Tất cả thư viện > Bài trích: 1085

 1. Tất cả tạp chí (1085)
 2. Y học thực hành (173)
 3. Dược học (110)
 4. Y học Việt Nam (100)
 5. British J. of Surg. (78)
 6. Nghiên cứu Y học (55)
 7. La Revue du Praticien (43)
 8. Nội san Y sinh hóa học (39)
 9. Y học quân sự (39)
 10. Thông tin Y dược (36)
 11. Ngoại khoa (25)
 12. Dược liệu (24)
 13. Y dược học quân sự (24)
 14. Y học TP Hồ Chí Minh (21)
 15. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (15)
 16. Thông báo Kiểm nghiệm (12)
 17. Đông y (12)
 18. Sản phụ khoa (12)
 19. Nội khoa (11)
 20. Y dược học lâm sàng 108 (11)
 21. Vệ sinh phòng dịch (9)
 22. Y học dự phòng (9)
 23. Thông tin Y học cổ truyền (8)
 24. Tạp chí Dược học (8)
 25. Nội san Sinh lý học (6)
 26. Y học cổ truyền (6)
 27. Kiểm nghiệm thuốc (6)
 28. La Presse Médicale (6)
 29. The American Surgeon (6)
 30. Y Học Việt Nam tháng 4 (6)
 31. Nhãn khoa thực hành (5)
 32. Nhi khoa (5)
 33. Thời sự Y dược học (5)
 34. Sinh lý học Việt Nam (5)
 35. Tạp chí Dược liệu (5)
 36. The New England journal of Medicine (5)
 37. Annals of Internal Medicine (5)
 38. Nội san Da liễu (4)
 39. Da liễu học Việt Nam (4)
 40. Y học lâm sàng (4)
 41. Sinh lý học (4)
 42. La Revue de Médecine Interne (4)
 43. Tập san Dược học (3)
 44. Tim mạch học Việt Nam (3)
 45. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (3)
 46. Các rối loạn thiếu hụt i-ốt (3)
 47. Thời sự Y học (3)
 48. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (3)
 49. Semaine Des Hopitaux (3)
 50. Annales de Pédiatrie (3)
 51. Cấp cứu hồi sức (2)
 52. Thông tin Tiêu diệt bệnh sốt rét (2)
 53. Nhãn khoa (2)
 54. Răng hàm mặt (2)
 55. Thông tin Bỏng (2)
 56. Công trình NCKH (Viện Vệ sinh dịch tễ học) (2)
 57. Công trình NCKH (Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh) (2)
 58. Thầy thuốc Việt Nam (2)
 59. Công trình nghiên cứu khoa học (2)
 60. Nhãn khoa Việt Nam (2)
 61. Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc (2)
 62. Tim mạch học (2)
 63. Tạp Chí Nghiên cứu dược & thông tin thuốc (2)
 64. Tạp chí thông tin y dược (2)
 65. British journal of surgery (2)
 66. La Press Médicale (2)
 67. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (2)
 68. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (2)
 69. Công trình NCKH Viện SR-KST-CT Trung ương (1981-1986) (2)
 70. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (2)
 71. Công trình NCKH Viện Pasteur Nha Trang (1995-2001) (2)
 72. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (2)
 73. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (2)
 74. Nội san Điện quang (1)
 75. Hình thái học (1)
 76. Tập san Nội khoa (1)
 77. Bệnh Lao và Phổi (1)
 78. Tai mũi họng Việt Nam (1)
 79. Y học thảm họa và bỏng (1)
 80. Thông tin Y học (Nghiên cứu y học) (1)
 81. Nội san Phụ sản (1)
 82. Y tế công cộng (1)
 83. Dân số và Phát triển (1)
 84. Công trình NCKH (BV Bạch Mai) (1)
 85. Công trình NCKH (BC tại Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành SR-KST-CT giai đoạn 2001-2005) - Viện SR-KST-CT Trung ương (1)
 86. Công trình NCKH (Hội nghị khoa học ngành Huyết học - Truyền máu Việt Nam) (1)
 87. Công trình NCKH (BVĐK Quảng Ngãi) (1)
 88. Thông tin Y dược học cổ truyền (1)
 89. Hội nghị khoa học lần thứ 6 - Hội thần kinh học Việt Nam (1)
 90. Tạp chí Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam (1)
 91. Thông tin y học cổ truyền dân tộc (1)
 92. Tạp chí y học dự phòng (1)
 93. Tạp chí Kiểm Nghiệm Thuốc (1)
 94. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (1)
 95. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam (1)
 96. Tạp chí Y học Thực hành (1)
 97. Tạp chí Y Dược học quân sự (1)
 98. The British Journal of Surgery (1)
 99. Médecine Sciences (1)
 100. la Revue de Mesdecine Interne (1)
 101. Thời sự y dược (1)
 102. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 5 (1)
 103. Br. J. of Plastic Surgery (1)
 104. Y học Việt Nam tháng4 (1)
 105. Annales des Pédiatrie (1)
 106. Tạp chí Tim mạch học (1)
 107. La Lettre de l''Infectiologue (1)
 108. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (1)
 109. Y học Việt Nam Tháng 9 số 1 (1)
 110. Sinhl ý học (1)
 111. Tạp chí y học dự phòng tập 19,số 2 (1)
 112. Tạp chí y học dự phòng tập 19 số 2 (1)
 113. Thông Tin Y Dược số 4 (1)
 114. Thời sự Y học tháng 12/2008 (1)
 115. Thông tin Y học Quân sự (1)
 116. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1972-1986) (1)
 117. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (1)
 118. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1993-1994) (1)
 119. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1996-2000) (1)
 120. Công trình NCKH Trường Trung học YHCT Tuệ Tĩnh (1995-2005) (1)
 121. Công trình NCKH Viện Bảo vệ sức khỏe Trẻ em (1970-1974) (1)
 122. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1971-1985) (1)
 123. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (1)