thiết bị và công trình y tế (1)
 75. Công trình NCKH (Viện Vệ sinh dịch tễ học) (1)
 76. Công trình NCKH (Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh) (1)
 77. Y dược học lâm sàng (1)
 78. Tạp chí Dược liệu (1)
 79. Y học cổ truyền Việt Nam (1)
 80. Nội san lao và bệnh phổi (1)
 81. Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng (1)
 82. Tim mạch học (1)
 83. Trang thiết bị và công trình y tế (1)
 84. Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học 1995 (1)
 85. Tạp chí Kiểm Nghiệm Thuốc (1)
 86. Tạp Chí Nghiên cứu dược & thông tin thuốc (1)
 87. Tạp chí Nghiên cứu y học (1)
 88. Y học Vn tháng 3 (1)
 89. y dược học (1)
 90. The British Journal of Surgery (1)
 91. Y học Việt Nam số 6 và số 7 tập 248, 249 chuyên đề truyền máu (1)
 92. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (1)
 93. La Revue de Médecine Interne (1)
 94. Revue Medicale (1)
 95. Medical Progress (1)
 96. Y học Việt Nam tháng4 (1)
 97. Annales de Pédiatrie (1)
 98. La Presse Médicale: Infectiologie (1)
 99. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (1)
 100. a revue du praticien (1)
 101. Tạp chí dựơc học tháng4 (1)
 102. Thông tin Y học Quân sự (1)
 103. Công trình NCKH Viện Lão khoa (1993-1998) (1)
 104. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (1)
 105. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1993-1994) (1)
 106. Công trình NCKH Trường Trung học YHCT Tuệ Tĩnh (1995-2005) (1)
 107. Công trình NCKH Viện Bảo vệ sức khỏe Trẻ em (1970-1974) (1)
 108. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (1)